21.12.09

Endelig i gang?

Politikens forsidehistorie, og kultursektionens også, handler om Det Kongelige Bibliotek og Erland Kolding Nielsens udspil om at lade Google skanne bibliotekets bøger frem til 1940.
Ingen kan vist være i tvivl om at hvis hele vores boglige kulturarv vil blive tilgængeligt digitalt, vil dette ikke alene være et fantastisk fremskridt for forfattere, forlag, biblioteker og først og fremmest boglæsere. Det ville også markere dansk kultur internationalt.
Men i praksis har det set anderledes ud. Økonomiske og ophavsretlige problemer har i næsten et årti bogstaveligt lammet processen. Google har som den eneste virksomhed i praksis vist vilje og også evne til at løfte denne opgave. EU, den danske stat, andre søgemaskiner .... der har ikke manglet på smukke ord og hensigtserklæringer. Men vi er gang på gang blevet skuffet. I stedet er det blevet til at alle i samlet flok er faldet over Google - som stadig er den eneste der reelt får skanningen til at flytte sig.
Kig blot på indslagene på denne weblog for de seneste par måneder: Det har været en bedrøvelighed. Og nærmest udstillet hvor pauvert og figenbladsagtigt de hidtidige danske og europæiske initiativer hidtil har været.
Når ingen således har formået at opstille et alternativ til netmastodonten, må det siges at være en logisk beslutning. Nu kommer vi endelig i gang. Og det vil helt sikkert ikke blive uproblematisk. Vi er allerede sakket langt agterud. Meget skal indhentes. Google vil helt sikkert stille krav. Og kan Det Kongelige Bibliotek acceptere disse? Oxford University Library og andre europæiske biblioteker har i årevis haft aftaler.
Forhåbentligt strander dette initiativ ikke på at nogen af parterne bliver for "selvcentrerede". Men for mig at se er dette den bedste julegave dansk biblioteksvæsen, de danske bogelskere og også udenlandske interesserede overhovedet kunne have fået. Selv om den foreløbig kun er en slags "ønskeliste". Men nu lader det da i det mindste til at vi er i gang. 2010 vil vise om der også kommer noget konkret ud af det.

16.12.09

Hvorfor betale for hvad du kan få gratis - bedre?

Dette undrer man sig over gang på gang når man er ansat i det kommunale. Det er ikke enestående for Københavns Kommune. Når jeg en gang imellem rejser rundt i landet, så oplever jeg at det er en generel tendens. Med lidt ondt-skulen i øjenkrogene kunne man godt blive sådan lidt konspiratorisk, og begynde at få den tanke at Microsoft har købt mange kommunale it-indkøbere for at monopolisere kommunernes teknologi.
Nuvel. Det kunne jeg naturligvis aldring nogensinde finde på endsige at antyde er tilfældet. Og jeg affinder mig da også tjenstvilligt med de produkter som kommunen nu engang af en eller anden grund (og jeg tillader mig her at antyde at det ikke er økonomiske eller kvalitetsmæssige grunde der ligger bag) har valgt at deres ansatte skal betjene sig af. Ved at fratage medarbejderne (human ressources, som det hedder) rettighederne til at downloade til deres computere, har man også sikret sig at disse human resources ikke får farlige ideer når de opdager andre muligheder.
Der er dog enkelte undtagelse. I Lyngby har de siden 2003 anvendt Open Office uden nævneværdige problemer. Med nogle enkle justeringer og tilpasninger kører det tilsyneladende problemfrit. De sparer sikkert en hulens masse penge i Lyngby. Og som privat bruger af Open Office (jo, jeg har jo trods alt ret til herhjemme ikke at bruge Office-pakken) kan jeg da bekræfte at Open Office er fuldt ud, hvis ikke bedre end Microsofts Officepakke. De lærer også den yngre generation i Lyngby at tænke selvstændigt. Det er vel ikke så galt?

15.12.09

Fy, fy skamme .....!

Må man søge efter dansk bog?
Må man søge i dem online?
Må man kigge før man køber?
Må man undersøge varen?
Må man checke en forfatter
for citater og for udsagn?
Må man se om bøger handler
om de ting som vi skal bruge?
Næ, næ næ næ næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
slemme slemme fy fy næ næ nix nix
slut forbudt


men hva' må vi så?

Må man tagge lærebogen?
Må man gemme på sin email?
Må man læse fire sider?
Må man bladre, må man skimme?
Må man kontrollere indhold
Uden at købe hele bogen?
Må man bru' teknologien fuldt ud
og til and't end at gå på Saxo?
Næ, næ næ næ næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
slemme slemme fy fy næ næ nix nix
slut forbudt
men hva' må vi så?

Må vi godt la' vær' og søge?
Må vi sidde musestille?
Må vi gerne læs' reklamer?
Må vi godt la' vær' at spørge?
Må vi sige nej til klima
men ja til Grundtvigs salmer?
Må vi syn's forlag er dygtig
når de malker læserskaren?
Ja ja ja ja ja det må vi gerne
Næ sikke fin fin ja ja meget fin
stor stor klap klap fin fin flot flot
det var godt
Nå det må vi godt

Må man taste løs på keyboard?
Må man hige, må man søge?
Må man skrige højt og juble
når man finder noget at bruge?
Må man vælte sig i viden
uden at vente fjorten dage?
Må man droppe bestillingskøen
ignorere forlagsdøden?
Næ, næ næ næ næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
slemme slemme fy fy næ næ nix nix
slut forbudt
men hva' må vi så?

(Frit efter en kendt børnesang i anledning af at vi i Danmark har delvis onlineadgang til den danske bogskat fra før enevældens tid, og at vi om en snes år får adgang til at læse Grundtvigs kommenterede værker  på internettet).

9.12.09

Fra gamle dage..

I Roskilde har vi en julekalender kørende med fremfundne finurligheder fra et gammelt snydekartotek - altså lang tid før Google, www og nem videndeling gjorde den slags mere eller mindre overflødig. Der gemte man så også de sjove ekspeditioner:

Der er sikkert masser af eksempler rundt om på landets biblioteker på noget lignende - læg en kommentar, hvis I har gode historier

Grundtvig går digital

Ifølge Videnskab.dk har regeringen med en finanslovsbevilling signaleret hvad det er den prioriterer inden for digitalisering: Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet kan juble over at have fået 23 millioner over tre år til at digitalisere Grundtvigs værker og kommentere dem så de er forståelige for nutidens læsere. Og får nu en ekstra saltvandsindsprøjtning. Ifølge centerlederen vil det tage tage 20 år og 193 millioner kroner at skabe den digitale udgave af alle Grundtvigs værker.
Det får mig til at tænke på en pædagogisk debat som Grundtvig førte med en af Danmarks internationale sværvægtere, H. C. Ørsted, ad flere omgange. Mens H. C. Ørsted var af den opfattelse af dannelsen af Det Gode, Det Skiønne og Det Sande i høj grad måtte bygge på naturvidenskabelig viden, fordi netop den er god til at begrunde eller forkaste gyldigheden af påstande, så Grundtvig denne viden som noget elitært kvababbelse og mente i stedet at alle disse ting så at sige ville springe ud af de jævne menneskers hoveder når de kom på højskole.
Ifølge professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School skyldes Danmarks konkurrencedygtighed denne "vældige folkelige kraft, som vi fik i 1800-tallet".
Mens H. C. Ørsted i dag er vidt berømt i udlandet, er det gået anderledes i Danmark. Lige så med naturvidenskaberne: De har trange tider og er under kraftig politisk beskydning og parlamentarisk mistænkeliggørelse.
Til lykke til Grundtvig Centeret!

28.11.09

Google ind i ebogsbranchen?

Der er gået et stykke tid siden bogmessen i Frankfurt. Men her offentliggjorde Google planer om Google Editions. En onlinebutik med en halv million ebøger omfattende Googles samarbejdspartnere (forlag). Forskellen til andre ebogsbutikker vil bøgerne kunne læses på alle apparater med en browser, ligesom Sony's ebogslæser.
Dette kunne måske indikere at Google vil konkurrere med Amazon, Kindle, Barnes & Nobles og andre internetboghandlere. Men det hele er endnu på planlægningsstadiet, og vi må vente lidt med yderligere oplysninger.
Link
Search Engine Land.
Google Blogoscoped.
Meddelelse.

24.11.09

Danmark rykker digitalt

"Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation" hedder en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF. Det kan man kalde en bred aftale om udmøntning af UMTS-provenuet på 1.104 mio. kr. Pengene skal uddeles i perioden 2010-2015 med 184 mio. kr. om året.
Den del af aftalen som måske er relevant for bibliotekerne, handler digitalisering af kulturarven. Til det er der afsat hele 7 mio. kr. årligt i 2010-2015. Bevillingen er behæftet med mange smukke ord om kulturarven som

"fundament for Danmarks identitet som et vidensamfund og et helt centralt råstof i fremtidens videnøkonomi."
Hermed fik vi så introduceret at økonomi og viden hænger uløseligt sammen: Videnøkonomi.... Tyg lige engang på den formulering!
Hvad er det så af centrale dele af kulturarven som man mener er væsentlige for nutidens og fremtidens mennesker at kende? Jo, det er Det Danske Filminstituts samling af kort- og dokumentarfilm på videomasters, Danske reklamefilm fra 1900-55,  Dansk indspillet musik fra 1903-60, Topografiske og fotografiske samlinger på Det Kongelige Bibliotek og Kobberstikssamlingen på Statens Museum for Kunst.
Det bliver "spændende" (for nu at bruge et citat fra Niels Hausgaard) at se når Danmark rykker på det digitale verdenskort. Og lånerne strømme til at for se disse uvurderlige dele af den danske kulturarv.

23.11.09

Uddeling af ros

Jeg synes , at CBS's biblioteksblog: Innovation og ny viden - er rigtig god og informativ. På CBS har de også gjort sig overvejelser om hvad de ville opnå, hvor meget de ville skrive osv. Fra jubilæumsindlægget:

"Men hvorfor en CBS Bibliotek Blog? Baggrunden er biblioteksdirektørens ønske om et forum for:
Innovation
Ideudvikling
Ny viden
Vidensdeling
Afrapportering
Som udgangspunkt skulle det være en intern blog. Men vi håbede på, at andre også ville læse den og kommetere og dele deres ideer og viden med os. Der blev opstillet et par delmål:
Mere medarbejderinddragelse
Markedsføring af biblioteket
Et indlæg om dagen "

Læs jubilæumsindlæg - med indhøstede erfaringer, som vi alle kan bruge..

Et andet relevant indlæg er om at skabe omtale og begejstring via konkurrence :
"Det vigtigste ved sådanne udmærkelser er ikke prisen i sig selv, men den gode historie, der følger med. Vi får de gode biblioteker, nye ideer og innovation trukket frem i lyset til hyldest og det fortjener de".

11.11.09

New York Times og Berlinmuren

Somme tider må vi vel have lov til at skrive om noget fordi det nu bare er "lækkert". Det synes jeg om de få billeder af Berlinmuren før og efter som New York Times har offentliggjort. Det er bare internettet når det er bedst. Billederne er delt i to, og med en lille skyder kan du vælge at se billedet delt, eller hhv før og efter. Værsgo og nyd!

Liste over magasiner i Google Books

Det er meget sjældent at Google oplyser fra hvilke databaser den henter sine informationer. Det kan være træls når man bruger fx Google Scholar eller Google News. Men for en gangs skyld har Google Books nu offentliggjort en liste over de magasiner som er indekseret. Jeg iler derfor med at viderebringe denne liste
Listen er ikke helt uvæsentlig, idet du nemlig i den avancerede søgning kan afgrænse til magasiner og dernæst til titlen på magasinet. Det drejer sig om specialmagasiner og lokale magasiner. Men der er dog også landsdækkende kendte magasiner som fx Life.

21.10.09

Svenskerne samler sine biblioteksblogs

Søren fra CBS-bloggen peger på Biblfeed, der samler den samlede svenske biblioteksdiskussion i et Ning community:

Just nu följer Biblfeed över 200 feeds från svenska biblioteksbloggar och microbloggar. Här finns också möjligheten att följa diskussionen på t ex landets största e-postlista för bibliotek, Biblist.Om man inte har en egen blogg kan man dessutom blogga direkt på Biblfeed. Man kan starta diskussioner, marknadsföra studiedagar och starta specialgrupper kring olika områden. Man kan lägga till ljudklipp, filmer, fotografier och bilder. Man kan bli vän med personer som man aldrig träffat IRL. Man kan chatta.
Är man nyfiken på vad som händer i Bibliotekssverige, så är Biblfeed bästa stället att starta på. Välkomna att delta genom att registrera dig på http://biblfeed.ning.com/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F%2Fbiblfeed.ning.com%2Fpage%2Fom-biblfeed
Varför inte starta en dansk grupp?
Ja - hvorfor ikke? Eller en tilsvarende samlet side med overblik over dansk biblioteksdebat ?

CBS blog

4.10.09

Menneskebiblioteket udbredes . nu i USA

Bloggen "The M Word - Marketing Libraries er faldet over Menneskebiblioteket - The Living Library, og omtaler det som en ide der måske kan være med til at ændre verden - intet mindre. Det er også en fantastisk god ide.:

"The Living Library enables groups to break stereotypes by challenging the most common prejudices in a positive and humorous manner. It is a concrete, easily transferable and affordable way of promoting tolerance and understanding. Sounds like a world changing project. Let me know if you're planning on hosting one".
The M Word - følg den i øvrigt. Der er mange gode pointer.

KKB nedlægges

-skriver Søndag Aften. De har nu kaldt sig KB ( Københavns Biblioteker) i lang tid. Der etableres en fælles ledelse med nærliggende kulturinstitutioner. Og deraf følger jo at ikke alle biblioteker får en biblioteksfaglig ledelse.
De enkelte nye institutionsledelser refererer direkte til kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.Foreløbig har man besluttet, at etablere sådanne nye fælles institutioner i 5 dele af København: Sundby, Vanløse, Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro samt omkring det nye Ungdomshus og det kommende bibliotek i Nordvest, Dortheavej.
Spændende udfordringer for Københavns Biblioteker - de skal stadig samarbejde om bibliotekstekniske opgaver, lydavis mm Hovedbiblioteket fortsætter som hidtil - ledelserne fra de nye institutioner refererer direkte til forvaltningen.
Søndag aften : KKB Nedlægges

3.10.09

Farlige og forbudte bøger

I en artikel på Videnskab.dk causerer ph. d., cand mag. Jakob Sørensen over tilfælde med bøger som har været i censurens søgelys. Anledningen er naturligvis jægersoldaten Thomas Rathsacks bog om Afghanistan. For mig at se en mærkelig retssag hvor anklageren (Forsvaret) fik ret, men alligevel afstod fra at gøre mere ved det.
Jakob Sørensen har skullet helt tilbage til besættelsen for at finde tilfælde med bøger om hemmelige ting og sager. Han nævner tre eksempler, og de stammer alle fra besættelsestidens Danmark. Det ene lidt morsomme at John Steinbecks "Månen er skjult", udkom som "Månen er gået ned", "Kogebogen" med anvisninger på at lave jernbanesabotage (oplag ifølge forfatteren på en snes stykker) og Bovrup-kartoteket.
Når  bortses fra besættelsen skal man imidlertid langt tilbage i tiden, fra før Grundloven i 1848, for at finde bøger som i Danmark for alvor har været censureret og forfatterne udsat for egentlige forfølgelser. Anderledes ser det ud i udlandet.
Lidt provokerende kunne man måske tilføje at den alvorligste censur der i dag finder sted, er selvcensur. Intet er nemlig så nemt som at udgive noget på internettet. Og det er nærmest umuligt at forhindre at det sker. Alligevel ser man universitetsforskere, journalister, aviser, bogforlag og andre klamre deres produkter til sig, så de er nærmest umulige at få fat på.

23.9.09

Facebook som sladdercentral

Godt nok er danske biblioteker ikke New York Times. Men som fan af New York Times på Facebook har jeg set at deres offentliggørelse af billeder skaber mange kommentarer og synes-godt-om. De har selvfølgelig også knap en halv million fans, så det er måske ikke overraskende at deres mange indslag får mange reaktioner.
Hvad er fordelen ved det? I første omgang ikke penge. Men det skaber trafik til deres hjemmeside. De lægger et blikfang ud på fansiden, hvorefter mange Facebook-fan så 'fanger' historier de måske ikke umiddelbart ville gøre. Det er kort sagt filosofien om at være der hvor internetbrugerne er.


Dette er et typisk indlæg på New York Times' fanside. Tilsyneladende en meget lokal og uinteressant historie om nogle shamaners ankomst til en mindre by i Californien. Men der var i dette øjeblik over 300 der synes om den historie, og 71 kommentarer. Derudover melder historien ikke noget om hvor mange der klikkede videre over på New York Times' hjemmeside.


Jeg er også fan af mange af bibliotekerne på Facebook. Det meste jeg får er meddelelser om arrangementer, og det irriterer mig faktisk lidt, fordi jeg føler det som spam og ligegyldige meddelelser. Måske er der noget at lære her fra New York Times? De fleste bibliotekers sider på Facebook er udformet som endnu et medie hvor biblioteket skal gøre opmærksom på hvad vi foretager os.
Men er det det som brugere af Facebook egentligt er ude efter? Ikke efter min opfattelse. De fleste bruger Facebook som en - positivt ment, jeg mangler bare et bedre udtryk - sladder eller gossip om nogen man holder af.
Igen, undskyld udtrykket. Men jeg mener virkelig sladder, gossip og small talk i positiv forstand. Det er et meget overset fænomen som er med til at bløde op i relationer mellem mennesker, og her kunne bibliotekerne måske lære af New York Times. Og så gør det jo heller ikke noget,om det fører til at Facebook fansene bagefter klikker ind på bibliotekets hjemmeside.

9.9.09

Fremtidens biblioteker

CNN har fået øje på udviklingen i bibliotekerne - og skriver i artiklen både om Århus! og Charlotte-Mecklenburg ( der startede 23 tingbølgen) :
"The stereotypical library is dying -- and it's taking its shushing ladies, dank smell and endless shelves of books with it."

Om bogdebatten:
"Meanwhile, many real-world libraries are moving forward with the assumption that physical books will play a much-diminished or potentially nonexistent role in their efforts to educate the public.
Some books will still be around, they say, although many of those will be digital. But the goal of the library remains the same:
To be a free place where people can access and share information.
"The library building isn't a warehouse for books," said Helene Blowers, digital strategy director at the Columbus [Ohio] Metropolitan Library. "It's a community gathering center."

Vi er ikke forvænt med omtale af denne kaliber af biblioteksvæsenet - så læs artiklen.

Fundet via Librarian in Black, der anbefaler den: "It’s so rare there’s a mass media article about libraries that doesn’t make me cringe"

Dit personlige nyhedsbureau er din Facebook mm

I sin klumme i Politiken skriver Lea Korsgaard om Facebook:
...."ENGANG FIK vi vores daglige skud information fra papiravisen.
Så - en kort overgang - forsøgte vi at famle os frem via Google. Men nu bliver informationerne via Facebook sorteret og præsenteret for os af vores egne venner, kolleger og familiemedlemmer. ...
Jeg stoler - som regel - på deres smag og præferencer, og derfor udgør netop deres links og kommentarer en guldgrube: Med andre ord: Min Facebookside er blevet en 24-timers nyhedsfeedstrikket sammen af 585 betroede redaktører, som hjælper mig med at finde frem til det, jeg har mest brug for at vide. "

Charles Seeger fra Biblioteksskolen er inde på det samme. Hans ph.d handler bare om del.icio.us:
”Netværket kommer til at virke som et informationsfilter for den enkelte bruger, forklarer Charles Seger og fortsætter: ”Brugerne fravælger simpelthen personer, der ikke dækker deres informationsbehov

Og PR guruen Seth Godin efterlyser hvordan man kan identificere de personer i 2.0 der har "Clout" - som vel kan oversættes som gennemslagskraft:
"So, what if, Google-style, someone took all this data and figured out who has clout. Which of your readers is the one capable of making an idea break through the noise and spread?
If you knew which of your followers had clout, you could invest more time and energy in personal attention. If we knew where big ideas were starting, that would be neat, and even more useful would be understanding who the key people were in bringing those new ideas to the rest of the world. "

Politiken 3.9, Kultur s. 2 Lea Korsgaard: Hørt ( man kan ikke linke til Infomedia?)
Charles Seeger : Web 2.0 som informationskanal
Seth Godins blog : Clout

21.8.09

Tintin i Congo - censuret væk!

'TinTin Au Congo' book banned from Brooklyn libraries for depicting Africans as monkeys

Du kan købe et våben i enhver Pawn Shop - men du må ikke læse om bøsser og lesbiske, selv The Catcher in the Rye er blevet "udfordret" i Missoula, Montana.

Der kører hvert år på denne tid en kampagne med fokus på "Banned Books" ( Starter 26. sept. 2009 )

Der er værre end du tror!

Læs mere:


Daily News Brooklyn om Tintin au Congo
Banned Books Week

17.8.09

Ørerne i maskinen i Malmø

Nu er det Elsebeth Tanks tur til at få massiv kritik af sin kassationspolitik. Stadsbiblioteket i Malmø er i vælten, fordi man kasserer massivt i samlingerne. Hovedet på sømmet er åbenbart at de kasserede bøger makuleres og ikke sælges.

Biblioteket mal ner 30 ton böcker
Læs Elsebeth Tanks svar på kritikken i Sydsvenskan
Malmø Stadsbibliotek
Læs evt hele strategien 2009 -2012: The darling Library (pdf)

Berømt dansker får Google Doodle

Danmark har flere end en berømt H. C. - Andersen er måske den mest kendte. Men der er også H. C. Ørsted. Hvor H. C. såmænd også står for Hans Christian. Han er nok mere kendt blandt naturvidenskabsinteresserede. Men Google lavede en doodle for ham på hans fødselsdag. Den er nu fjernet, men den er gemt på Search Engine Land. Hvad han så er berømt for? Hvis du ikke ved det, så kig på internettet. Du kan jo google ham!

12.8.09

Aktuel biblioteksdebat

Danmarks Biblioteker, 5, 2009:

Folketingspolitikere om biblioteker mm

Statistikken 2008

og så en artikel om Roskildes nye netværk for ældre: Ageforce.dk

læs også:

Steven Snedker ( IT og usability-guru) elsker bibliotekerne - fordi alt er gratis og fordi vi har en bred smag, og ikke kun det på lager, der kan sælges.
Blogindlæg i Fagbladet XL: Alt er gratis på biblioteket

4.8.09

Den Trojanske Hest

Skal man som bibliotekar vide, at historien om den trojanske hest overhovedet ikke omtales i Iliaden??

Det vidste jeg ikke - men kunne meget hurtigt spore mig ind på Vergils Aeneide 2. til 3. sang. Det tog 2 minutters surf på Google et. al.

På Google Books kunne jeg endda slå op og finde selve teksten...

Hvor land tid ville det have taget for 10 år siden?

Den Store Danske kontra Wikipedia

Lars Henrik Aagaard (Berlingske) beskriver den 26. juli 2009 en stikprøve af en duel mellem Den Store Danske (online-leksikon) og dansk Wikipedia. På bundlinjen vinder Wikipedia en anelse på point. Dette overrasker mig. Jeg har altid anset den engelske Wikipedia for grundig, relativt pålidelig og aktuel, men har ikke samme tiltro til den danske. Af den simple årsag at en engelsksproget artikel lynhurtigt bliver rettet hvis der kommer falske oplysninger - overvågningen globalt er stor. Det samme kan man ikke siger om den danske.
Journalisten har udvalgt 8 søgeord. Og sammenlignet artiklerne. Han konkluderer bl.a. at

Dansk Wikipedia vinder, ikke på knock-out, men på point. De mange links, de typisk længere artikler og hyppigere ajourføring sikrer Wikipedia sejren på trods af Store Danskes principielle autoritet  [...] søgninger kan foretages hurtigere og med et mere præcist resultat, ligesom man let kan tjekke de samme oplysninger på andre sprog. Søgninger på Store Danske resulterer i for mange opslagsmuligheder, og ofte skal man scrolle forbi annoncer, før den reelle artikel viser sig. Til Store Danskes fordel taler, at den synes at virke en anelse mere troværdig og frem for alt velskrevet.
Nu vil nogle sikkert sige at journalisten ikke er nogen pålidelig dommer. Men hertil er dog stadig at sige det hak i tuden Nature gav Encyclopedia Britannica ved en sammenligning med engelsk Wikipedia. Striden står mellem to ideologier: Ekspertviden kontra Wisdom of the Crowd. Begge har deres berettigelse. Men mon det ikke efterhånden må være bevist tilstrækkeligt mange gange, at det sidstnævnte er mindst lige så godt, hvis ikke bedre, end det første?

27.7.09

Beskyt venner på Facebook

Så er det tid at opdatere dine sikkerhedsoplysninger på Facebook. Også for dine venners skyld. Der er nemlig fornyligt blevet sneget en ny mulighed for Facebook for ad bagvejen at bruge billeder mm.
Gå ind i Indstillinger (øverst til venstre), klik administrer ud for Beskyttelse af private oplysninger. Vælg dernæst Nyheder og væg, og fanebladet Facebookannoncer. Denne vil automatisk stå på kun venner. Men hvis du i stedet vælger Ingen, skulle du være sikret. Og have gjort tilværelsen for dine venner mere sikker.
EDIT. Onsdag den 29. juli. Måske var jeg lidt for hurtig med at advare imod dette. Og tjekkede ikke kilderne ordentligt. I hvert fald har Facebook nu dementeret at det er en generel politik, og i stedet et misbrug af tjenesten. Facebooks weblog oplyser desuden hvad du gør, hvis du opdager at det er sket. Følg nedenstående link.
Læs også
Facebook's blog.
All Facebook.

4.7.09

Live stream film på Randers Bibliotek

Randers biblioteks weblog beretter om at de er det første bibliotek i Danmark som tilbyder deres lånere gratis film fra DBCs Filmstriben. Københavns Hovedbibliotek har prøvet noget lignende, men her skulle lånerne sidde ved en speciel pc på biblioteket for at kunne se filmene.
Det drejer sig om nogle hundrede danske film fra de sidste årtier. Langt hovedparten af filmene er undervisningsfilm og for børn eller unge. Der er dog også ganske få spillefilm inden for genrerne kærlighed, musik og drama. Og de henvender sig alle til det mere specielt interesserede publikum.
Det bliver spændende at se om dette kan vække interesse hos brugerne. Kigger jeg på vores egne multimediesamling, må jeg konstatere at den fremstår forældet, og meget speciel. At have den liggende i form af stream ville nok løse mange problemer med reservering, transport osv.

1.7.09

Nem genvej til feriespørgsmål

Pas, hjemrejse hvis du bliver syg på ferien, må jeg tage katten med flyet til Italien .... spørgsmålene er uendelige, og de samme hvert år. Nu har Borger.dk gjort det nemmere med en oversigtside over de mest almindelige praktiske spørgsmål.
Her er lidt af de måske lidt mere usædvanlige: Du kan ikke få svar på om det er sikkert at rejse til Afghanistan, men det er ikke sikkert at rejse til Gaza og Vestbredden ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Du skal også huske at udstyre din hund eller kat med enten en mikrochip eller en synlig øretatovering.
Du kan også underholde dig med historien den ulykkelige ejer af en nyindkøbt speedbåd. Den blev stjålet fra Marbæk havn før ejeren nåede at sikre båden forsvarligt og få den forsikret. Tyvene benyttede i øvrigt ejerens egen trailer.
Nu vi er i agurketiden, så går det også rigtig skidt med danskheden i USA. Solvang, det danske sted i Californien, beretter om skuffede danske turister som besøger Solvang. Og omvendt om at indbyggerne i Solvang er meget skuffede over at opleve hvordan Danmark er.

18.6.09

Spilogmedier åbner fredag

" Vi glæder os til at se dig fredag den 19. juni på Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads nr. 3, 2000 Frederiksberg"

Deres velkomsthilsen:

Spilogmedier.dk går i luften midt i juni. Siden er et nyt tiltag fra bibliotekerne med anmeldelser af kommercielle spil og independent spil - for unge og voksne. Især anmeldelser af nye spil – men også de gode gamle. Fra efteråret 2009 vil spilogmedier.dk indeholde digitalt biblioteksudlån af spil & medier.

Revolutionen bliver "televised"

Huffington Post - den mest læste blog af alle:-) har nogle betragtninger om hvordan de sociale medier forrykker alle kendte magtbalancer lige nu i Iran, men på sigt allevegne "The revolution will not be televised - it will be live" er et gammelt citat fra 70'erne, som nu er gjort til skamme.

"The rise of the geeks has begun. Young tech savvy progressives are finding ways around every blockade, reporting first person accounts on blogs, Youtube and twitter, they are finding ways around the old guard attempts to control.

This revolution Will be Televised

Huffington Post

15.6.09

Hvordan læser man bedst?

En personlig beretning om valget mellem Hardback, Audiobook, Kindle eller Iphone, når man skal læse Dickens..

ex: "Kindle, shmindle. It does almost nothing that an iPhone can't do better"

Læs selv : http://chronicle.com/free/v55/i39/39b01601.htm

12.6.09

Forhenværende danske kolonier får bogcenter

Library of Congress og regeringen på de tidligere dansk vestindiske øer (St. Thomas, St. Croix og St. John) har besluttet at oprette et bogcenter, Virgin Islands Center. Det første i øvrigt for et territorium i USA. Danmark solgte som bekendt øerne for en slik til USA i 1917. På længere sigt vil det få sæde i Frederiksted på St. Croix. Men indtil det er klart må det nøjes med det offentlige bibliotek

3.6.09

Saml weblogs ....

New York Public Library har en weblog som er hvad man vist kalder et Mash Up. (Undskyld hvis det ikke er det rigtige udtryk). Det er ikke så meget indholdet jeg her vil skrive om, men måden. Det er en weblog som samler en masse personlige og andre weblogindlæg i et hele, hvor det fremstår som bibliotekets enhedsweblog.
Det betyder at lidenskabelige bibliotekarer dels kan opretholde deres egen personlige profilering via deres weblog, og samtidig indgå i det store hele som er New York Public Library.
Dette er så vidt jeg kan se ganske smart. Og mulighederne i det er ganske nærliggende: Større biblioteker kan samle alle deres ansattes weblog i en, ja man kunne måske endog tænke sig en landsdækkende dansk weblog i stil med dette, hvor du kunne få et samlet overblik over alt det som sker i biblioteksverdenen.
Jeg har ikke megen teknisk snilde. Men mit begrænsede kendskab til det siger mig at det sikkert er meget enkelt og let at lave. Ideen er i hvert fald givet videre, hvis den ikke allerede er blevet foreslået før.
Hvad synes I derude? Skal vi gå i gang med det?

2.6.09

Google Wave

Google Wave er et kommunikationsprodukt som Google lancerer senere i år. Jeg vil anbefale at I kigger på den lange demonstrationsvideo. Den varer over en time. Men de første 20 minutter giver et meget godt indblik i hvad meningen er.
Kort sagt er det Googles bud på hvordan email ville se ud, hvis den var blevet opfundet i dag. Ideen er at Google Wave er centrum i flere personers kommunikation. Alle Web 2.0 kommunikationsformer blandet sammen til et og browserlæseligt (ikke noget med download). Altså Instant Message, email, wiki, weblog, vedhæftede filer, billeder osv.
Der er også noget for webmastere da det vil være muligt at opbygge det sit eget formål. Og det er lovligt da Google Wave er Open Source.
Indtil videre er den kun åben for en lille gruppe testere. Men du kan tilmelde dig og måske få lejlighed ti lat teste, bruge og få indflydelse på det.
Udviklerne er iøvrigt brødrene Jens og Lars Rasmussen.

28.5.09

Ansigt på Googles nørder

Google har lavet et site hvor de for tiden gemmer korte introduktionsvideoer. Pt. er der en halv snes. De varer mellem ½ og 1 minut. Selvfølgelig er det propagandafilm om dette og hint. Men da jeg så dem, tænkte jeg på at de dels sætter ansigt på nogle af Google's ansatte (og de ser helt almindelige ud), og dels går lige til sagen.
Måske skulle bibliotekerne også lave sådanne ½ minuts præsentationer af deres medarbejdere? Lidt ligesom: "Hej, jeg er Anita Bogglad, og jeg er musikbibliotekar på Bøvelse Bibliotek. Jeg er ekspert i Bee Bop a Loola musik, og Bøvelse Bibliotek har en meget stor samling af den slags musik. Check den ud, og du er også velkommen til at ringe, skrive, IM eller besøge mig på biblioteket."

20.5.09

Wolfram|Alpha

- ser ud til at få en masse omtale i diverse blogs. Se nærmere på den. Modtagelsen er lidt blandet. Den er bedst til faktaoplysninger og allerbedst til at håndtere tal.

"WolframAlpha's long-term goal is to make all systematic knowledge immediately computable and accessible to everyone. We aim to collect and curate all objective data; implement every known model, method, and algorithm; and make it possible to compute whatever can be computed about anything. Our goal is to build on the achievements of science and other systematizations of knowledge to provide a single source that can be relied on by everyone for definitive answers to factual queries."

WolframAlpha
Læs fx mere på Newz.dk - husk at læse kommentarerne.-)

18.5.09

Go' Morgen Danmark - økseskaft

Om TV2's Go' Morgen Danmark var ude på at miskreditere Wikipedia, eller blot kildekritik generelt, står mig ikke helt klart. Men de brugte i hvert fald Wikipedia som eksempel på hvor uvederhæftigt internettet er.
Nu viser det sig at deres eksempler faktisk viste det modsatte. Nogle 'spøgefugle' havde plantet nogle forkerte oplysninger i Wikipedia. Og det var disse falske oplysninger som blev vist i udsendelsen. Desværre 'glemte' de at oplyse at de falske oplysninger blev rettet allerede efter 4 minutter.
Det var ellers en velment morale: Vær kritisk over for alt hvad de læser på internettet. Desværre 'glemte' TV2 altså bare at nævne at Wisdom of The Crowd-praksis på internettet faktisk er temmelig effektivt i visse tilfælde som det ovennævnte eksempel.
Moralen? Check dine kilder på internettet. Og check dine tv-værter. De er ikke pr definition særlig troværdige, og hvad angår tv-journalister går de ikke af vejen for at bruge hvad en og anden kunne kalde for ufine metoder.
Læs mere om historien.
Wikipedia-Debat.

14.5.09

Opdatering af Google-Guide

Tiden omkring sommerferien er traditionelt blevet den tid hvor jeg opdaterer Google-Guide mere systematisk. Jeg prøver løbende at indarbejde smårettelser når de sker. Men på et eller andet tidspunkt har hele guiden brug for at blive gennemlæst igen for at gøre den mere ensartet.
I år er det mest på 'kontorsiden' der er sket en masse. Og på Google Books. Hvis du ikke har besøgt Google-Guide for nyligt, så kunne det måske være en ide. Desværre har jeg ikke kunnet få tilknyttet et rss-feed, så I kan abonnere på ændringer.
Du er også velkommen til at sende forslag til fejl og mangler i guiden. Den er efterhånden så omfattende, at det er meget svært at holde det hele lige ajourført.
Google-Guide.

13.5.09

Historiesite

De humanistiske fag halter som bekendt milevidt efter naturvidenskaben når det drejer sig om gode hjemmesider. Men det har forskere ved Århus Universitet åbenbart tænkt sig at gøre noget ved. Torsdag den 14. maj åbner de en hjemmeside med Danmarks historie.
I pressemeddelelsen reklamerer de med over 3.000 siders tekst, lyd og billeder fra oldtiden og frem til 2008. Med emner som "bronzealderens huse" over "middelalderens klostervæsen", "livet under stavnsbåndet" og "adelens privilegier" og frem til "Ind i EF", "Kulturliv i 1990erne" og "Muhammed-krisen". Der er også ufremkaldte billeder fra besættelsen.
Danmarkshistorien.dk er for unge uddannelsessøgende og folkeskoleelever i de sene klasser. Som en af bidragyderne udtaler: "Vi får jo penge af skatteborgerne for at gøre noget samfundet. Derfor har det her været et helt utroligt meningsfuldt projekt". Så sandt så sandt.
Læs også artiklen fra Videnskab.dk.

12.5.09

Når bibliotekssystemet sætter ud

Bakser I også med edb-problemer derude i landet? På Københavns Hovedbiblioket er bibliotekssystemet sådan on and off fra tid til anden, og basale afgrænsninger til lokal bogbestand mv. virker kun ved bestemte rækkefølger i søgestrengen - on and off.
Det gode ved det er at det tvinger en og anden til at bruge internettet i stedet for og de alternativer til vores allervigtigste arbejdsredskab. Tag nu fx den låner som med det sædvanlige halve øre havde hørt en radioudsendelse om Rasmus Nielsen, en dansk filosof som angiveligt skulle have foregrebet Darwins teorier. Jeg må indrømme at jeg ikke kendte denne filosof. Men i disse internettider er det heller i nødvendigt at huske på det.
Ved en simpel søgning på Google fandt jeg en artikel af denne Rasmus Nielsen i Historisk Tidsskrift. Ligeledes gav en søgning i Google BooksRasmus Nielsen og Darwin ret hurtigt bogen Natur og Aand. Bidrag til en med physiken stemmende naturphilosophie. Denne kan så verificeres i Bibliotek.dk.
Af en eller anden grund kunne jeg den dag ikke slå den op i Danbib/Gui på vores bibliotekssystem. Det virker sikkert i dag igen. Men jeg ville hellere skrive dette lille illustrative indlæg. Mange veje fører til rom. Men der er nogle veje hvor der er temmelig meget vejarbejde for tiden.

11.5.09

Gamle nyheder - adgang ønskes

Fra Medieblogger:

Hvad er salgsværdien af gamle nyheder. Gør dem hellere tilgængelige på nettet, så de kan bruges af alle og ikke kun gennem Infomedia, som ikke alle har råd til ( Måske netop her findes svaret - de sælges stadig!)

Læs mere her og svaret fra Information, der har det mest åbne arkiv pt.

Medieblogger : Hvornår er trykt information gammel nok...

6.5.09

Nyt fra Refind

Hvis I husker det, er Refind et lille firma der vil prøve at gøre bibliotekssøgesystemer brugervenlige:-) Det bruger ovenikøbet udtrykket: "Revolutionere søgning for biblioteker"
Det skulle ikke være svært at forbedre oplevelsen af at søge Opacs - de er gennemgående ikke særlig lette at gennemskue for brugerne.

Jens Hofman skriver:

"Vores lille showcase bibringer selvfølgelig intet revolutionerende i sig selv - men vi er glade for, at vi meget konkret kan vise, at vi faktisk kan lancere noget, der virker - og at det kan lade sig gøre rimeligt hurtigt. "Release early, release often" er rigtigt svært, når man er ambitiøs og perfektionistisk - men det er en sjov arbejdsform, fordi man ser reelle, fungerende resultater meget tidligt og løbende i processen.
Den proces er nok i sig selv et vigtigt element, hvis vi skal revolutionere søgning for biblioteker.
Lige i øjeblikket har vi dialog med en række biblioteker om udvikling af et søgesystem til dem. Hvis du pusler med udviklingstanker i forbindelse med søgning, vil vi meget gerne snakke med dig.
Prøv den lille showcase på http://refind.dk/showcase/ og tøv ikke med at tage kontakt til os".

14.4.09

Folkebibliotekernes overlevelseskamp

Læs kronikken i Berlingske :

http://www.berlingske.dk/article/20090410/kronikker/704100072/

Til eftertanke. Hvor hurtigt kommer udviklingen til at gå? Tænk på den overvældende succes med netlydbøgerne. Det er måske lige begyndelsen til en ketchupeffekt, hvor de fysiske materialer kommer til at fylde langt mindre meget hurtigt.

" Logikken er her, at i en virtuel bogverden – ’bibliotek overalt’ - er den kommunale mellemkomst, herunder biblioteksbygninger, uden mening. De hygiejnebegrundede kommunale badeanstalter havde deres tid indtil midten af det 20. århundrede, hvor alle efterhånden havde fået eget bad.
Hvordan undgår vi en parallel på folkebiblioteksområdet? "

3.4.09

Har bibliotekarer X-factor ?

spørger Jens Brogaard fra VidenDanmark.
Kommenter selv på bloggen : http://www.videndanmark.dk/BLOG.289.0.html.
Han pointe er, at bibliotekarerne synes fraværende i den digitale debat om videndeling.
Han spø'r : Er stilheden i bibliotekerne blevet en erhvervsskade?

2.4.09

Megatrend : Accelleration

Ses nu også tydeligt i forlagsbranchen, hvor bøger i slipstrømmen af "sager" i nyhedsmedierne vælter ud i hidtil uset tempo. Som regel er kvaliteten derefter.

Fra Berlingske Nyhedsmagasin :
"Alt i alt en stabel tykke og tynde bøger, der er skrevet på tre måneder, fra startskuddet lød i begyndelsen af december 2008" og "Man tror næsten ikke, det er muligt, men selv efter seks bøger og 1500 sider om personen og svindelnumrene er Stein Bagger fortsat en gåde"

Samme trend behandles i NY Times:
"For now the quick-turnaround books represent only about 5 percent of all titles, said Kathryn Popoff, vice president for the trade division at Borders Books. But she added that there were more now than ever before, in part, “because of the news cycle.”

Hvad gør det ved bogvalget? Køb og smid væk..

Læs mere:
Stein Bagger-sagen : Dansen om Guldkalven
You’ve Read the Headlines. Now, Quick, Read the Book

24.3.09

Outreach

I Politiken mandag omtales museernes forsøg på at nå deres ikke-brugere. Det er en diskussion vi også har i bibliotekerne, men vi har svært ved at udmønte noget, der virker i praksis.

Som der siges i artiklen:
"Som demokratiske institutioner er museerne forpligtet til at levere folkelig oplysning for alle, men de har en tendens til groft sagt at ramme et snævert segment af kulturforbrugende kvinder over 35 og enkelte distingverede herrer over 60."

Udskift selv "museerne" med bibliotekerne.

via Infomedia

Hjælp til brugerinddragelse: Brug Brugerne eller Slip brugerne løs

6.3.09

Min side på Borger.dk

Borger.dk er ved at udvikle sig med et ganske godt web 2.0 instrument. Med en digital signatur har siden nu også forsøgt at lave en fælles indgang til alle de services det offentlige tilbyder: Min Side. Jeg må indrømme at min digitale signatur udløb fordi jeg ikke længere orkede at have de mange undersider til de offentlige insitutioner liggende. Og også fordi digital signatur har gjort det vanskeligt for Firefox-brugere.
Så nu skulle det altså være muligt at så samlet Skat, SU, bolig (ejendomsvurdering), CPR, sundhed og andet med ét login.
Med udsigterne til kun at skulle logge på et sted, har jeg dog nu igen bestilt en digital signatur og ser nu frem til mere overskuelighed. Så mangler jeg bare at de kommunale instanser også kommer med her. Det har dog vist desværre lange udsigter, eftersom deres edbsystemer ikke er tilvirket internettet.

3.3.09

European Library

The European Library er lidt af et projekt at gå i gang med. Der er en del gode ressourcer at hente. Overskuelighed er ikke just kendetegnende for siden. Men alligevel bør i hvert fald fagfolk browse udvalget igennem og gøre sig fortrolig med materialerne der. Derudover er der også søgefunktioner, udstillinger og web 2.0 værktøjer.
De stammer fra 38 europæiske national biblioteker. Og omfatter over 330 samlinger. Brugervejledningerne findes på 22 europæiske sprog.

20.2.09

Grand Prix Bibliotek i Norge

Den norske avis Dagbladet har pt. en afstemning om hvilket bibliotek i Norge der er det bedste. Samtidig har de en artikelserie med interviews, beretninger osv. fra landets biblioteker. Til dato kan jeg se hele 10 artikler, og det er altså ikke smånotitser, men stort opsatte artikler med billede osv.
Det er stort set alle sammen lovprisninger af bibliotekerne. Og det er jo slet ikke så tosset. Jeg kan ikke mindes hvornår jeg sidst har set sådanne artikler. Skriverierne sidste år om Københavns Hovedbibliotek falder i bedste fald under beskrivelsen 'omtale er bedre end slet ingen omtale'. (Find artiklerne med søgningen: "københavns hovedbibliotek" site:politiken.dk. Jeps, der fik I også lidt søgeteknik)
Nu mangler vi bare at der også kommer en tv-serie, i lighed med de talrige serier om advokater, politi eller hospitalsansatte.
(Tip fra en norsk Facebook-bekendt)

19.2.09

Silkeborg Bibliotek

Jeg gider kun søge ét sted…” siger brugerne ifølge en pressemeddelelse fra Silkeborg Bibliotek. Og det er der nok megen sandhed (såvel som fornuft) i. Det er også hensigten bag Silkeborg Bibliotekernes nye søgesystem. Det bygger på , der forventer at kunne finde deres informationer med et knips med fingrene bl.a. Summa. Og det giver ikke bare bøger, men også henvisninger til fx Litteratursiden.dk og netmusik.dk. Med flere på vej.
Jeg synes der ligger mange gode ideer i søgesystemet. Også dette med at bibliotekarer med viden om eller særlig interesse for et emne optræder. Mange af ideerne er allerede fungerende fx i Google og andre store søgemaskiner, lige som der er taget ved lære af de sociale tjenester. Og af opdelinger som fx Exalead.
Der bliver flere og flere 'lavthængende produkter' at efterligne i bibliotekerne, og man kan undre sig over at der egentlig ikke sker så forfærdeligt meget. Om Silkeborgs tiltag er noget andre biblioteker kan bruge, kan diskuteres. Jeg prøver pt at lave nogle sammenlignende søgninger i Silkeborg og København for at se hvordan ideerne vil opføre sig i store systemer.
Et problem kan være mængderne. Mens søgninger på cubakrisen i Silkeborg giver et nogenlunde fint overblik, vil en tilsvarende søgning i København hurtigt blive meget omfattende søgeresultater. Men det sidste er først på bedding. Måske skriver jeg en mere uddybende sammenligning på Internetsøgning.

11.2.09

Refind

Hvad du ved om internettet i morgen, var forældet i går. Og hvad der er fikst og opfindsomt i dag, vil syne af forældet old-teknologi i morgen. Det behøver man vist ikke være bibliotekslåner for at kunne se ved at sammenligne de meget populære sider fra fx Facebook med bibliotekernes søgebaser.
Om det er meningen at Refind skal rette op på det, ved jeg ikke. Men de påstår at ville "revolutionere søgning for biblioteker". Foreløbig eksisterer det lille firma som en hjemmeside med nogle intentioner om en ny biblioteks-søgegrænseflade som få kan være uenige i: Lave færre og bedre features. Ambitionsniveauet er derimod højt, biblioteksbrugerne skal ikke bare være tilfredse, men begejstrede!
Indtil videre må vi vente med at få armene op: Tilmeld dig email og vent på de gyldne tider. Allerede nu lover firmaet dog konsulentbistand hvad angår "teknisk kompetence eller kritisk sparring".
Holdet bag beskriver sig selv som ti "unge og gamle, mænd og kvinder, dataloger, bibliotekarer og en masse fagligheder herimellem".

Sociale medier er kommet for at blive

I følge DR Medieforskning bruge danskerne mere tid på nettet med mails, søgning og portaler som Facebook, Youtube og MSN, end de brugte på "traditionelle" nyhedssider. ( hvis man kan sige det om sider der er under 10 år gamle?:-)
"Fra marts til oktober 2008 er alle danskernes (over 15 år) tidsforbrug på Facebook for eksempel steget med 404 procent, mens tidsforbruget på Youtube og Google i samme periode voksede med henholdsvis 58 og 44 procent. "
Læs mere på DR: Hellere Facebook end nyheder

For nylig sagde een til mig at der bliver foretaget flere søgninger i de sociale medier nu - end på Google? Jeg har ikke kunnet verificere, men det er da interessant. Er der nogen der ved mere?

6.2.09

Efterlysning: Digitalisering

Google Books har rundet indskanning nummer 1,5 mio. Og lagt sammen med de andre indskannede materialer hovedsagelig fra initiativer i USA er der vel nu tale om flere millioner bøger der på denne måde er søgbare på internettet. Søgbare men ikke nødvendigvis tilgængelige i fuldtekst.
Mens Google og andre således har investeret i konkret digitalisering, står det anderledes til i Europa. Her er de mange penge blevet investeret i udredningsarbejde om digitalisering og formidling af digitaliseret materiale. Nogenlunde på samme tid som Googles indskanning startede, i 2006 gik et "udredningsarbejde" i gang i Danmark, som det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet den 24. november 2006. Herefter blev der så nedsat en arbejdsgruppe, der kom med et forslag senest 1. maj 2007.
For som pressemeddelelsen ganske rigtigt fastslog, så er

Digitalisering (..) en forudsætning for en moderne og tidssvarende bevaring og formidling af vores fælles kulturarv, der medvirker til udvikling af Danmark som et førende videnssamfund.

Jeps, det er nemlig rigtigt. Og for at understrege alvoren i hvor vigtigt det hele var, skrev Biblioteksstyrelsen i 2006, at
Digitalisering, online adgang og bevaring af den fælles digitale kulturarv i Europa er højt på den europæiske dagsorden.

Resultatet er bl.a. Europeana, som læserne selv må bedømme. Projekter er blevet planlagt og er under 'modning', som det hedder inden for fagsproget. Men har den høje placering på den europæiske dagorden, udredningsarbejdet, rapport, timer og penge indtil videre resulteret i noget konkret som vi kan tage i hånden, og i en størrelsesorden der er til at tage og føle på?
Jeg lader spørgsmålet stå åbent for kommentarer.
Der er to andre grunde til at der ikke er sket noget. Den ene er ophavsretslovene. I bl.a. Danmark er det umuligt at digitalisere bøger uden ophavets tilladelse. Det kan altså ikke lade sig gøre blot at gøre dem søgbare. Den anden er at amerikanske firmaer som bl.a. Google stiller som betingelse at de får rettighederne til materialet.
De to sidste ting kunne lovgivningsmæssigt ændres. Men mig bekendt er der ikke blot antydningen af at det vil ske. På bundlinjen står at indskanningskværnen Google maler videre mod indskannet bog nummer 2 million, mens 'udredningskværne' og 'projektmodningskværne' maler løs på at dræne papirmøllerne i Europa.

2.2.09

Indskanning på amerikansk

Et af verdens største biblioteker, Library of Congress har besluttet at indskannet bog nummer 25.000 skal være "The Heroic Life of Abraham Lincoln: The Great Emancipator". Biblioteket har fået 2 mio dollars fra en fond til et indskanningsprogram.
Det er fortrinsvis titler hvor der kun eksisterer ganske få kopier generelt i hele verden. Det betyder altså at man ikke længere behøver at rejse til Washington for at se bibliotekets sjældne kopier.
Rent praktisk foregår indskanningen i toholdsskift fra 10 skanningsstationer. På denne måde kan de indskanne 1.000 værker om ugen. Herefter kan de findes på Internet Archive. Læs mere i bibliotekets pressemeddelelse.

30.1.09

Nye på nettet - seniorer!

Ny PEW rapport om amerikanernes brug af nettet - om stigning i ældres brug af internettet:

The biggest increase in internet use since 2005 can be seen in the 70-75 year-old age group.
While just over one-fourth (26%) of 70-75 year olds were online in 2005, 45% of that age group
is currently online.

Desuden store stigninger i deltagelse i sociale grupperinger, fx Facebook o.a.
Genrations online in 2009
Pew Internet Org.

26.1.09

Mere fokus på IT-undervisning i skolen

Når snakken falder på IT-analfabeter, tænker mange af os sikkert først og fremmest på den ældre generation. Men de unge halter også bagefter, og det vil Socialdemokraternes IT-ordfører, Ole Hækkerup, gerne lave om på ved at indføre IT-undervisning i skolen. Over halvdelen af dansklærerne bruger fx aldrig hjemmesider i deres undervisning, og endnu færre bruger blogs, wikis og fildelingstjenester.

"Det er fint nok, at de unge kan spille m.m. men der er mange andre ting, nettet skal bruges til som borger i et samfund. Derfor skal de unge lære at bruge it og det skal være en større del af undervisningen.”

Omvendt mener han også, at det offentlige skal være bedre til at bruge internettets muligheder, så besøget på en offentlig hjemmeside også kan få et element af leg og at gå opdagelse.

24.1.09

Overlev med Outlook

Microsofts produkter, specielt Outlook, er en af mine yndlingsaversioner. Min kommune, København, har for årtier tilbage solgt sin sjæl til disse middelmådige og dyre produkter. Inden for de legale rammer har jeg forsøgt at minimere ulemperne ved Microsoft Office, fx ved at bruge Open Office og Google Dokumenter. Men der grænser for hvor langt kommunen tillader at gå, specielt hvad angår Outlook er pegefingeren hurtigt oppe.
Så er det rart når lidelsesfæller giver gode råd til hvordan man lever med de 10 væsentligste ulemper. Meget kan du som ansat i en større virksomhed ikke gøre noget ved, men måske anbefale systemadministratorerne at lave.
Et af de gode trick er at kigge mappen Store e-mails efter og slette dem. De er ordnet i tre forskellige størrrelseskategorier. Jeg havde forbløffende mange liggende med feriefotoer som behjertede kolleger i tidernes løb har sendt.
Der er også nogle link til forskellige applikationer, bl.a. til det evindelige problem med talrige vedhæftede filer.
Jeg kan heller aldrig finde gamle emails når jeg skal bruge det. Jeg troede at det var mig der var dum. Men den er altså nævnt! Så jeg er ikke den eneste.
Der står også hvordan du får erstattet Outlook med Gmail. Og det er nok mit allerstørste ønske overhovedet. Men det kræver godkendelse fra "systemet". Så det er drømmerier. End ikke en omdirigering af posten er tilladt. Funktionen er sat ud af kraft.
Link
Itbusiness.

23.1.09

Fra information til viden - brug for kompetencer

Så er bibliotekarerne dømt ude!
Bent Schou fra VidenDanmark skriver :
Tilsvarende er det interessant at se, hvordan bibliotekerne og bibliotekarerne kæmper for at finde deres plads i vidensamfundet.

"Vi er vel enige om, at bibliotekets dage er talte - som central for informationslagring og -søgning (måske ikke som kulturelt samlingspunkt). Selv om servicen på biblioteket oftest er gratis - vælger de fleste af os selv at finde den information, vi har brug for"

Her er plads til forbedring. Har vi noget (nok) at byde ind med. Er det et område vi satser nok på?Har I nogen bud på det.? ( Erik har nogle bud i indlægget nedenfor - lavthængende frugter)

Kommentér evt også på VidenDanmarks blog

22.1.09

Bibliotekarer i "info-alderen"

Kristeligt Dagblad skriver den 20. januar om den nye bibliotekarrolle og uddannelsen på Syddansk Universitet. Den gamle opfattelse af den bebrillede kvindelige bibliotekar på 50+ med knold i nakken er på vej ud. Og det skulle den ifølge artiklen bl.a. være som følge af den nye uddannelse.
Hvis den bliver til noget, kommer den nye uddannelse til at hedde ”Bibliotekskundskab og videnskommunikation”. Ideen kommer såmænd fra bibliotekslederne selv, og bakkes op af Pernille Drost. De har alle efterlyst en mere tidssvarende uddannelse.
Personligt er det min opfattelse at bibliotekerne, og dermed også bibliotekarerne, hænger bagefter med at inddrage de nye kommunikations- og informationsmedier i bibliotekerne. I stedet for at være godstogsvogn, kunne bibliotekarerne sætte sig på lokomotivførersædet og føre an i navigeringen gennem informations'junglen' og bl.a. gøre det via de nye kommunikationsformer.
Om en ny uddannelse så skulle kunne råde bod på det, er jeg da så stærkt i tvivl om. Jeg kan ikke umiddelbart se at mere uddannelse er nødvendig. Bibliotekarerne kan faktisk bare selv gå i gang: Der ligger masser af opgaver og venter. De fleste ganske lige til, lavthængende frugter om man vil. Lige fra at indskanne bogbestanden til at tage de mange sociale kommunikationskanaler meget mere til sig.

20.1.09

Fordobling i salg af netmusik

I 2008 blev salget af musik på nettet fordoblet i forhold til 2007. Samtidig er salget af musik på cd faldet med næsten en fjerdedel, mens vinylpladerne har fået en renæssance med en stigning på 63%, hvilket bl.a. skyldes vinylpladens lydkvalitet. Her kan mp3-filer under ingen omstændigheder være med.

Salget af musik på nettet står i dag for en femtedel af det samlede musiksalg. Derudover bliver der også hentet en del gratis musik både lovligt og ulovligt. I Digital Music Report anslår man, at der i 2008 blev udvekslet mere end 40 mia. ulovligt kopierede musikfiler, hvilket svarer til ca. 95% af det samlede digitale musikforbrug.

Læs også: Vinyl Gets Its Groove Back

13.1.09

Jubii lukker konti

Ifølge Jubii's weblog vil alle Jubii konti blive lukket pr 15. februar. Alle konti vil blive lukket og oplysningerne slettet. Webloggen opfordrer også kontihavere til at gemme deres dokumenter og overføre dem til andre emailtjenester.
Jubii blev i slutningen af sidste år købt af direktøren Peter Lundsgaard og nogle danske investorer efter at det i nogle gav underskud for firmaet Lycos. Han siger i artiklen at det nye Jubii vil væreoppe at køre i marts i år.

10.1.09

Internettet overhaler aviserne som nyhedskilde

En undersøgelse foretaget af Pew viser, at flere bruger Internettet som nyhedskilde frem for de traditionelle aviser. 40% af de adspurgte bruger Internettet mod 35%, der bruger aviserne som deres primære kilde til nyheder.

Til gengæld er fjernsynet stadig suverænt i spidsen med 70%, men dets andel falder stille og roligt. Blandt folk under 30 år har Internettet faktisk halet voldsomt ind på fjernsynet - på lidt over et år er Internettets andel steget fra 34% til 59%.

9.1.09

Information Overload

Information overload er et begreb som handler om at der er så megen information at det i sig selv er et problem. Det er umuligt at finde den relevante information. Til rette person i de rette øjeblik, kunne man næsten tilføje med et citat vi allerede lærte på Biblioteksskolen i 1970'erne.
Nu er der så også sat tal på hvor meget det koster. Ifølge en artikel i Internet News har firmaet Basex udregnet prisen til 900 mia dollars i USA i produktionsomkostninger. Mod 588 i 2006. Det er bl.a. også email.
I København har kommunen en emailpolitik for udsendelse af meddelelser. Og et af punkterne går på at bruge distributionslisterne korrekt. Ikke desto mindre modtager vi på vore personlige post regelmæssigt på bibliotekerne interne og for os ligegyldige meddelelser fra svømmehallerne, økonomiforvaltnignen og andre. Og strømmen er sikkert den samme den anden vej.
En af pointerne er at selv om vi har studeret i 16 år, så er internettet en kilde til distraktion. Vi skal lige checke Facebook, vores email eller glo på en video fra YouTube. Det hele er blot få klik væk.
Ok, så du sad ved din computer i seks timer idag. Hvor meget af tiden brugte du på produktivt arbejde, spørges der provokerende.
Specielt den yngre generation bliver flasket op i dette miljø med mange distraktioner. Og at mange flere bør blive opmærksomme på at det allerede nu er et problem. Artiklen har en række links til andre artikler om emnet. Det er ganske tankevækkende læsning. Vi ved det jo godt. Men gør vi noget ved det?
Link
Internetnews.

8.1.09

Sikkerhed på Gmail

Sikkerhed er i det seneste årstid blevet et centralt diskussionsemne. En af de ting som er kommet ud af det er at mange internetbrugere ikke er klar over at deres computer leverer oplysninger til de steder som de besøger, bl.a. søgemaskiner som Google.
I modsætning til så mange andre har Google ikke været så karrige med at give brugerne adgang til at se hvad firmaet har af oplysninger om brugerne. Hvilket paradoksalt nok har fået nogen til at kaste sig over budbringeren.
Det har nu ikke slået Google ud af kurs, for Gmail har tilføjet en funktion hvor du kan følge med i om nogen misbruger din email. Nederst er der kommet en knap hvor du kan se de seneste aktiviteter. Og det er jo altså ikke fordi Google nu lige pludseligt er startet på det. Det er noget alle emailtjenester gør. Nu gør Gmail det så synligt.
Oplysningerne viser om der er brugt webbrowser, POP klient eller mobiltelefon. Du kan også se IP-adresse og mere. De fleste kender vel ikke deres IP-adresse. Men hvis der på listen optræder flere forskellige er der måske grund til at være mistænkelig.
Du kan også se om du har åbnet Gmailen fra et andet sted. Hvis du fx har glemt at lukke for computeren derhjemme, og er på arbejde. Men det kan også betyde at der sidder en anden og har hacket sig ind på din Gmail. Hvis det er sket, kan du klikke Sign Out til alle andre sessioner.
Link
Gmail om sikkerhed
.

6.1.09

Læs Biblog på mobilen

Jeg prøvede lige - efter et tip fra The M Word Blog - at gøre Biblog læsbar fra mobilen:
Her er linket http://biblog.mofuse.mobi/ - det er rigtig nemt at oprette.
Tjenesten hedder Mofuse.com og der er Google ads med, nå du læser bloggen på mobilen. Prøv selv at lave en mobiltjeneste. Du skal bruge et feed fra din blog eller dit nyhedsbrev.
Jeg er dog i tvivl om disse mobilløsninger ikke bare er et overgangsfænomen; man læser jo fx de rigtige websider på sin Iphone. Eller gør man?

M Word Blog
Mofuse.com

Videokigning eksploderer i USA

Videokigning i USA boomer for øjeblikket. En undersøgelse peger på en stigning på hele 34 % i forhold til sidste år. Hvilket ikke lyder urealistisk. For Danmarks vedkommende kunne man endog fristes til at mene at tallet er højere da vores net formentlig er bedre udbygget end i USA.
Den helt store vinder er Google/YouTube. Den viste over 10 gange mere end den nærmeste konkurrent, Fox. Og mere end de nærmeste 10 konkurrenter til sammen.
Jeg bruger Google Video på arbejdet. Ret meget. Eftersom de videoer og dvd'er vi har til udlån i Humaniora og Samfundsfag er sparsomme, der er langt mellem snapsene og der er reelt ikke noget andet alternativ. Det er nemt at finde et eksempel på Hitler tale, Martin Luther Kings I Have a Dream, eller til da skibene vendte om under Cubakrisen.

Almanak for Danmark

Den her kan jeg ikke stå for: Almanak for Danmark, hvor du kan klikke på et kort for at se, hvornår både solen og månen står op og går ned lige præcis der, hvor du bor.

Politiet må hacke din computer

EU har vedtaget en lovændring, der tillader politiet at hacke din computer uden dommerkendelse, hvis der er mistanke om kriminalitet:

Ifølge de nye retningslinjer kan ledende politifolk give tilladelse til hacker-metoderne uden dommerkendelse, hvis der er mistanke om, at det vil kunne afsløre eller standse en alvorlig forbrydelse, det vil sige en sag, der kan give mere end tre års fængsel.

Læs mere hos Version 2: Nye EU-regler giver politi grønt lys til at hacke, hvor konsekvenserne af den nye lov diskuteres heftigt i kommentarerne.

3.1.09

260 år med Berlingske Tidende

Berlingske Tidende fejrer deres 260 års fødselsdag med 260.dk, hvor du bl.a. kan se, hvordan avisens forsider har taget sig ud gennem tiden, og læse eksempler på Berlingskes omtale af centrale begivenheder, som nu er gået over i historiebøgerne.