22.12.03

Biblioteksportal for alle der har svært ved at læse almindelig trykt tekst har fået navn.
Nu har biblioteksportalen, som DBB er med til at udvikle, fået et navn, nemlig:
"E17 - bibliotekernes motorvej til tilgængelig information".
E17 udvikles i et netværkssamarbejde mellem Danmarks Blindebibliotek, folkebiblioteker og interesseorganisationer.
Ghita Nørby har sagt ja til at være protektor for portalen. For som hun siger:
"Hvordan skulle man kunne sig nej til et projekt, hvor det gælder om at brede viden ud".
Få mere information om portalen på www.e17.dk. og/eller læs med i portalsamarbejdets weblog :

19.12.03

Digital Danmarkshistorie.
Esbjerg Statsskole og Esbjerg Byhistoriske Arkiv lancerede forleden en læse- og lærebog på nettet.
"Det er en danmarkshistorie, som meget ofte - men ikke altid - tager udgangspunkt i lokalhistorien og viser hvordan danmarks-historien slog ned i lokalsamfundet, som i dette tilfælde primært er Esbjerg". Sitet er beriget med bl.a. video-interviews og avisudklip o.l.
Målgruppen ser ud til at være gymnasiet og HF. For at lette adgangen for almindeligt interesserede, vil der forhåbentlig i løbet af de næste måneder blive lavet html-versioner af de uddybende materialer, der p.t. skal hentes hjem i .doc eller .xls. Foreløbig ligger de udelukkende på denne måde for at lette elevernes mulighed for at copy-paste til deres opgaver.
Esbjerg Bibliotek har været med på sidelinjen som konsulent omkring informationskompetence.

Digital danmarkshistorie.

Flere databaser til københavnerne - nu også på dansk.
Fra i dag er der hjemmeadgang til yderligere 5 danske og 2 engelske databaser for københavnerne (bosiddende i kommune, indmeldt og i besiddelse af en pinkode).
Vi er særligt glade for fjernadgang til Faktalink, som er den mest brugte af DBCs produkter. Derudover kan man bruge: Altinget, Forbruger-indeks, gør-det-selv-indeks, hobby-indeks, Keesing's og LitFinder.

Læs mere på KKBs hjemmeside

17.12.03

De ånder os i nakken....
Først kom Amazons Search inside the book i sidste måned, nu kommer Google med noget lignende: Google Print.
Ikke al information findes på internettet, siger Google (rart, at de ser det i øjnene), og denne nye tjeneste tilbyder uddrag fra bøger, som Google har indgået aftale om med rettighedshaverne.
Hvor mange bøger, det drejer sig om? Ingen ide - men prøv en søgning på f.eks. tolkien site:print.google.com. Denne søgning giver 32 resultater, hvor man kan læse et uddrag svarende til måske 8-10 sider af bogen, sammen med links til online boghandlere.

Læs om Google Print BETA

Et kapitel om dagen.
Minneapolis Public Library (og andre amerikanske biblioteker) tilbyder sine lånere en daglig email med et kapitel (eller en del af et kapitel) fra bøger indenfor 11 forskellige kategorier: 'pre-publication', romance, horror, mystery osv. Den daglige email tager ca. 5 minutter at læse.
Der er selvføgelig links til bibliotekssystemet, så man kan reservere bogen.

Minneapolis Public Library: Online Book Club

Bloktilskud og budgetter 2004 - fra Danmarks Biblioteksforenings årlige undersøgelse:
Da Lov om Biblioteksvirksomhed blev vedtaget i 2000, udløste den et forhøjet bloktilskud til kommunerne. Fra 2003 og fremover har disse bloktilskud udgjort 80 mio. kr. om året. DB har lavet undersøgelsen i de sidste 3 år
Tendenser over år
Der begynder at vise sig en tendens til, at færre og færre biblioteker får del i bloktilskuddet.
Hvad angår budgetterne, viser tallene ikke en bestemt tendens, men flere biblioteker har fået deres budgetter beskåret i år end sidste år.
Læs hele indslaget på DB's hjemmeside

16.12.03

Patent på software.
På It-Politisk Forenings hjemmside findes et eksempel på, hvor lidt man egentlig må, hvis man skal overholde alle softwarepatenter, fra henvisning til samarbejdspartner til indkøbskurv.
Det viser med al ønskelig tydelighed, at softwarepatenter hverken er realistiske eller rimelige.

Patenter i en videobutik på nettet.

15.12.03

To fine placeringer til danske bibliotekssites.
Bedst på Nettets nære slægtning i EU hedder Top of the Web. Blandt årets top-ti liste finder man tre bibliotekssider, og minsandten om ikke de to er danske. Bibliotek.dk kommer ind på en flot fjerdeplads og Silkeborgs MusiCat på en syvende plads (ingen netkonkurrencer uden Silkeborg!). Münchner Stadtbibliothek blev nr. 8.

Top of the Web (pdf - top ti listen findes på side 34).
Pressemeddelelse fra Biblioteksstyrelsen og DBC

New York Times Artikel Arkiv: 1851-1995
Nu kan man søge i ovenstående arkiv - der kan søges på dato og årstal. I forfatter, fuldtekst eller overskrift. Resultatlisten indeholder titel, dato og forfatter af artiklen. Man kan se en smagsprøve eller købe artiklen online. Selve søgningen er gratis. Artiklerne vise i pdf.
Dette initiativ er et led i en større digitalisering af aviser. Indtil videre er følgende tilgængelige:
The New York Times- 1851-2001
The Wall Street Journal- 1889-1987
The Washington Post- 1877-1988
The Christian Science Monitor- 1908-1991
Los Angeles Times- 1881-1984
Start søgningen i NY Times her
Læs mere om "Proquest Historical Newspapers".Hvis bibliotekerne var som Amazon?
Se en beskrivelse af fremtidens Amazon- inspirerede bibliotek.

14.12.03

Kvaler med videoudlån
Vores låneres forventninger til lån af videoer og dvd'er med populære film er lige blevet endnu højere efter et indslag i "Rabatten" på DR. Her demonstreredes bibliotek.dk og bestilling af videofilm. Flere biblioteker har efterfølgende fået henvendelser om at låne nye, populære film.
Så her er de officielle regler fra Biblioteksstyrelsen:
Af lov om biblioteksvirksomheds § 1, stk. 2, fremgår det, at videoer ikke er omfattet af folkebibliotekernes forpligtigelse til at stille materialer til rådighed. Dette betyder, at hver enkelt kommune selv afgør, hvorvidt man ønsker at indkøbe videoer/stille video til rådighed for borgerne. Det fremgår dog af § 1, stk. 2, at folkebibliotekernes skal bestræbe sig på at stille videoer til rådighed. Det samme gælder for beholdningen af DVD'er. Dog er DVD'er, der er multimedier og indeholder programmering som det, der anvendes i multimediespil, obligatorisk i henhold til lov om biblioteksvirksomheds § 1.

Når bibliotekerne anskaffer materiale som DVD'er og videoer, indgår kommunerne aftaler med rettighedshaverne som tillader den enkelte kommune at udlåne DVD'er eller videoer. Disse aftaler tillader som regel ikke, at materiale udlånes til andre kommuner. I visse tilfælde er konsekvensen som nogle biblioteker har erfaret, at en låner har fundet en video på bibliotek.dk som han pga. af kommunernes aftaler med rettighedshaver kun har mulighed for at bestille og låne hvis han er låner på et bibliotek i den kommune som besidder det pågældende materiale.
Læs hele nyheden fra BS

10.12.03

Fra Berlingske's Netavis :
Søgemaskinen Google, der er en af de flittigst benyttede tjenester på internettet, har fået endnu en pudsig funktion. Ved at taste ordene »miserable failure« (»miserabel fiasko«, red.) ind i søgefeltet og klikke på knappen »Jeg føler mig heldig«, omdirigeres brugeren direkte til den amerikanske præsident George W. Bush' hjemmeside.
Læg i øvrigt mærke til en ny service fra Google : Tip - lige under søgefeltet.
Google

9.12.03

Samsøgning igen.
I sidste nummer af Danmarks Biblioteker (som sikkert er på vej rundt i de analoge postbakker i sædvanlig sneglefart) er der en interessant artikel "Bibliotekerne kan blive bedre til at formidle relevant information på nettet". Forfatteren Jens Hofman Hansen, institut for informationsvidenskab, Århus Universitet, slår til lyd for bedre udnyttelse af alle de ressourcer, vi producerer i biblioteksregi.
Jens Hofman Hansen mener, det kan lade sig gøre med dagens teknologi - det er sikkert korrekt, men ikke uden et ordenligt læs arbejde fra os.

Artiklen kan læses på Jens Hofman Hansens hjemmeside.
Direkte link til artiklen (pdf)

8.12.03

Porno-filtre i praksis.
Ovenpå biblioteksskolens nye undersøgelse er der nu mulighed for at se på filtrene i praksis. Det er teknikken bag pornofiltre og bibliotekernes erfaringer, der er i fokus. Oplæg af bl.a. Bo Holst-Christensen (lektor på RUC), leverandører af pornofiltre og biblioteker, der har valgt at bruge pornofiltre.
Bag arrangementet står BFs meget aktive IT-Faggruppe og Faggruppen for ledelse og biblioteksudvikling.

Temadag i Vejle 23. januar.
Biblioteksskolens undersøgelse.

Hvidovre Vognmandsforretning: billigst og bedst!
Den nationale kørselsordning for folke- og forskningsbiblioteker har været i udbud. Hvidovre Vognmandsforretning vandt. Det er meningen, at der skal køres allerede fra 2. januar. Vognmandsforretningen vil etablere en hjemmeside, hvor man kan følge de enkelte bilers position (v. hj. a. GPS).

Nyt fra Nyhavn nr. 4, dec. 2003 (pdf), side s.21
Hvidovre Vognmandsforretning

Scan og send direkte til slutbruger: aftale med Copydan på vej.
Biblioteksstyrelsen oplyser i det seneste nummer af Nyt fra Nyhavn: "Der forhandles en rammeaftale mellem forskningsbibliotekerne og Copydan om en aftalelicens der giver biblioteker mulighed for at digitalisere artikler og uddrag fra bøger og sende dem direkte til slutbrugeren. KL forhandler en tilsvarende aftale for de kommunale biblioteker".
Det forlyder, at aftalen vil give mulighed for at gemme de digitaliserede tekster i en database.

Nyt fra Nyhavn nr. 4, dec. 2003 (pdf)

5.12.03

Ophavsretsloven blev ændret - hvad må vi (og lånerne) nu?
Loven træder i kraft d. 12. december. Kulturministeret har lavet en liste over hvad man må og hvad man ikke må:
Generelt:
Ifølge ophavsretsloven må du udelukkende tage digitale kopier af fx cd’er og dvd-film, hvis det er til ”personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand”. Digital kopiering vil eksempelvis sige kopiering ved hjælp af cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier. Du må under alle omstændigheder heller ikke fremstille en kopi på grundlag af et ulovligt forlæg, fx en ulovlig kopi af en cd. Eksempelvis er det ulovligt at udveksle og downloade musik og film via uautoriserede fildelingstjenester (peer-to-peer-tjenester). Det er op til rettighedshaverne selv at håndhæve deres rettigheder og føre bevis for, at en kopiering er ulovlig.
Digital kopiering - hvad er lovligt?(Kulturministeriet)
Musikkopiering (næsten) forbudt (Politiken)

4.12.03

3. behandling i dag i Folketinget af Brian Arthur Mikkelsens ændringsforslag til Ophavsretsloven om bl.a forbud mod digital kopiering af lånte cd'ere.
Læs kort version i Politiken
Se sagsgangen i Folketinget og læs lovforslaget

3.12.03

Robot kan græsse på hylderne i biblioteket efter instrukser sendt via internettet.
Fagre nye verden ?
Japanske forskere har udviklet en sådan robot. Et "køretøj" på hjul med et digitalt kamera og mekanisk hånd og arm der kan følge instrukser modtaget via nettet. Den kan vælge en bog, åbne den og bladre i siderne mens billeder tages og sendes videre. Er dog stadig på eksperimental stadiet, men tænkt som en hjælp til handicappede, der ikke selv kan gå på biblioteket.
Læs artiklen fra Japan Today

2.12.03

Et luftigt medie..
Litteraturhenvisninger til internetsider, der forsvinder i den blå luft er et stigende problem i den akademiske verden.

"It's a huge problem," said Brewster Kahle, digital librarian at the Internet Archive in San Francisco. "The average lifespan of a Web page today is 100 days. This is no way to run a culture."

Et andet aspekt af samme problem er offentlige informationer. Fx. skifter 25 % af den britiske regerings websider adresser hvert år, så problemet er ikke kun til stede i videnskabelige publikationer. Også informationer fra organisationer og firmaer er ramt af problemet.
Problemet sammenlignes i denne artikel med Biblioteket i Alexandria, der blev plyndret og brændt i år 48 BC, hvor enorme mængder af viden gik tabt.
Artikel fra SFGate ( San Fancisco Chronicle online )

30.11.03

Powerpoint.
I en artikel om at levere varen som oplægsholder skriver William Germano i The Cronicle of Higher Education: "PowerPoint is for sissies. All right, not for sissies, exactly, but it's being done to death".
Og ja, det er efterhånden ikke til at komme på temadage, konferencer osv. uden at se mindst 'en af Microsofts færdige skabeloner. Måske bliver det næste en regulær retrobølge: tilbage til det talte ord i Grundtvigs fædreland?
En sissy er i følge Oxford Reference Online "an effeminate or cowardly person".

Cronicle of Higher Education


29.11.03

Lyt til seks radiofortællinger.
I en "perode på nogle måneder" kan man via Danmarks Blindebiblioteks hjemmeside lytte til seks radiofortællinger med samlet titel "Skrighals - gerningsstedet". Hver fortælling varer mellem 6 og 10 min.

Danmarks Blindebibliotek - cafeen
Skrighals' hjemmeside

27.11.03

Screenonline.
Det britiske filminstitut, BFI, har netop offentliggjort Screenonline. Her kan man finde populære klassikere, sjældne film og tv-programmer fra 1890'erne og frem til i dag. Tusindvis af blandt andet videoklips og fotos, pr-materialer og filmografi belyser Englands filmhistorie.
Adgang til film- og lydklip er begrænset til engelske skoler, colleges og biblioteker. Richard Paterson fra BFI fortalte på en konference i foråret, at det skyldes ophavsrettigheder.
Ikke desto mindre kan screenonline bruges også uden levende billeder, find f.eks. en filmografi for skuespilleren Kristin Scott Thomas (mere overskuelig end IMDB's).

Screenonline.

26.11.03

World Summit on the Information Society.
I december mødes regeringschefer og topledere fra 60 lande for at diskutere, hvad der skal blive af det internet, alle i den vestlige verden snart er afhængige af på den ene eller den anden måde.
ITsvar skriver: "Et af de mange vitale spørgsmål, der skal behandles, bliver: Hvem skal kontrollere nettet? For øjeblikket påvirkes net-reglerne af lokal offentlig lovgivning samt af organisationer som W3C og ICANN, hvoraf sidstnævnte blandt andet står for at kontrollere top-level domænenavne.
Der er lagt op til at disse funktioner dog skal overtages af ITU, den internationale telekommunikations-union". (Som står bag Digital Access Index, som omtalt mandag den 24. nov. her i bloggen)

Artikel i ITsvar
World Summit's hjemmeside

British Library sælger bibliografiske poster til Amazon.
Amazon får lov til at bruge kataloget, der indeholder 2.5 millioner titler, hvor de vigtigste er de 1.7 millioner fra før indførelsen af ISBN - numre.
Det nye tilbud kan findes under Amazon's "Marketplace". Hver titel vil få sin egen side, hvor sælgere kan lægge detaljer om det specielle eksemplar, som de har til salg og hvad det koster.
Ingen af parterne har kommenteret handelen, som må have været lukrativ for British Library
Læs Artiklen i The Independent

25.11.03

Nyt på childbooks.dk
"Nej! Se nu hvad du har gjort! - nu er alle tingene fra arkiv-kasserne faldet på gulvet!" Så gælder det om at finde den rigtige kasse (tidsperiode) til Lange Peter Madsen, Rasmus Klump og en hel masse andre kendte figurer.
Ikke nogen nem opgave! Særlig ikke, når denne tester ikke kunne få figurerne samlet op og lagt i kasse.
Fornyelsen på Childbooks er gjort mulig via en særlig bevilling fra Læselyst kampagnen.

Childbooks.dk

24.11.03

Læsningens magi.
Den første af fire publikationer i anledning af Læselyst kampagnen er på gaden (eller rettere nettet). Bogen er illustreret af Dorte Karrebæk og indeholder bidrag fra forskere, forfattere og biblioteksfolk. Næsten alle bidragydere har været læseheste som børn - se afsnittene 'Da jeg var barn...' Med undtagelse af Carl Quist Møller, der elsker historier, men ikke nødvendigvis bøger.

Læsningens magi (pdf)

Verdens bedste it-nation?
Adskillige statsministre har haft en vision om Danmark i spidsen for det internationale it-felt. Om det skyldes politikernes indsats eller andre forhold, vides ikke, men en ny global undersøgelse viser, at vi er virkelig godt med.
Bag undersøgelsen står FN-organisationen International Telecommunication Union, og vi ligger som nr. 2 i deres Digital Access Index, lige i hælene på Sverige og med Island, Korea og Norge på de følgende pladser.
Et af delresultaterne giver Danmark en suveræn førsteplads. Vi er det land i verden, hvor bredbånd er mest udbredt: 20.284 bits pr. indbygger i DK og 10.611 bits pr. indbygger i Sverige på andenpladsen.

Digital Access Index: World’s First Global ICT Ranking

20.11.03

Lån e-bøger, 1.
På denne grå regnvejrstorsdag blev flere e-bogstiltag sat i gang:
København, Århus og Randers søsatte det fælles projekt downlaan, som henvender sig til i alt 1200 testbrugere. Projektet er blevet til i samarbejde med DBC, DBCmedier, Blindebiblioteket og med Gyldendal som observatør. Der er foreløbig 45 it-bøger fra forlagene Globe og Libris og i løbet af de næste dage stiger tallet til 105.
Lån e-bøger, 2.
Århus har desuden samlet titler fra Systime og eLib i et fælles katalog. Århus er alene om Systime titlerne, men både Randers og København udlåner e-bøger fra eLib (indtil videre er det vist kun disse tre folkebiblioteker, der udlåner e-bøger).

Downlaan.
Århus' e-bogsside.

Biblioteksskolen har undersøgt brugen af filtre på bibliotekernes pc'ere.
"Kun i 14 kommuner har bibliotekerne installeret filtre på deres computere, der gør, at børn ikke kan få adgang til porno på nettet. Uenighed blandt bibliotekarerne om, hvorvidt filtre er den rigtige løsning" - skriver Politiken.
Biblioteksskolens undersøgelse af pornofiltre viser blandt andet at afhængigt af filterproduktet, frasorteres fra 1 til 26% af den relevante og ”tilladte” information. Eksempelvis blokerer nogle filtre for websider som Sexlinien fra Foreningen Sex og Samfund og SKUM, Danmarks Radios ungdoms-site. Undersøgelsen viser, at filtrene frasorterer mellem 84 og 97% af de ikke ønskede pornosider. Ingen filtre virker altså 100% efter hensigten, men de nærmer sig i forskellig grad den ønskede hensigt.
Emnet var d. 18 november til debat på konferencen : Bibliotekerne og pornofiltre, der afholdtes på Biblioteksskolen.
Beretning fra Biblioteksskolens konference d. 18. november
Artikel fra Politiken
Læs rapporten

19.11.03

Gentofte Bibliotek tilbyder trådløs brug af PC'ere
Indenfor bibliotekets mure er det nu muligt at bruge sin egen bærbare PC via det trådløse netværk. Der er ingen tidsbegrænsning på brugen af Internetadgang på denne måde.
Læs mere om de tekniske krav til PC'en.

18.11.03

Søg litteratur OM - på bibliotek.dk
I dag er der premiere på en ny funktion i bibliotek.dk: søg f.eks på Joanne K. Rowling, ved en af de første poster er der mulighed for at søge efter 'litteratur om Jeanne K. Rowling'. Det giver 61 poster, som kan være websteder, bøger og artikler. Der kan også søges efter kunstnere og komponister for musikkens vedkommende.

Bibliotek.dk

Informationsarkitektur.
'Murstensarkitektur' kræver viden om æstetik, håndværk, materialer osv. På samme måde kræver opbygning af et website forskellige værktøjer og viden, og det er gruppen af processer, aktiviteter og færdigheder, som bruges i udviklingen af webbaserede informationssystemer, der gemmer sig bag begrebet informationsarkitektur.
BFs it-faggruppe afholder sammen DF med en spændende 2-dages konference om emnet til marts næste år. Som i det store udland er der mulighed for early bird rabat.

Program og tilmelding

16.11.03

Chatman i pilotdrift på Haslev Bibliotek.
Den langnæsede børnesøger Chatman kan prøves i den virkelige virkelighed på Haslev Bibliotek. Chatman er en blanding af søgning i bibliotekets materialer/BibHit og muligheden for at chatte med andre søgere. I visning af søgeresultater kan man sortere i materialerne: vis kun bøger, lydbøger osv.
Der er også en hel del personalisering i grænsefladen: gemme bøger, websteder og læseliste til skolen, skrive anmeldelser.
Og så er der mange sjove detaljer, prøv f.eks. at lade musen køre over chatman's karseklip eller få ham til at skele for vildt. Eller læg mærke til chatmans bemærkninger, f.eks. vildt mange fund.

Chatman i Haslev

15.11.03

Udstilling om danske børnebøger i Skotland.
Mandag 17. nov. åbner the National Library of Scotland udstiilingen A World of Wonders – Danish Children's Literature.
Udstiilingen er produceret af Dansk Litteraturcenter og består af såvel tekst og illustrationer som interaktive indslag (cd-rom, børnefilm og lydbøger). "This exciting mix of elements will capture the imaginations of both children and adults", skriver biblioteket i pressemeddelelsen.
Lene Kaaberbøl, Brøgger og Dorte Karrebæk læser op og holder workshops på udstillingen.

Natiional Library of Scotland

14.11.03

Integration af indhold.
En af de sværeste, men vigtigste opgaver i det digitale bibliotek er samsøgning / fælles præsentation af indhold fra databaser, websites osv.
Også i USA er spørgsmålet på dagsordenen: hvem kan finde på at sætte bøgerne op efter udgiver? spurgte David Seaman, Digital Library Federation, i et indlæg på Library and Information Technology Associations årmøde i oktober.

Læs omtalen i Library Journal

Netmus i København.
Det er nu næsten et år siden, at København og Frederiksberg som de første i landet lancerede udlån af musikfiler.
Nogle tal for brugen i København: 2500 lånere har benyttet Netmus, der er p.t. 1898 musikfiler i databasen, og det samlede udlån udgør 10.400 (=antallet af downloads).
Topscorere er Raveonettes: Attack of the Ghost Riders og Beat City og Junior Senior: Move Your Feet og My Tornado.

Netmus

12.11.03

Nomineringer til "Bedst på nettet 2003".
Bibliotekerne dominerer fuldstændig i kategorien kulturinstitutioner. Silkeborg, Helsingør, Fredericia, Kolding og Frederiksberg er indstillet (blandt de 11, der fik fem netkroner).
Fredag den 21. nov. udløses spændingen.

Nomineringer.

Adgang hjemmefra for københavnere.
Den 9. september gav København adgang hjemmefra til Ebsco, Oxford Reference Online og Grove Music, men kun til brugere, der er indmeldt i KKB og bosiddende i kommunen (sådan som licens-betingelserne giver mulighed for).
Statistikken for den første måned viser, at 777 unikke besøgende har været forbi de tre tjenester, fordelt på 1.441 visitor sessions og med 35.889 sidevisninger.
Samtidig viser statistikken også, at besøget var markant højere lige efter lancering, da der både var presseomtale og omtale på forsiden af vores egen hjemmeside.

Adgang hjemmefra.

11.11.03

Nye boghandler i bibliotek.dk.
To nye boghandler har tilsluttet sig bibliotek.dk: Akademisk Boghandel og Nordisk Korthandel, så det går fremad - stille og roligt.
For dem, der aldrig køber, er det via 'mit bibliotek.dk' blevet muligt at slå købeknappen fra.

Børn, unge og computerspil.
Medierådet har samlet flere forskningsresultater om børn og computerspil. Er computerspil skadelige, bliver børn og unge afhængige, hvilke typer spil kan piger henholdsvis drenge lide, hvordan skal spillene mærkes?
Det rigtigt tricky spørgsmål om spil er skadelige kan ikke besvares endnu, forskningen deler sig i to retninger: ja og nej.
Medierådets sammenfatning bør være obligatorisk læsning i bibliotekernes børne- og ungdomsafdelinger.

Medierådets rapport.

10.11.03

Udviklingsplan for bibliotek.dk sendt i høring.
Høringsoplægget kan læses på biblioteksstyrelsens hjemmeside. Der er det kendte stof: værkvisning, bedre match, artikellevering osv. Og der er grydeklare projekter: Vis alle mine afgivne bestillinger, se materialets udlånsstatus, adgang til lektørudtalelser (mod betaling) osv.

Læs høringsoplægget

Ny udgave af Googles værktøjslinje.
Nyeste bud fra Google laboratorierne er Googles deskbar, som viser sig i proceslinjen og er brugbar, også selvom du ikke har en browser åben (men det går selvfølgelig ikke uden en internetforbindelse).
Googles deskbar er lynhurtig at installere.

Hente deskbar'en her.

6.11.03

Købeknap i Silkeborg
Det går nemmere at få aftaler i stand med de lokale boghandlere jvf. Silkeborgs netop indførte "købeknap" til de 2 lokale Bog&Ide forretninger. På bibliotek.dk er der stadig ikke så mange muligheder for køb. Senest er Akademisk Boghandel og Nordisk Korthandel kommet med som leverandører. Som bekendt? sagde Boghandlerforeningen oprindelig nej til at være med på Bibliotek.dk, fordi prisen var for høj

Silkeborg Bibliotek
Bibliotek.dk
Computerworld ( fra juni måned )

3.11.03

Politiken ( m.fl. ) skriver:
"Google siger nej til Bill Gates - Microsoft får ikke lov at købe internet-søgemaskinen Google. Google vil hellere sælge aktier på børsen".
Google menes at have en værdi på mellem 15 og 20 mia. dollar (97 til 130 mia. kr.).
Artikler:
New york Times(gratis registrering)
Politiken
Computerworld

Illustreret Tidende fra 1859 til 1924
Flere af de store biblioteker har Illustreret Tidende stående i deres magasin. Nu er der også mulighed for at se den digitaliserede udgave via Det Kongelige Bibliotek:

"Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.
Du kan browse enten via årstal eller årgang. Der er forskel på disse to metoder, da Illustreret Tidendes årgange for det meste gik fra oktober til september, og altså ikke fulgte kalenderåret"

Læs Illustreret Tidende ved hjælp af en plugin (DjVu- skal installeres) eller i PDF-version :
Illustreret Tidende

Forsøg med bibliotekslokaliseringer i Google
- posterne lægges ud så bibliotekernes materialer kommer frem ved Googlesøgninger. Derefter kan man klikke videre til beholdningsoplysninger.
Forsøget skal foretages med populære bøger fra OCLC's WorldCat. Man vælger nogle, hvor der lokaliseringer til mere end 100 biblioteker. Antallet vil være ca. 2 millioner titler til at begynde med.
Læs mere
i Information Today
på OCLS's hjemmeside

2.11.03

Million Book Project.
Carnegie Mellon University og Digital Library of India har kastet sig over et lillebitte projekt: en million bøger skal være digitaliseret ved udgangen af 2005!
Bøgerne scannes og lægges i en fælles database, som skal være søgbar og frit tilgængelig for alle. Indtil videre er der 30.000 bøger i databasen, så det bliver nok et par travle år for de medvirkende universiteter og biblioteker (fra USA, Indien og Kina).
Indholdet bliver dels bøger udenfor ophavsret, dels bøger, der er forhandlet ret til at digitalisere og formidle via projektet (f.eks. et forlags udgivelser før 1990).

Million Book Project.
Carnegie Mellon University Libraries FAQ side om projektet.

Videopriser igen.
I Danmarks Biblioteker nr. 9/2003 er der et par nye indlæg i debatten om bibliotekernes indkøbspriser på video.
Harald von Hielmcrone gennemgår på vanlig kompetent vis de retlige forhold, der ligger til grund for bibliotekernes udlån og Peter Danelund, DBC Medier, gennemgår en rapport fra EU kommisionen om europæiske bibliotekerers vilkår for at udlåne videofilm. Desværre er rapporten ikke særligt anvendelig, konkluderer Peter Danelund, på grund af afvigelserne i den ophavsretlige lovgivning i de enkelte medlemslande.

DBFs hjemmeside om videopriserne

31.10.03

Forfatter-reaktioner på Amazon fuldtekstsøgning.
Den amerikanske forfatterforening Authors Guild påpegede for nogle dage siden, at det med Amazons nye "Search inside the book" er muligt at læse adskillige sider af en bog (gratis, men man skal være villig til at opgive kreditkortnummer). Det kunne også i et tilfælde lade sig gøre at printe 108 sider.
Amazon har nu slukket for printknappen på "Search inside the book".

Authors Guild: Amazon's Blocking of Print Function ....
Authors Guild: Amazon's New Database ....
Hvad skrev vi om "Search inside the book"

Folketingets hjemmeside
Der er nye tiltag på folketingets hjemmeside - forsiden er ændret og man finder et nyt initiativ: PP = Partiernes Politik.
"Partiernes Politik er Folketingets nye elektroniske håndbog om dansk politik. Den giver svar på, hvad partierne mener om 139 emner lige fra afgifter og aktivering til ældres forhold og økonomisk demokrati.
Håndbogen er et resultat af de opstillingsberettigede partiers samarbejde, sådan at teksterne er skrevet af partierne selv, og hvert parti er ansvarlig for indholdet af dets egne tekster".

Garodkins bog, Håndbog i dansk politik, udkom ifølge forfatteren sidste gang i 2003. Her er - til dels - en afløser for informationerne i bogen.

29.10.03

Biblioteksstyrelsen og nettjenesterne.
Op til centralbiblioteksforhandlingerne gennemførte Biblioteksstyrelsen en evaluering af 12 nettjenester. Evalueringen resulterede i, at tre tjenester ikke længere modtager støtte, nemlig Juraport, Musikanten og BibHit.
I resumeet gør rapportforfatterne opmærksom på et par interessante iagttagelser:
- ingen nettjeneste har de 20 - 35 årige som primær målgruppe
- kun to ud af 12 bruger ordet bibliotek i navnet
Rapporten gennemgår kort hver af de 12 tjenester.

Kvalitetsvurdering af folkebibliotekernes netbiblioteker

28.10.03

Filmklip fra Århus.
ÅKB tilbyder filmklip fra byens glorværdige historie, bl.a. byggeriet af musikhuset, indvielse af festugen ved Niels Matthiasen, reklamefilm for Ford med biltur i Århus anno 1935 (efter at forhandlingerne med sælger er succesfuldt tilendebragt, forstås).
Søgefunktionen og opbygning af siden er fremtidssikret - i en grad så de omkring 15 filmklip, der p.t. ligger på sitet er lidt for besværlige at finde....

Filmklip

27.10.03

OpenURL.
OpenURL er en metode til at berige katalogposter med henvisninger til andre ressourcer (vistnok meget forenklet).
Et fungerende eksempel på OpenURL kan ses på universitetsbiblioteket ved Vrije Universiteit Brussels hjemmeside. Fuld visning af en post fra katalogen giver mulighed for at klikke på en V-link (Generate links and access full-text (if available)).

Se eksempel: Cyrano de Bergerac (video) - klik på V-link
Biblioteket ved Vrije Universiteit Brussel

København i luften med ny hjemmeside.
- designet er blevet mere tidssvarende
- for første gang er det muligt at 'sitesearche'
- via stikordsregistret er det blevet nemmere at finde rundt
- for første gang er der et særligt børneunivers med eget design
- udlån af e-bøger er netop gået i gang

KKBs nye hjemmeside

Fuldtekstsøgning på Amazon.
Boggiganten lancerer ny og forbedret søgning, idet det nu er muligt at fuldtekstsøge i 120.000 bøger (33 mill. sider).
Et par prøvesøgninger på 'burka afghanistan' og 'oslo agreement' giver faktisk relevante resultater, som almindelig søgning på titel, forfatter og emneord ikke havde fundet.
Så vidt jeg kan se ud fra FAQ-siden for udgivere, er det Amazon, der ud fra den fysiske bog producerer en digital fil, der kan søges i. Noget af et projekt.

Amazons beskrivelse af Search inside the book

22.10.03

Fra artikel i "The Guardian" om brug af biblioteket: How to ... use a library:

Om Biblioteker
Libraries were the original internet. All knowledge was available even in a local branch library. You could order a book and, if they didn't have it, they'd get it from a library in Yorkshire that did.

Om Magna Print:
"In most libraries, there is a section of large-print books. The print is so large, in fact, that most of the text has to be removed. For example, in 100 Years Of Solitude, you'll be lucky to get 40 Years Of Moderate Loneliness. What makes this even more of a swizz is that they only tell you about this in the small print"

The Guardian har også en weblog, hvor jeg fandt henvisningen: "BushBlog - The US president has his own weblog now. God help us"

How to... use a library
Guardian Unlimited- The Weblog
Bushblog

20.10.03

Orientering fra Biblioteksstyrelsen
Brugeradfærden kan forsøges reguleret i forhold til bestillinger/reserveringer.
Der svares af Kulturministeriet i brev til KL, som har spurgt ind til Biblioteksstyrelsens svar til Århus:
"Det er derfor vores opfattelse, at det er være muligt lokalt under
hensyntagen til ressourcerne i de enkelte biblioteker at fastsætte grænser for bestillinger/
hjemlån af materialer i reglementet".
Læs brevet på BS's hjemmeside ( Mon Kulturministeriet læser korrektur på deres breve?)

Halloween
Snart nærmer denne importerede skik sig igen ( 31. oktober ) Her er en side med "fast facts" fra US Census Bureau.
"Trick or Treat!"
41.0 millioner vil gå fra hus til hus
Græskar produktionen samlet :
790.7 millioner pund
(Total U.S. pumpkin production in 2002)
Tjek evt. hjemmesiden i øvrigt - statistiske data om USA
US Census Bureau
Danske informationer fra detsker.nu

19.10.03

Find offentlige e-mailadresser.
Danmark.dk har samlet mailadresser til offentlige myndigheder. Lidt af en sisyfos-opgave?
Søgefaciliteterne kunne godt gøres lidt mere folkelige: Søgning på Aarup bibliotek går fint igennem, mens f.eks. en søgning på Møn bibliotek, giver 0 hits - der skal søges på Møns Folkebibliotek. En søgning på indenrigsministeriet giver 0 hits, fordi det nu hedder Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Så mangler vi bare en "telefonbog" over alle e-mailadresser, også private! Fast punkt på ønskesedlen hos vores kursister i internet for begyndere (dream on...).

FOA: fælles offentlig adressedatabase

17.10.03

National kørselsordning rykker nærmere.
Udbudsmaterialet er sendt ud, og fristen for leverandørerne er 28. oktober. Biblioteksstyrelsen forventer at have besluttet sig i midten af november.
Det fremgår af referatet af et orienteringsmøde for statslige biblioteker i Københavns området, som blev afholdt i sidste uge.

Mødereferat på Biblioteksstyrelsens hjemmeside (pdf)

15.10.03

Bibliotekarer er lidt bedre end GoogleAnswers.
Universitetsbiblioteket på Cornell State University har undersøgt, om deres egen e-mail reference-service er bedre end GoogleAnswers (betalingstjeneste).
Universitetsbiblioteket og GoogleAnswers fik 24 spørgsmål, inddelt i tre sværhedsgrader, og brugerne blev efterfølgende bedt om at vurdere besvarelserne.
Undersøgelsens resultat viser, at bibliotekets besvarelser er en anelse bedre (pyh...) og i hvert fald billigere.

Læs artiklen i D-Lib Magazine
Spørgmålene og brugernes kommentarer (pdf)
GoogleAnswers

14.10.03

Ud at gå - nu også i Odense, Århus og Ålborg.
I følge Kulturnyt har Dansk Arkiteturguide haft 31.000 besøgende siden juni. Nu kan man udover arkitektonisk interessante gåture i København også blive klogere på bygningskultur i de store provinsbyer.

Dansk Arkitekturguide
Omtale i Kulturnyt

Informationsspecialisten.
Dansk Forening for Information og Dokumentation, DFID, udgiver bladet Informationsspecialisten (desværre ikke tilgængeligt online).
I det seneste nummer af bladet kan man læse en uhyre interessant artikel om at blogge, skrevet af Susanne Kierkegaard og Tora Trier Hansen :-)
Bladet bringer også en positiv anmeldelse af bogen "Brug brugerne - og skab mere brugervenlige web-sites" af Thomas Visby Snitker (2001). Hele bogen kan hentes på brugervenlighed.dk i pdf-format.

DIFD
Brugervenlighed.dk

13.10.03

Afleveringsautomat på Københavns Hovedbibliotek.
Århus' første søsteranlæg kører nu på Københavns Hovedbibliotek med aflevering og sortering i ét hug.

Læs Leslie Arentofts pressemeddelelse (Leslie Arentoft vikarierer som kulturborgmester for Martin Geertsen)

11.10.03

Lovforslag fremsat.
Lovforslaget til ændring af ophavsretsloven blev onsdag fremsat af kulturministeren.
Af særlig interesse for bibliotekerne indeholder lovforslaget følgende formulering: "...ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet".
Men i øvrigt nedsættes afgiften på blanke cd'er - med den sædvanlige henvisning til grænsehandlen.

Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (kulturministeriets hjemmeside).
Kulturministerens pressemeddelelse

10.10.03

Søgemaskiner - Microsoft versus Google
Politiken og andre skriver om Microsofts intentioner om at udvikle en søgemaskine, der er bedre end Google.
Microsoft har uventet opsagt sin samarbejdsaftale med Looksmart, et firma, der leverer internetannoncer, der veksler og viser sig alt efter den søgning, en bruger har foretaget. Microsoft vil være stor også på markedet for søgemaskiner og konkurrere med giganter som Google og Yahoo.
Computerworld
Politiken


8.10.03

Søgemaskiner - "Paid Inclusion"
Paid inclusion er det fænomen, at man kan betale sig til en bedre placering i søgeresultaterne i de forskellige søgemaskiner.
Google styrer fri af problemet ved at placere betalte annoncer i afmærkede bokse i nærheden af søgeresultaterne. Andre - f. eks Yahoo, siger at "paid inclusion" kan forbedre et søgeresultat - og de fastholder, at søgeresultater vises efter relevans.
Men i en undersøgelse foretaget af BusinessWeek, baseret på mere end 30 interviews og en analyse af internet søgninger, indikerer at betalende kunder får værdi for pengene. Ud af 20 annoncører og online marketing selskaber der blev interviewet af BusinessWeek, var der 10, der havde oplevet et boost i søgemaskine-placerering efter at de havde indgået aftaler om paid inclusion.
I nedenstående artikel er flere skrækeksempler på firmaer, der ikke har villet indgå aftaler med f. eks Inktomi( ejet af Yahoo) - deres placering i søgeresultater er blevet markant dårligere. Yahoo og MSN ser ud til at være "de værste", men som sædvanlig skal ens kritiske sans være skærpet, når man bevæger sig ud på internettet via de store søgemaskiner.
Læs artiklen i BusinessWeek

5.10.03

Texas Information Literacy Tutorial TILT.
University of Texas System Digital Library har siden 1998 tilbudt sine egne studerende (og hvem, der ellers måtte have lyst) e-learning-kurser i informationssøgning på biblioteket og på nettet. Kurserne er lavet med henblik på unge studerende og bruger derfor teknologier, som de unge kender, f.eks. flash.
Inden man går i gang med kurserne skal man vælge et interesseområde, som vil afspejle sig i de eksempler, der bruges i de tre kurser: udvælgelse, søgning og evaluering.

TILT.

4.10.03

Metasøgning i biblioteksressourcer.
En længere artikel i Library Journal beskriver problemer og muligheder i forbindelse med søgning i flere databaser i ét hug (en af baserne kan være bibliotekets onlinekatalog).
Det er nødvendigt at etablere samsøgning, mener artiklens forfatter Judy Luther, fordi google har sat standarden for, hvor nemt det kan være at søge. En gennemsnitlig bruger gider ikke have besvær med at finde ud af, hvilken database, der dækker hvad.
To metasøgere ser ud til at være de mest brugte i amerikanske biblioteker, MuseGlobal og WebFeat.

Library Journal: Trumping Google? Metasearching's Promise.
MuseGlobal.
WebFeat.

E-bogen lever - e-bogen er død - e-bogen lever....
Som vi skrev den 13.9. har Barnes & Noble lukket for salg af e-bøger, mens Palm Digital Media, der sælger e-bøger til lommepc'er, der kører på Palm-styresystem, beretter, at de på én onsdag i september solgte 2.000 e-bøger.
Palm Digital Media forventer at sælge 1.3 mio ebøger de næste 12 måneder.

Wired News: E-Books, Once Upon a Future Time .
Palm Digital Media .

2.10.03

Budgetforlig i Århus.
De fire borgerlige budgetforligspartier i Århus er blevet enige om, at der sættes penge af til multimediehuset (=nyt hovedbibliotek) fra 2006 og frem til 2012. I løbet af perioden er der afsat 315 mio. kr. og et beløb på ca. 50 mio., som et evt. salg af Mølleparken vil kunne indbringe.

Århus Stiftstidende.
Multimediehuset.

1.10.03

Hurtigt ordbogsopslag.
Hvis man er i tvivl om betydningen af et engelsk ord - ja, så kan google også hjælpe med det. Skriv f.eks. swat i søgeboksen, send søgningen afsted og klik på linket til venstre i den mørkeblå linie. Det bringer dig straks over på et opslag på ordet i dictionary.com, hvor man i dette tilfælde får at vide, at swat betyder 'To deal a sharp blow to; slap' og 5 andre betydninger af ordet.

Google.com. Ordbogsopslag er ikke tilgængelig i google.dk

30.9.03

BBC vil åbne sine arkiver.
Greg Dyke, generaldirektør i BBC, har netop udtalt, at det vil blive muligt for enhver at downloade BBC radio og tv programmer fra internettet! (Dog ikke til kommercielle formål).
Indtil nu har programarkivet været lukket land p.gr.a. problemer med distribution, men med internettet og særlig med det voksende antal bredbåndsforbindelser er situationen en helt anden.
DR har tidligere påpget store problemer med ophavsretten i den forbindelse, men de er måske løst i England?

Artikel på BBC News

Bibliotek sælger brugte bøger via Amazon.
King County Library System har indgået en profitabel aftale med Amazon om online salg af brugte bøger, hvilket i år har indbragt KCLS-bibliotekerne $42,500 (mod normalt $30.000). Det drejer sig vel at mærke ikke om kasserede bøger, men foræringer til bibliotekerne fra personer, der ønsker at støtte biblioteket.
I stedet for de almindelige bogsalg, som bibliotekerne arrangerede et par gange om året, bliver bøgerne nu pakket i paller og sendt til et firma, der prissætter og uploader posterne til et computersystem, hvorefter bogsalget kan gå i gang via Amazon.
Amazon beregner sig 15% for at lægge 'salgslokaler' til.

Artikel i Seattle Times.
Amazon: King County Library System.

29.9.03

Nyt fra det kongelige.
KB har indgået aftale med Nokia, som dels skal stå for firewalls og anden sikkerhedsteknologi, men også skal introducere IP telefoni (telefoni via internet).
KB har i lighed med en del andre forskningsbiblioteker indgået aftale med e-bogsleverandøren Ebrary (10.000 e-bøger indenfor alle emneområder). Der er adgang hjemmefra for studerende og ansatte ved visse fakulteter ved Københavns Universitet.

IT-svar om KBs aftale med Nokia
KB om Ebrary

Kolding Bibliotek har sat et par hundrede bøger i omløb i Kolding.Meningen er så, at folk kan læse bogen og sende den videre i omløb ved at forære den væk.
Sidste år i september prøvede vi et tilsvarende projekt her i Roskilde : Bog på Farten. Desværre tog roskildenserne ikke ideen til sig i større omfang. Måske kan Kolding få mere respons fra sine borgere.

Begge projekter er inspireret af den amerikanske nettjeneste Bookcrossing.com, der er verdensomspændende. Bookcrossing.com afholder også ansigt til ansigt medlemsmøder, så det virtuelle bliver suppleret med rigtig menneskelig kontakt.

Læs om projektet på Kolding Biblioteks hjemmeside
Roskildes projekt : Bog på Farten
Bookcrossing.com

27.9.03

Åbent indhold.
Et begreb, der dækker over indhold, der ikke er produceret af profithensyn, men med det formål at gøre indhold tilgængelig for videredistribution og forbedring.
Klassiske eksempler på åbent indhold er
- Open Directory Project, som vi kender i genbrugt form i Googles faneblad 'Katalog'. OPD har tusindvis af bidragydere.
- Wikipedia, et onlineleksikon, der skrives af frivillige (og du kan selv blive frivillig så let som ingenting).
- Prelinger’s movies omfatter et par tusind filmklip, samlet og digitaliseret af en privatperson.

Artikel i First Monday: Open Content and Value Creation
Open Directory Project
Wikipedia og Wikipedia Danmark
Prelinger's Movies

Pornofiltre.
På opfordring fra Danmarks Biblioteksforening har biblioteksskolen iværksat en undersøgelse af netfiltre. Resultaterne offentliggøres og diskuteres på en konference 18. nov.
Det bliver spændende at høre, om vi har problemer - os fra det store flertal ude i den virkelige virkelighed, der ikke filtrerer verden for vores brugere.

Se filter-omtale og -links på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside.
Læs mere om undersøgelse og konference på Biblioteksskolens hjemmeside.

24.9.03

Rekvirer en underviser fra Københavns Hovedbibliotek.
Fire garvede undervisere - alle praktiserende bibliotekarer på hovedbiblioteket i Krystalgade - tilbyder undervisning over hele landet. I år spænder emnerne fra 'Det usynlige internet' over 'Operaen fra begyndelsen og frem til i dag' til 'Internetresurser og informationer – børn'.

Mere information på KKBs hjemmeside.

23.9.03

It-status 2003, er en rapport som Danmarks Statistik har udgivet i samarbejde med Videnskabsministeriet:

- 70 pct. af befolkningen har i 1. halvår 2003 adgang til internettet i deres hjem.
- 1. halvår 2003 har 58 pct. deres opkobling til internet i hjemmet i form af telefonmodem, mod 70
pct. i 2002 og 87 pct. i 2001.
- 64 pct. af befolkningen bruger internettet mindst én gang om ugen, og 42 pct. dagligt
- Fuld elektronisk selvbetjening er mest udbredt på biblioteksområdet

Læs Rapporten hos Danmarks Statistik

22.9.03

'The future of the World Wide Web' by Professor Tim Berners-Lee. Se en live- udsendelse af dette indlæg fra The Royal Society, d. 22. September kl. 18.00.
Som bekendt er Tim Berners-Lee "opfinderen" af Internettet helt tilbage i 1989. Han vil tale om sin vision af internettet som er meget mere end kommunikation og et redskab til research. Det er en ny måde at tænke på, og et middel til større frihed .....
Læs mere om ham i denne biografi
live-udsendelse - der er teknisk vejledning på siden - Realplayer kræves

21.9.03

Klassikerdag på tirsdag.
Årets forfatter er Leonora Christine. På Klassikerdagens hjemmeside kan man se en liste over arrangementer og udstillinger over det ganske land.
Formålet med Klassikerdagen er "at skabe opmærksomhed om de litterære klassikere som en del af den danske kulturarv". Ærgerligt at man ikke kan benytte anledningen til at udgive en læsbar e-udgave af f.eks. 'Jammers minde'.
Det kongelige Biblioteks Arkiv for Dansk Litteratur har digitaliseret flere titler af Leonora Christine, men i ubearbejdet form.
Sætninger som ...
"At jeg intet skal melde om saa mangen modige og tunge Dages-Rejser, om Havs-Nød og mange Slags Farligheder, jeg udi fremmede Lande fristet haver, den eneste Rejse vil jeg Eder alene til Gemøtte føre, hvilken min Herre mig imod mit Sind befalede Anno 1657 i Dannemark at gøre"
... fremmer ikke klassikerinteressen hos en læser i det herrens år 2003.
Klassikerdagen.
Arkiv for Dansk Litteratur - Leonora Christina Ulfeldt

19.9.03

Salg af brugte bøger på nettet.
"Danskerne køber brugte bøger på nettet som aldrig før", skriver Berlinske Tidende.
Antikvariat.net oplever et boom i salget. Saxo er nu også vej til at få del i det lukrative marked: Saxo er klar til at åbne for salg af brugte bøger fra midten af september, oplyser Henrik Riis, Saxos direktør.
Berlingske Tidende.
Antivariat.net.
Saxo.

18.9.03

Brugerundersøgelse på nettjenesterne.
De næste 14 dage opfordres brugerne af bibliotekernes nettjensterne til at besvare et spørgeskema. Undersøgelsen iværksættes af Foreningen af de Kommunale Bibliotekers Nettjenester og udgør anden del af foreningens kvalitetsvurdering af tjenesterne. Første del bestod af biblioteksledernes vurdering af tjenesterne.
Spørgeskemaet kan ses på f.eks. skrivOpgave - åbnes i en pop-up, når man forlader sitet.

17.9.03

Den blå Avis og Phonofile...
...ikke lige den kombination, man først ville have tænkt på. Men ikke desto mindre er Danmarks største loppemarked gået ind i online musiksalg. Lige nu kan man købe Popstars numre, men Den blå Avis lover adgang til Phonofile kataloget fra november.
Prisen pr. download er 12 kr., men så ejer man også filen.
Den blå Avis: Payload.

ÅKB i offensiv mod uafhentede bestillinger.
I en artikel i Danske Kommuner gør Århus opmærksom på problemerne i forbindelse med de stigende mængder af netbestillinger - i Århus er tallet tæt på en fordobling på to år.
Specielt de mange uafhentede bestillinger belaster personalet. ÅKB foreslår enten en beskeden betaling (på 4 kr.) pr. reservering eller et loft over antallet af bestillinger.
Artikel i Danske Kommuner.
Omtale i Computerworld.

Byen Hus - nyt hovedbibliotek i København.
Borgerrepræsentationen har i sit budgetforlig bevilget 2.3 mill. til en arkitektkonkurrence i 2004 om et nyt hovedbibliotek.
Biblioteket har sammen med Hellen Niegård arbejdet med en foranalyse, som nu er offentliggjort.
Byens Hus - foranalyse til et nyt hovedbibliotek 2008 (pdf)

16.9.03

Nyt litteratursite.
Pablo Henrik Llambías og Martin Glaz Serup står bag LITLIVE, hvor man kan finde anmeldelser og litterære arrangementer over det ganske land.
LITLIVE

15.9.03

Høring om bibliotek.dk.
I maj udsendte Biblioteksstyrelsen et høringsoplæg: bibliotek.dk - formål og fremtidig udvikling.
"Den fremtidige udvikling skal gå på tre ben:
- forbedret søgning og bestilling
- ekstra muligheder byggende på bibliotek.dk
- effektivisering af samspillet med de lokale biblioteker"
I juli var der kommet 18 svar, som for mange vedkommende undsiger det andet ben, fordi disse muligheder bør ligge i de lokale bibliotekers kataloger.
Høringsoplæg.
Høringssvar (desværre i en ret ulæselig pdf-udgave).

14.9.03

Bedst på Nettet: Biblioteker kan bare det der...
Ti biblioteker fik i årets screening alle fem netkroner med Silkeborg og Helsingør som de absolut højest scorende. Silkeborg scorer 100% på både brugervenlighed, nytteværdi og åbenhed!
Bedst på Nettets 2003 screening af biblioteker .
Tilgængeligheden i top på mange bibliotekers hjemmesider - pressemeddelelse fra IT og Telestyrelsen.

Vil du tale på konferencen på den 12. nordiske konference om information og dokumentation?
Så er det nu, du skal begynde at tænke over konferencens tema 'Viden og forandring', for forslag til indlæg skal være arrangørerne i hænde senest 15. december. Konferencen holdes i Ålborg i begyndelsen af september næste år, så der er god tid til at slå op i ordbøgerne. Det kan være nødvendigt, for konference-sproget er engelsk.
Konferencens website.

13.9.03

Slut med salg af e-bøger fra Barnes & Noble.
"B&N.com no longer sells eBooks", lyder den lakoniske meddelelse fra bogmastodonten. Nysgerrige får ingen yderligere begrundelse på websitet.
Men til MSNBC udtaler Daniel Blackman, vicepræsident and adm. direktør i Barnes & Noble.com, at salget har været skuffende, og at kunderne ikke har taget teknologien til sig.
RosettaBooks, Random House og Openebook Forum melder, at en enkelt forhandler ikke gør nogen forskel i deres engagement i e-bøger.
Læs artikel i MSNBC News

Børnekulturmesse i København.
For tredje gang afholder foreningen Byens Børn i samarbejde med et væld af børneaktører Børnekulturmesse, i år i Vega.
Bibliotekerne på Frederiksberg og i København deltager med en stand med quiz, Kloge Åge og Container Conny, levende historiefortæller - og død bjørn - samt masser af bøger.
Læs mere på Byens Børn

9.9.03

Mere bibliotek på københavnernes computere.
Indmeldte lånere med pinkode og folkeregisteradresse i Københavns Kommune kan fra i dag bruge Ebsco, Grove Music og Oxford Reference hjemmefra.
Læs omtale i Computerworld
eller
Læs på KKBs hjemmeside

Retrolounge ( ) er en samling af 50'ernes, 60'ernes, og 70'ernes look and feel. Kategorierne er annoncer, mode. TV og Radio.
Jeg fandt blandt andet en Verner Panton side, så der dækkes bredt : Tressermode, 70'er sweatre og møbler, Mary Quant og meget andet.
Flash kræves
Retrolounge
Verner Panton

Whittlebit er en søgemaskine, der prøver nye veje. Man kan "rate" sine søgeresultater. Du skal give en tommelfinder op eller ned for relevansen af de sider du får i dit søgesæt. Derefter bruger du "whittle"- knappen til at lave en ny søgning. Resultatet er et nyt søgesæt, men nu er der tilføjet andre søgetermer og nogle er udeladt. Og sådan kan man blive ved, til søgeresultatet er blevet helt præcist.
Søgemaskinen Whittlebit

7.9.03

Perspektiv på lønnen.
Mon ikke de fleste af os hvert år studerer listerne over verdens/Danmarks rigeste med en vis interesse - og måske forargelse?
Prøv lige at hakke en gennemsnitlig bibliotekarløn ind på Global Rich List: "You are in the top 0.941% richest people in the world. There are 5,943,529,435 people poorer than you". (Så der må være råd til at donere noget til en godgørende institution). Lønnen skal anføres i dollars eller pund - brug f.eks. Valutakurser til omregningen.
Global Rich List.
Valutakurser.

6.9.03

Karenstid.
Danmarks Biblioteksforening har skrevet til kulturministeren og protesteret mod forslaget om at indføre karenstid på musikudlån. Ministeren har sendt et høfligt og intetsigende svar.
Læs brev og svar på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside.

4.9.03

Vurdering af nettjenesterne.
Foreningen af de kommunale bibliotekers nettjenster har gennemført en kvalitetsvurdering af 12 nettjenester. Undersøgelsen er gennemført blandt foreningens biblioteksmedlemmer.
Medlemmerne er blandt andet blevet bedt om at vurdere nettjenesternes nytteværdi for samfundet og for bibliotekerne samt evne til at generere kompetanceudvikling. I den absolutte top ligger Biblioteksvagten og FNG og i bunden BibHit og Danske Billeder.
Undersøgelsen siger intet om slutbrugerens oplevelse af nytteværdi. Og det vides heller ikke, hvor vidt bibliotekernes besvarelser har været diskuteret bredt i det enkelte bibliotek (eller i værste fald er besvaret af bibliotekets leder alene).
Hent undersøgelsen på FKBN's hjemmeside.

Stregkodens afløser.
Peter Hesseldahl har tidligere skrevet om de små RFID tags - eller chips. I en artikel i nyeste nummer af Teknologidebat tager han fat på både muligheder og skræmmebilleder.
Benetton fik et ordenligt hak i tuden tidligere i år, da de annoncerede, at de ville sy RFID tags ind i deres tøj - som en del af deres strategi for at registrere, hvilke varer kunderne ønsker netop nu. Men chip'en holdt ikke op med at virke, når kunden gik ud af butikken!
'I'd rather go naked', bekendtgjorde en amerikansk forbrugerorganisation. Og så måtte Benetton opgive planerne.
Peter Hesseldahls artikel i Teknologidebat.

3.9.03

VOFF ... ?
Sct. Bernhardshunden glammer over de høje alper? 45 knallerten gør klar til at køre over for rødt?
Niks! VOFF står selvfølgelig for Väldigt Ofta Frågade Frågor. Nemlig de spørgsmål, som den svenske Fråga barnbibliotekarien har svaret på. Man kan få læst spørgsmål og svar op via syntetisk tale.
Fråga barnbibliotekarien er et samarbejde mellen Regionbibliotek Västra Götaland og børnebibliotekarer fra hele landet. Spørgetjenesten er en del af Barnens Bibliotek drives af Regionbibliotek Västra Götaland og støttes bl.a. af Statens Kulturråd.
Barnens Bibliotek.
Fråga barnbibliotekarien.

2.9.03

BBC om Irak krigen.
BBC har stykket en del uddrag fra deres dækning af Irak krigen sammen til et websted, hvor man kan genopfriske forløbet fra spillet omkring FN til Bush's sejrstale den 2. maj - "America is greatful for a work well done".
Det er megt enkelt og overskueligt sat op, og indslagene er naturligvis BBC's egne.
BBc News : Iraq War : Multimedia Console

1.9.03

Adskil indhold og layout.
Hvorfor skal man bruge korrekt html og cascading stylesheets (css) på sit websted? I det hele taget følge standarder?
IT og Telestyrelsen giver i en letlæst artikel nogle gode grunde - den første er "Fordi du skal. Hvis du er i en offentlig institution".
For dem, der gerne vil have uddybende begrundelse, kan man klikke ind på webstedet Zen Garden the Beauty of CSS. Her kan du se præcis samme indhold indpakket på 82 forskellige måder!
Artiklen 'Hvorfor er standarder vigtige?'
Zen Garden the Beauty of CSS.

29.8.03

Open Source ind i det pæne selskab.
Torsdag åbnede nordicos.org, det nordiske open source-website med svar som spørgsmål som:
Hvad er open source, og om hvordan finder og bruger man open source-produkter.
Nordicos fungerer glimrende som en samlet indgang til en Open Source programmer: kontorpakker, billedbehandling, browsere osv.
Nogle af henvisningerne vil midlertidigt være erstattet af en protestside mod et EU-forslag om patent på software.
Nordicos.org.
IT-Avisen om protesten mod softwarepatenter.

Kolding Erhvervsråd har sat fokus på udviklingen i Koldingområdet med projektet : Den kloge By: "Målet med den kloge by kan i én sætning beskrives således: At få koldingenserne til at deltage mere aktivt i udformningen af deres fremtid".
Een af projektideerne har været at får borgerne til at skrive en bog om en Kolding families hverdag og ønsker til fremtiden. Det er blevet til Fortællingen om Familien Vinggaard, redigeret af Robert Zola Christensen. Ide til biblioteksbrug?
Den Kloge By
"Fortællingen om Familien Vinggaard"
Projektet

28.8.03

It-millioner finansierer landsdækkende læsetræning

Politiken skriver : Førende læseforskere, landets fastansatte læsekonsulenter samt 80 lærere er ved at skabe en landsdækkende læseportal for skoleelever.
Bag projektet står det Odensebaserede firma, Mikro Værkstedet A/S og det er støttet af Undervisningsministeriets pulje til it og medier i folkeskolen. Projektet omtales på deres hjemmeside:
Læsebiblioteket vil ligge på en portal, indeholdende ca. 350 forskellige tekster med
• en klar indholdsmæssig tilgang for målgrupper
• en opbygning, som fremmer læseforståelsen
• en identificerbar, eksplicit læsestrategi
• en bred vifte af tekster til ind-skolingen, mellemtrinnet og overbygningen: fiktion, sagpro-sa, digte/vrøvlerier/rim-og-rem-ser og læsning i omverdenen, fx skilte, annoncer, blade og aviser
Den primære målgruppe vil naturligvis være folkeskolen, men alle, som skriver, kan benytte det, fx FVU, VUC, gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler
Mikro Værkstedet A/S

26.8.03

BBC vil åbne deres arkiver for offentligheden - En hensigtserklæring om at oprette "The BBC Creative Archive" blev i søndags givet på Edinburgh Television Festival : " BBC Director-General Greg Dyke said: "The BBC probably has the best television library in the world. Up until now this huge resource has remained locked up, inaccessible to the public because there hasn't been an effective mechanism for distribution. But the digital revolution and broadband are changing all that. For the first time there is an easy and affordable way of making this treasure trove of BBC content available to all."
Læs pressemeddelelsen

Afgørende forsøg med netleksikon
Gyldendal indgår samarbejde med Krak om netudgave af leksikon. Hvis kunderne ikke vil betale, er onlineudgaven af Encyklopædien død for altid. Frem til 20. september er brug af det nye leksikon gratis - derefter skal der betales . Det koster 250 kr. om året eller 30 kr. om måneden, og der er mulighed for institutionsabonnement.
Indholdet : "Gyldendals Leksikon på Krak er baseret på Gyldendals leksikonbase, der er udarbejdet af redaktørerne bag Den Store Danske Encyklopædi bistået af flere end 100 eksterne fagfolk."
Der er mulighed for at slå op i leksikon'et via sin mobiltelefon - vejledningen er ikke enkel!!
Artikel i Politiken
Se online leksikon
Mobilvejledning.

25.8.03

Google's fremtid. .
Der varsles forstærket konkurrence fra Altavista og Microsoft, samtidig med at Google mister sin uskyldsrene fremtoning - det er jo faktisk en forretning med millionindtægter. Desuden sætter firmaer spørgsmålstegn ved rangeringerne i søgeresultaterne - der for dem kan have katastrofale følger, hvis de lever af bannerannoncer.
Læs artiklen i Computerworld

23.8.03

Mød IFLAs præsident.
Den 1. september er der lejlighed til at møde Kay Raseroka, IFLAs præsident, i Blixensalen i Den sorte Diamant.
Kay Raseroka er udenfor IFLA sammenhæng direktør for University of Botswana Library Services. På mødet på KB vil hun tale om IFLA i det 21. århundrede: en politisk organisation i et globalt samfund.
Danmarks Biblioteksforening, Det kongelige Bibliotek og DBC står bag arrangementet.
Se yderligere detaljer på Danmarks Biblioteksforenings website.

Og en gang til: pornofiltre.
27. omgang af diskussionen om pornofiltre eller ej startede med en sag på Det nordjyske Landsbibliotek (se omtale den 13. august).
Senest har Lene Espersen sendt en opfordring til landets kommuner, hvor hun opfordrer til at gøre noget ved "misbruget".
Danmarks Biblioteksforening har reageret med en pressemeddelelse, som fastslår, at foreningen fuldt ud støtter Lene Espersens intentioner om at beskytte børnene. "Men vi skal være sikre på, at vores beskyttelsesforanstaltninger opfylder deres formål – og kun dét".
Læs pressemeddelse og andet materiale, p.t. på Danmarks Biblioteksforenings forside.
Omtale i Politiken: Justitsminister vil stoppe..... og Biblioteker: pornofiltre vil stoppe sexoplysning.
Men man kan ikke finde nogen som helst information om sagen på NJLs website.

21.8.03

ePosthus.
Post Danmark lancerer egen grav: ePosthuset, hvor man kan vælge at modtage post i sin mail, til sin e-boks konto eller i sin helt almindelige postkasse.
Men, men, men ... det er svært at se fordelen, hvis man i forvejen har en konto i e-Boks, som har flere firmaer og myndigheder i stald end ePosthuset. (Post Danmark er også en af partnerne bag e-Boks).
Der ser ud til at foregå en livlig udveksling af cpr-numre mellem eposthuset og firma/myndighed. Hvis man ikke bryder sig om det, skal man holde sig til de gode gamle rudekuverter i postkassen.
Post Danmarks ePosthus.
Omtale i Politiken.
eBoks.

Samsøgning.
Der er adskillige løsningsforslag på problemet med samtidig søgning i forskellige typer af ressourcer. BibHit er et hjemligt forsøg, Museglobal et internationalt.
Deutches eBook-Portal bruger MuseGlobals teknologi til at samsøge i otte store tyske ebogs-shops. Køberen får derved adgang til mere end 2000 tyske e-bøger. Prøv selv en søgning.
Deutches eBook-Portal.
MuseGlobal.

19.8.03

Google som lommeregner.
Er din lommeregner løbet tør for batteri? Kan du aldrig huske, hvordan du finder computeres lommeregner (>start >programmer >tilbehør)?
Så brug dog Google i stedet for! Tast dit regnestykke i søgeboksen, tryk enter og ... 478 * 75 = 35 850.
Læs mere om Googles lommeregner.

Andelsforeningstanken opdateret.
En ny andelsforening holdt stiftende generalforsamling i mandags: DKUA - De Kreatives Uafhængige Andelsselskab. Formålet er at skabe en uafhængig og kunstner-ejet digital distributionskanal til kreativt indhold.
DKUA adskiller sig altså fra andre aktører på området ved at være ejet af kunstnerne, men desuden også på forretningsmodellen: det er ikke filer, men rettigheder, der er til salg. Dvs. at kunden køber sig livslang ret til at bruge et værk. Denne licens opbevares i kundens e-boks eller lign. service.
Foreningen ser Phonofile som mulig teknisk leverandør.
Læs artiklen i Computerworld.
Læs foreningens pressemeddelelse.

E-bogen - en teknologi, der gør det skrevne ord tilgængeligt for alle mennesker.
Sådan ser Joanthan Løw fremtiden for e-bogen. Nøgleord er interaktivitet, lydlig præsentation af bogen, nem distribution.
Jonathan Løw er tidligere direktør for eForlag.dk (offer for dot.com-krisen) og nuværende afdelingsleder for Bog & idé Internet.
Læs Løws artikel i E-Pressen.

18.8.03

Det Kongelige har tegnet abonnement på Ebrary.
Ebrary, en af de rigtigt store e-bogs databaser med 10.000 titler, er nu tilgængelig for studerende og ansatte ved Københavns Universitet, hvis de vel at mærke har et gyldigt lånerkort til KB og et årskort.
Andre brugere har adgang til Ebrary fra KBs egne computere.
Elektronisk adgang til over 10.000 bogtitler.
Fjernadgang for studerende og ansatte.....

14.8.03

CIA World Factbook 2003 er nu tilgængelig på CIA's hjemmeside. Oplysningerne er opdaterede med de tilgængelige informationer pr. 1. januar 2003. Der ajourføres dog løbende, når nye oplysninger er tilgængelige

Fra Computerworld:
Danmarks Radio lægger nu et udvalg af gamle udsendelser fra arkivet på internet. De digitale klip skal primært bruges i folkeskolen, men alle andre kan også kigge med.
DR Internet Læremidler - www.dril.dk har som et af temaerne : Danske Digtere. Ved de enkelte digtere er der lydklip, biografi, bogliste, lærervejledning og forslag til opgaver. Flot.
Læs i Computerworld.

13.8.03

Karenstid for musikudlån.
I handlingsplanen "Liv i musikken" foreslår kulturminister Brian Mikkelsen en karenstid for udlån af musikcd'er:
"Der kommer karenstid på nye cd’er på bibliotekerne, så de først kan lånes efter en periode på nogle måneder. En nærmere udformning af en sådan ordning vil skulle drøftes med de kommunale parter".
Læs handlingsplanen (pdf).

Pornofiltre igen.
Partiet Venstre, ved IT-ordfører Tina Nedergaard, kræver pornofiltre på bibliotekerne. Hvis bibliotekerne ikke straks lukker for børneporno, vil hun "gå til den ansvarlige minister for at finde en løsning". Sagen tager i udgangspunkt i en klage på Det Nordjyske Landsbibliotek.
Omtale i:
Computerworld
DR Nordjylland den 13. august kl. 8 og den 13. august kl. 11.

Digital signatur og e-dag.
Ebeltoft Kommune bliver den første danske kommune, som kan tilbyde rendyrket digital borgerbetjening. Systemet, der bygger på digital signatur, bliver leveret af Fujitsu, som stiller softwaren gratis til rådighed for alle landets kommuner.
1. september er det E-dag. Her skal alle offentlige myndigheder opfylde 16 punkter vedrørende digital forvaltning, som er opstillet af Den Digitale Taskforce. Midt i juli var kun 11 ud af 376 berørte myndigheder rustet til opgaven.
Fra Computerworld

12.8.03

Britannica. com - Ny? funktion
Måske er det ikke nyt, men ret anvendeligt hvis du leder efter engelsksprogede artikler. Start med at søge i "All Britannica". Derefter får du mulighed for at udvide din søgning med "Journals and Magazines". Prøv f. eks at søge på "Botox" - udvidelsen med artikler giver flere anvendelige resultater.
"Søgeresultater du kan stole på" - som Britannica udtrykker det !!

9.8.03

Forslag til ændring af ophavsretsloven.
I forbindelse med musikhandlingsplanen "Liv i musikken" foreslår kulturministeriet også en ændring af loven om ophavsretsloven. Forslaget indebærer, at det ikke længere skal være lovligt at kopiere cd'er lånt på biblioteket.
En undersøgelse i foråret viste ellers, at rettighedsindehavernes påstand om, at bibliotekslån og efterfølgende kopiering bar en stor del af skylden for det faldende musiksalg, var overdrevne (5% af befolkningen kopierer cd'er lånt på biblioteket).
Forslag til lovændring sendes nu til høring.

7.8.03

Nyt på Horsens' børnesider.
Den automatiske bibliotekar anbefaler bøger indenfor de mest efterspurgte genrer: gysere, spænding, sjove bøger osv. Desuden "Den gamle bibliotekar anbefaler" - foreløbig tænker han dog over mulighederne.

6.8.03

Status på e-bøger i Danmark.
Midt i sommerferien og -varmen har BT en samling af små artikler om e-bøger i Danmark med fokus på bibliotekerne, særlig Randers Bibliotek.
"Flere og flere danskere får øjnene op for at låne bøger på nettet".

5.8.03

Google forbedrer søgning på synonymer.
Hvis man vil udvide sin søgning til synonymer kan man nu sætte et ~tegn (tilde-tegn) foran søgeordet. Politiken omtaler den nye mulighed, men gør opmærksom på, at den kun virker på engelsk med f.eks. en søgning på ~manual, der også giver resultater indeholdende ord som guide og book. Læs mere i Erik Høys blog Internetsøgning 6. aug.
På mit tastatur finder man tilde-tegnet ved Alt Gr + tasten mellem å og enter. Tast derefter enter.

1.8.03

Kender I Amazon Lite?
I samarbejde med Kokogiak.media tilbyder Amazon en knap så uoverskuelig alternativ side, der med fordel kan bruges, hvis man leder efter et bestemt materiale, f. eks til verifikation.
Et materiale bliver vist med Titel, Forfatter, ISBN, et billede af forsiden, relaterede emner og evt. nogle brugeranmeldelser.
Amazon Lite
Amazon Lite UK
Amazon Lite DE

31.7.03

Bibliotekaren som actionfigur?
Et amerikansk firma har startet en produktion af en figur, inspireret af en "levende bibliotekar" fra Seattle, Nancy Pearl. Se omtalen på firmaets website. Her er også en beskrivelse af hvorfor Nancy Pearl har inspireret til en actionfigur. Dukken er udstyret med en bevægelig arm og pegefinger, der kan lave den for bibliotekarer så karakteristiske sshh! gestus!!
Seattle Times har to gange skrevet om fænomenet - anden gang med omtale af alle indsigelserne mod den klichéforstærkende udformning af figuren.

28.7.03

Bogjagt - fortsat...
I forbindelse med Roskildes lokale kulturnat, Roskildenatten, i september sidste år lagde vi et antal bøger frem i byen til fri afbenyttelse og bytning. Vi var også her inspirerede af www.bookcrossing.com. Bøgerne blev forsynet med en label - og en lille vejledning i hvordan man skriver sin kommentar ind på på hjemmesiden.
Læs mere om bøgerne og se de (få,desværre) kommentarer, der kom ud af det på www.roskildebib.dk/bogpaafarten. Ideen gav megen omtale og PR, blandt andet et indslag i TV-Lorry - men desværre tog brugerne ikke ideen til sig i større omfang.

12.7.03

Webringe.
Er et nyt begreb for denne blogger. Andre uvidende kan læse mere om begrebet i Erik Høys blog Internetsøgning (10.7.03)

11.7.03

Phonofile i DR Østjylland.
Denne morgen blev lytterne i Århus og omegn orienteret om Phonofiles tilbud - både til slutbrugere, pladeforretninger og biblioteker, bl.a. med interviews med Phonofile direktør Jesper Bang-Olsen og Statsbibliotekets Ole Bisbjerg.
Lydklippene kan genhøres på DR Østjylland.
Phonofile omfatter som bekendt dansk musik i digitaliseret form.

10.7.03

Nyt fra Biblioteksstyrelsen.
Statistikken for 2002 er klar, og i den anledning udtaler Thorhauge i en pressemeddelelse: "Det hybride bibliotek er nu en realitet i Danmark".
Biblioteksårbog 2002 er også klar til at tage med på sommerferie - enten i papirform eller på skærm.

9.7.03

Bogjagt.
Læs i juli udgaven af Søndag Aften om endnu en vild, amerikansk ide: Bookcrossing.
Medlemmerne gemmer bøger med en label i - så er det ellers bare om at gå på jagt, og alle kan være med.
I går gemte en nordmand den nye Harry Potter på hovedbanegården. I KKB har vi 28 ex. af bogen, men der er uhyggeligt mange reserveringer , så mon ikke der er mere fremtid i at lede efter den??

Cannot find weapons of mass destruction.
Prøv at skrive "weapons of mass destruction" i Googles søgefelt og tryk på 'Jeg føler mig heldig'.
Her er et par citater fra resultatsiden:
The weapons you are looking for are currently unavailable.
To check your weapons inspector settings, click the UN menu, and then click Weapons Inspector Options.

8.7.03

NetMedia priser 2003 uddelt.
BBC Online scorede virkelig mange priser ved uddelingen af European Online Journalism's NetMedia priser. Men en enkelt til Danmark blev det også til i kategorien Best Use of Multimedia for produktionen Tegnerne bag ruderne om fire tegneserieskabere: Peter Madsen, Carsten Graabæk, Teddy Kristiansen og Flemming Andersen.
Produktionen er lavet af Peter Becher og Mikkel Lysgaard som hovedopgave på Journalisthøjskolen.
Se listen over NetMedia vindere her.

6.7.03

Online musik for TDC kunder.
Mandag tilbyder TDC sine internetkunder adgang til at købe musik online. Repertoiret består af 180.000 numre - TDC oplyser ikke yderligere om genrer eller kunstnere, og heller ikke pris for den sags skyld. Læs mere hos TDC.

4.7.03

Microsoft tilbage på e-bogsbanen.
Der har længe været meget stille omkring Microsofts læseprogram til ebøger, Microsoft Reader, men nu vender MS stærkt tilbage med en sommerkampagne Cool eBook Promotion for Hot Summer Reading:
Hent den nye version af readeren og få gratis e-bøger de næste 20 uger (tre om ugen). I denne uge bl.a. Bill Bryson: A Short History of Nearly Everything.
Hent den nye version af readeren her.
Hent gratis bøger her.
For at læse de gratis bøger skal readeren aktiveres, følg anvisningerne på skærmen.

Cecilia- online database om musiksamlinger og resurser i UK og Irland - netop åbnet d. 1. juli.
En oversigt over resurser i biblioteker, arkiver, museer og andre aktører på musikområdet. Databasen er under opbygning.
Søgning i databasen

Hemingway - Resource Center - http://www.lostgeneration.com/
- et omfattende netsted om Hemingway med biografiske essays, Frequently asked Questions, Video klip ( Hemingways Nobel pris tale i uddrag) og en omfattende linksamling. F. eks til en online rundtur i "Ernest Hemingway Home and Museum" på Key West.

Ost - Check : "Cheese Net Info" med information om alverdens oste - alfabetisk og geografisk ordnet. Der er en søgefunktion hvor du kan bruge forskellige kriterier til at finde ud af hvilken ost du lige sidder med ved morgenbordet:-), f. eks konsistensen og hvilket dyr osten stammer fra.
Du får et billede af osten, oprindelsesland og en beskrivelse af, hvordan osten er fabrikeret.. - Der er links til litteratur om ost - også "Poetry & Prose". Og ikke at forglemme - et chatroom om oste!!

Husker I Monty Python : The Cheese shop Sketch ? Desværre kunne jeg kun finde teksten, så I må selv sætte billeder på.

1.7.03

Gratis, trådløst internet i Århus.
På torsdag åbner borgmester Louise Gade for adgang til et trådløst netværk i Århus Midtby. Det bliver muligt at gå på internet, hvis man har en bærbar eller håndholdt pc, der overholder Wi-fi standarden.
Bag initiativet - der måske tager lidt af presset på bibliotekets internetadgange - står Hewlett Packard, Redspot, Århus Kommune, Tiscali og Intel.
Læs mere på Yahoo! Nyheder.
I Austin, Texas er det biblioteket, der står for trådløs internetadgang på byens centrale plads. Læs mere i the Austin Chronicle.

Nyt fra Biblioteksstyrelsen :
En ny portal i deff - samarbejdet : www.cisg.dk. Emnet er FN's konvention om internationale købsaftaler.
Man kan læse information online, bestille/hjemlåne via opslag i bibliotek.dk eller at se forfatternes samlede produktion som opført i forskningsdatabasen.dk.
CISG Denmark er et samarbejde mellem de juridiske forskningsmiljøer på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i København og Handelshøjskolen i Århus. Portalen er støttet af og udviklet i samarbejde med Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - www.deff.dk.

30.6.03

Child Internet Protection Act (CIPA)
- USA's højesteret har fastslået, at biblioteker SKAL installere internetfiltre på offentlige pc'ere, der bruges af børn. Filtrene skal til gengæld kunne slås fra "on demand" af voksne brugere. Se et resume af kendelsen : Quick Summary of CIPA Decision

29.6.03

Book Forager i ny forklædning.
Tjenesten, der hjælper med at finde lige den rette roman, har fået nyt navn: Whichbook. Designet er rettet til, og der er tilføjet nye funktioner, bl.a. søgning efter lydbøger og Magna Print, og en handicapvenlig version. Som noget nyt linkes der fra søgeresultatet til en biblioteksvejviser (England) og videre over i en evt. online katalog (her fra lille Danmark kunne vi da anbefale en library.co.uk).
Det fremgår ikke af websitet, hvor mange poster, der er i databasen, men det skulle være muligt at vælge 20 mill. kombinationer!

Hvordan formidler vi netpublikationer?
For at kvalificere diskussionen om registrering af netpublikationer har biblioteksstyrelsen spurgt nogle biblioteker om formidlingspraksis på hjemmesiden, i katalogen og i det daglige arbejde i udlånet.
Albertslund, Allerød, Hjørring, NJL, Næstved, Randers, ÅKB og Handelshøjskolens Bibliotek har svaret. Rapporten kan læses i pdf på BS's hjemmeside.
Bibliotekernes formidling af netpublikationer er meget forskellig.

27.6.03

At google.
Efterhånden som søgemaskinen har vundet mere og mere terræn, er Google også blevet til et verbum i Amerika. 'To google' er simpelthen at søge, f.eks. på navnet på en evt. ny kæreste. Robbie Williams rapporterer at have scoret adskillige kærester, efter at være blevet googlet: "So hurrah for googling!" says Williams. "Science got me laid."
Men Google er ikke begejstret for den gratis reklame. Det skyldes, at der er fare for at det stærke brand efterhånden bare bliver et almindeligt ord.
Læs artiklen på BBC News.

26.6.03

Webformidling til et 13-tal.
'Døden giver sidste omgang' er en afgangsopgave fra Danmarks Journalisthøjskole om alkohol. Web-featuren scorede topkarakter, har fået en pris fra NewClearMedia og er nu også nomineret til Netmedia Awards 2003.
"At blive ved med at producere bogstaver er helt forkert, når man som det eneste medie har muligheden for at få brugeren ind i fortællingen ved at bruge både lyd, billeder og interaktiv grafik", udtaler Peter Møller til Computerworld.
Featuren tegner et ret rystende portræt af tre alkoholikere.

25.6.03

Lej film via internet.
Dansk Bredbånd tilbyder (som det første firma i Danmark) deres kunder at leje film. Udvalget omfatter foruden nye og gamle internationale film også danske titler (f.eks. 'Okay', 'En kort, en lang') og børnefilm (f.eks. 'Karla Kaninbio 3'). Prisen ligger mellem 20 og 40 kr og lånetiden er 24 timer. Filmene streames til kunden og er sikrede med Microsofts DRM (Digital Rights Management).
Se firmaets pressemeddelelse.
Læs artiklen i Computerworld.
Og sæt videostreaming på bibliotekernes ønskeseddel...

24.6.03

Læselyst.
Ved ansøgningsfristens udløb den 1. juni var der kommet 95 ansøgninger til kulturministeriets kampagne Læselyst. Det fremgår af nyhedsbrev nr. 3 (18. juni).
Kampagnens budget er på 5 mill., heraf formodes en ret stor del at gå til udbygning af Childbooks.dk.

Afgørelse om pornofiltre i Supreme Court.
Mandag afsagde Usas højesteret dom i en sag anlagt af American Libraries Association. ALA hævdede, at Childens Internet Protection Act (i praksis bl.a. anvendelse af filtre i biblioteker) var imod the First Amendment, fordi filtre ikke kun tager porno, men også andet materiale.
Dommen gik desværre imod ALA, sådan at kongressen nu kan tvinge biblioteker til at anvende filtre.
Læs ALAs kommentarer til dommen her. ALA har også en udmærket temaside om Children's Internet Protection Act

23.6.03

Folkebibliotekernes Netguide - et fælles arbejdsredskab.
Fra maj 2002 til maj 2003 er FNG vokset med 358 henvisninger, fremgår det af FNGs barometer.
Man kan med god grund diskutere, om det ikke er i underkanten? Giv redaktørerne en hjælpende hånd på denne side, når du støder ind i oplagte kandidater i udlånet eller derhjemme.
Gør det nemt ved at tilføje forslagssiden til dine foretrukne.