30.10.05

KKB vil satse endnu mere på hjemmesiden i 2006
I starten af 2006 ansætter KKB en ny leder, der udelukkende skal tage sig af vores 21. bibliotek: bibliotek.kk.dk. Hvordan stillingsprofilen konkret skal se ud, er ikke besluttet endnu, men det kan blive en person med baggrund i kommunikation eller en bibliotekar med evner for webkommunikation.
Det er samtidig besluttet, at hvert af de fem publikumsrettede netværk skal levere et årsværk til fabrikation af indhold til hjemmesiden - hvert af disse årsværk vil blive fordelt på mange personer.

KKBs 21. bibliotek: www.bibliotek.kk.dk

29.10.05

Google Library - har det projekt en gang på jorden?
Fem af de rigtigt store amerikanske forlag lægger sag an mod Google for brud på ophavsretten ved scanning af bøger fra biblioteker.
De tunge drenge og piger fra forlagsbranchen er McGraw-Hill, Pearson Education, Penguin Group, Simon & Schuster og John Wiley, der anklager Google for massiv krænkelse af ophavsretten.

CNN: Google Print Faces More Legal Hurdles

Sæt lige farten lidt ned, Yahoo.
Yahoo har været ude med den store indkøbsvogn, bl.a. Flickr er blevet opkøbt af Yahoo. Denne udmærkede foto-tjeneste kan gamle brugere nu kun komme til ved at 'merge' deres gamle brugernavn og psw med et eksisterende eller nyt Yahoo-id. Sådan noget irriterer mig vanvittigt, tid og besvær og for hvad, set fra min side ... grrr.
Andet tilfælde af Yahoo overivrighed var jeg ude for idag, hvor jeg skulle installere nyeste version af Macromedia Shockwave Player - det kunne jeg ikke få lov til uden samtidig at installere en Yahoo-værktøjslinje. Kender nogen til et ejerforhold mellem Yahoo og Macromedia? Det er i hvert fald FOR MEGET!

Flickr
Macromedia Shockwave Player

Det lille bibliotek uden personale.
Silkeborg tænker tit tanker (ærgerligt at byen ikke hedder Tilkeborg, høhø)!
Denne gang om de små filialers fremtid, baseret på rfid-teknologi. Der er åbent i alle dagtimer, adgang foregår v.hj.a. bibliotekskort med chip (der deaktiverer hoveddørens låsanordning), udlån v.hj.a. rfid-scanner, hjælp via video-telefon til hovedbiblioteket.
En måde at bevare de små filialer?
Projektet har fået 100.000 i projektmodningsstøtte fra udviklingspuljen.

Silkeborg Bibliotek: Den selvbetjente biblioteksfilial

Ny rapport: Digitale rettigheder i informationssamfundet.
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Teknologirådet, og udsendes "Fra Rådet til Tinget".

Der er behov for politisk handling, når det gælder digitale rettigheder. En ny rapport fra Teknologirådet identificerer to hovedproblemstillinger.
Dels bør det sikres, at offentlige institutioner som biblioteker og DR rent faktisk har adgang til de digitale produkter, de skal videreformidle til borgerne. Det kræver nye udnyttelsesaftaler mellem rettighedshaverne og de offentlige institutioner.
Endelig bør det sikres, at de såkaldte DRM-teknologier ikke krænker privatlivets fred eller andre af borgenes rettigheder. Det kræver, at der stilles krav til teknologierne fra politisk hold.

Lad os håbe og bede til, at Tinget (og mange bibliotekarer, please) får læst rapporten, inden revision af ophavsrestloven i denne folketingssamling.

Fra Rådet til Tinget
(pdf) - konklusioner fra rapporten
Selve rapporten - pdf

26.10.05

Køge Bibliotekerne er bedst på nettet blandt bibliotekerne.
Den endelige vurdering er klar - og selv om vi allesammen mukker lidt over kriterier osv. er det da alligevel spændende. 14 biblioteker opnåede fem netkroner, og blandt dem fik Køge Bibliotekerne højste pointtal.
Tillykke til Køge.

Bedst på nettet - biblioteker

Køge Bibliotekerne

24.10.05

Samlet biblioteksservice i England
People's Network - ved Museums, Libraries and Archives Council (MLA) - har netop lanceret biblioteksservices på nettet med tre hovedindsatsområder: Enquire - Discover - Read
Enquire er virtuel reference - som Biblioteksvagten, men en 24/7 bemandet service.
Discover er guidning på nettet - som Bibliotekernes netguide, men med mulighed for personalisering. Der kan også samsøges i biblioteks- og arkiv resurser.
Read er litteraturen og læsningens del - som Litteratursiden, men med muligheder for læser til læser kontakt og lister over læseklubber.
Som I ser er det meget af det vi her i Danmark udviklet på. Lanceringen og den fælles indgang gør det alligevel meget mere overskueligt end vores "Netbiblioteker" - som de præsenteres på Bibliotek.dk. Keep it simple!
Enquire - Discover - Read

Flere feeds
Roskilde Bibliotek har i et stykke tid også tilbudt Nyhedsbreve som RSS. Det gælder både Nyhedsbrev fra Roskilde Bibliotek og Nyhedsbrev til betjeningsområdet (CB). Jeg tilslutter mig Toras holdning om at vi ikke helt ved hvor mange brugere vi egentlig har, som kan være interesseret i feeds. Når først nytten går op for folk, er det ikke så nørdet at tage det i brug. Det er jo ikke svært at gå til.
Nyhedsbrev fra Roskilde Bibliotek.
Nyhedsbrev fra Roskilde - CB

22.10.05

Måske er vores brugere slet ikke som vi går rundt og tror?
Nogle brugere er meget synlige for personalet, mange er helt usynlige. Et bibliotek i Surrey var helt overbeviste om, at de fleste af deres brugere var mellem 65 og 75. Men observationer viste, at den mest talrige brugergruppe var mellem 30 og 40 år.
Det er bare et enkelt af de resultater, som brugerobservationer kan afsløre for et overrasket personale.
Rachel van Riel fra det engelske firma Opening The Book har været besøg i Danmark, bl.a. på Københavns Hovedbibliotek, hvor hun ledede en temadag. Susanne Balslev fra KKB-HB skriver:

"Rachel har tilpasset observationerne til biblioteksbehov og det har ført til ny og overraskende viden:
  • 75 % af biblioteksbrugerne kommer ikke efter en bestemt titel. De ”oser” rundt i kortere eller længere tid.
  • Størstedelen af disse brugere oplever den traditionelle opstilling med bogrygge udad som uoverskuelig og mister hurtigt overblikket. Det bliver umuligt at vælge.
  • Kun få brugere henvender sig til personalet.
  • 57 % af brugerne forlader biblioteket tomhændet.
  • Den gennemsnitlige tid for et biblioteksbesøg i England, Wales og Skotland er 5-10 minutter.
  • Da mange besøg er længerevarende, med det formål at studere, læse aviser eller benytte computere, må en stor del af biblioteksbesøgene være på under 5 minutter."

Læs hele Susanne Balslevs artikel
Opening The Book

RSS-feed til Helsingørs månedlige e-magasin Tekst, Lyd & Billede.
Helsingør har valgt en lidt anden tilgang til brugen af RSS end de fleste andre biblioteker.


Webmaster Søren Nicolaisen skriver i en mail til Biblog:
Vi har overvejet rss et stykke tid, da vi ikke ser nogen grund til at tilbyde alle mulige ting som rss, da vi mener at de fleste af vores brugere ikke modtager RSSfeed og da slet ikke fra et bibliotek (der er jo mange andre nyheder at holde styr på).

Helsingør har derfor valgt at tilbyde RSS til indholdet i det månedlige "Tekst, Lyd & Billede" med andre biblioteker som primær målgruppe.
Og med den symptiske tanke i baghovedet, at alle er velkomne til at genbruge artiklerne fra magasinet. "Vi vil gerne dele vores artikler med andre", skriver Søren.

Jeg er personligt ikke helt enig med Helsingørs webredaktion om målgruppen, idet jeg er overbevist om at lånere i det nørdede segment meget gerne vil have nyheder fra deres bibliotek. Mit indtryk er, at vi har mange nørdede lånere, der oven i købet elsker bibliotekstanken.

Helsingør Bibliotek
RSS-feed til "Tekst, Lyd & Billede"

19.10.05

Første danske undersøgelse af den kreative klasse.
Hvem er den kreative klasse i Danmark og hvor bor de? En undersøgelse fra Copenhagen Business School giver svaret: 42% af danskerne (blandt andet bibliotekarer) tilhører Floridas kreative klasse og de bor i kommunerne nord og vest for København. Koncentrationen af kreative er størst i Hørsholm og mindst i Skærbæk
LOs Ugebrev A4 giver et journalistisk referat af undersøgelsen, hvoraf det blandt andet fremgår at vi i bibliotekerne tilhører den kreative kerne (15,2% af befolkningen) sammen med bl.a. it-folk, matematikere, arkitekter og undervisningssektoren.
Forskerne definerer den kreative klasse som:

Folk, der i deres arbejder definerer og løser problemer
Mennesker, der får løn for at tænke

Tja, hvad skal jeg sige ... boller fra Kohberg (ligger ikke så langt fra Skærbæk).

Ugebrevet A4: Den kreative elite klumper sig sammen
Dele af rapporten kan hentes på www.kreativeklasse.dk

18.10.05

Jakob Nielsen om blogs og webdesign.
Usability'ens dogmebror nr. 1 Jakob Nielsen er sådan set glad for weblogs af tre grunde: man er fri for webdesign, blogs følger nettets natur med korte indlæg og links, blogosfæren validerer og fører gode poster videre ud i systemet.
Men Jakob Nielsen har da også de sædvanlige ti gode råd. Her er et par af dem (som denne blog ikke overholder): husk forfatter biografi, husk billede af forfatteren, overskrifter skal være sigende osv.

Weblog Usability: The Top Ten Design Mistakes (Jakob Nielsen's Alertbox)

17.10.05

Bibliotekerne på vej ud af den grå anonymitet.
Hvis man kan sidestille antallet af kontroversielle sager i pressen med bibliotekernes betydning, så går det bare frem og op.
Lad os nævne nogle af de mere iøjenfaldende sager: ukrypteret email, Johannes Riis' kritik af indkøbspolitikken og nu arrangementspolitikken.
For et par uger siden blev Frederiksberg banket på plads af borgmesteren i forbindelse med et arrangement med Frank Grevil og senest kritiserer Politiken i en leder Københavns Hovedbiblioteks arrangement med Ritt Bjerregaards 'Mit København' som månedens bog.
Lad os forlade ideen, om at "den der lever stille, lever godt", og stille os op i række med folkeskolen, DR og andre stærkt omdiskuterede institutioner.
Vi glæder os til at diskutere biblioteker med politikere, brugere, medier - hvem som helst.

BF: Hvem må deltage i debatter på bibliotekerne?
Leder i Politiken 15. okt.: ForfatterRitt - Next stop Nobelprisen?

Ønsker til bibliotekernes webgrænseflade.
Der diskuteres i amerikanske blogs om standarder på "Library 2.0" som en udløber af diskussionen om Web 2.0
Her en en top ti( eller mere) over teknikker og forbedringer der skal ind i udviklingen af OPAC's. Der er flere der har tilføjet til listen.
Opac wishlist:
Saved Bookmarks (Delicious)
Starred (user) ratings (Amazon)
User Reputations (iKarma)
User recommendations -- narrative (Amazon)
User tagging -- keywording (Flickr)
Saved titles (Netflix)
Search history (Google Toolbar)
Suggest to friends (Amazon)
Wish List (Amazon)
RSS Aggregator (Netvibes)
Contacts, Friends and Family Network (Flickr)
To-Do list (Backpack)
Note-taker / word-processor and collaborator (Writely)
Email with large storage capacity (Gmail)
Live search suggestions (Google Suggest)
User-modifiable web pages (GreaseMonkey scripting)
Følg debatten på bl.a:
LibraryCrunch: Wishlist
LibraryCrunch: Library 2.0 Beta

16.10.05

Lånerkommentarer på poster i katalogen.
OCLC stiller en service de kalder WorldCat til rådighed for OCLC-medlemmer. I denne udgave af katalogen kan brugerne nu selv tilføje kommentarer.
Det er temmelig tåget, hvordan vi ikke medlemmer kan søge frit i WorldCat (og finde kommentarer), men her er et eksempel på en kommentar til Zadie Smiths On beauty - tryk på faneblad 'reviews'

Mere om OCLCs Open WorldCat

15.10.05

Foreløbig 5-0 sejr til fornuften i sagen om ukrypterede emails
I flere træfninger mellem Datatilsynet og Bibliotekstilsynet er det lykkedes at overbevise datatilsynet om, at bibliotekerne de næste fem år gerne må sende ukrypterede emails med oplysninger om forfatter/titel.
Stor lettelse - og fem år er jo nærmest en evighed i internetsammenhænge, så inden da har vi helt sikkert fundet en løsning, der også vil tilfredsstille datatilsynet.

Bibliotekstilsynet: Email fra biblioteker ny afgørelse fra Datatilsynet

11.10.05

Adgangforalle.dk i fare?
I følge Computerworld falder tjenesten adgangforalle i et sort hul efter kommunesammenlægningen. I øjeblikket hører tjenesten under Nordjyllands Amt, men det er ikke lykkedes projektleder Christian Hjulmand at få nogen garanti for overlevelse.
Mange biblioteker linker til adgangforalle som et gratis alternativ til at købe en service. I øvrigt tilbyder tjenesten som noget helt nyt, at man for 980 kr om måneden kan implementere en weblæser på sit eget websted.

Computerworld: Dansk net-oplæsning frygter lukning

Adgangforalle.dk

10.10.05

Deff-nyheder som RSS.
Mon ikke de fleste folkebibliotekarer er forholdsvist sjældne gæster på Deff? Abonner i stedet på deres spritnye rss-feeds, enten på dansk eller engelsk.

Deffs nyhedsfeed: http://www.deff.dk/rss/rss.aspx?lang=1 (dansk)

Mænd ingen adgang
Århus har indrettet et kvindehjørne på biblioteket. Kvinden bag projektet, Louise Overgaard, fortæller, at hjørnet har været fint besøgt de første 14 dage. Århus Bibliotek skriver selv om Kvindehjørnet : Kvindehjørnet er et hyggeligt læringsmiljø på Hovedbiblioteket, hvor du har mulighed for at benytte - og få hjælp til - forskellige tilbud.
Tilbuddene er pt. hjælp indenfor emnerne : Job & karriere- Kvinder, sundhed & livsstil- og "IT-nørderier"
Artikel i Århus Stiftstidende
Læs om "Kvindehjørnet" på Århus's hjemmeside

Saftig historie i BT
- læs pornoblade eller se pornofilm på biblioteket...
BT er faldet over pligtafleveringseksemplarerne af alle udgivne materialer - også pornoblade og videofilm med Porno-Lasse! Forklaringen er med : "Når porno overhovedet findes på danske biblioteker, så er det på grund af »Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale«. Ifølge den skal alle, som udgiver noget i Danmark, aflevere to eksemplarer til myndighederne. - "Selvfølgelig gemmer vi pornofilmene. Det er vores opgave at sikre den danske kulturarv for eftertiden. Og vi kunne vel først for alvor blive klandret, hvis vi ikke bevarede alt. Vi gemmer det hele. Både Anders And-blade, pornofilm og Bibelen", lyder det kontant fra Elsebeth Kirring, der er leder af Statens mediesamling på Statsbiblioteket.
Læs selv videre i BT

8.10.05

Foreløbige resultater fra Bedst på Nettet.
Indtil 10. oktober kan de vurderede indsende 'protester', hvorefter processen går videre og i november udnævnes vinderne.
Bibliotekerne klarer sig ikke helt så godt som tidligere år: af de 53 screenede biblioteker har kun 8 fået fem netkroner, og i bunden har 11 fået to. Men det kan jo nå at ændre sig endnu, når BPN får påpeget fejl og mangler.
Men endnu engang giver screeningen anledning til at overveje, om det virkelig er den rigtige måde at vurdere hjemmesider på. F.eks. får Rejseplanen.dk kun 34% i nytteværdi (ledige stillinger annonceres ikke, ingen links til relevante lovtekster, ingen chat, debatfora og lignende totalt irrelevant for en køreplan). Tjaa...

Bedst på Nettet - foreløbige resulateter 2005

Ansigt til ansigt med Ingmar Bergman.
"En oerhörd stor webbplats", siger hovedredaktøren. Det er faktisk en helt fantastisk omfattende samling af tekster, billeder, filmklip, artikler og meget andet. Du kan finde uddybende oplysninger om film, teater, skrifter, Bergmans univers og en tidslinje.
I januar 2006 udkommer sitet også på engelsk for dem, der foretrækker det.
Udgiveren er Stiftelsen Ingmar Bergman (som jeg godt nok ikke kender).

Ingmar Bergman Face to Face

3.10.05

LibraryThing.
En tjeneste, der giver dig mulighed for at katalogisere dine bøger online - nu med adgang til Det kongelige Biblioteks katalog.
LibraryThing er først og fremmest beregnet på at katalogisere private bogsamlinger - og med KB i folden er tjenesten blevet meget mere nyttig for danske bogsamlere. (Der er forresten også mulighed for at tilføje personlige tags).
Biblioteksdata hentes ind v.hj.a. Z39.50-protokollen.

LibraryThing

Open Content Alliance (OCA).
Yahoo, Internet Archive og andre (se nærmere via linket nedenfor) har annonceret OCA, som skal gøre tusinder af bøger, multimedie-filer og andre materialer søgbare og tilgængelige i fuldtekst via internet.
I modsætning til Googles digitaliseringsarkiv drejer det kun om materiale, som rettighedsindehaverne donerer til formålet (kan f.eks. være udgivet under Creative Commons Licens) eller som ikke længere er omfattet af ophavsret.
En meget sympatisk tilgang og hvis omfanget bliver stort nok, vil det sikkert være med til at rykke på de etablerede forlags holdning.

SearchEngineWatch: A New Digital Library Alliance Makes its Debut

1.10.05

Deadline 30.9.: bruger bibliotekerne for mange penge på it og for få på den smalle litteratur?
Fik du hørt diskussionen mellem Winnie Vitzansky (DBF) og Johannes Riis (Gyldendal) på DR2's Deadline? Indslaget kommer som nr. 2 ca. 14 minutter inde i udsendelsen.
Mit indtryk er, at Winnie Vitzansky klarede sig bedst, men døm selv (men inden næste fredag, hvor udsendelsen ikke længere er tilgængelig).

DR Nyheder Online - Deadline