27.2.03

Odder rykker! (Computerworld)
Odder kommune har udvidet den kommunale hjemmeside med flere tjenester til borgerne:
"OdderWeb er vores bud på, hvordan det globale internet kan gøres ekstra relevant for den enkelte borger. Ganske enkelt ved at tage udgangspunkt i det lokale og nærværende". - skriver borgmesteren på kommunens hjemmeside. I introduktionspjecen til Odderweb fremhæver borgmester Elvin J. Hansen sit ønske om øget engagement fra borgerne. De kan udarbejde en liste med interesser, som andre borgere kan se.
Dermed håber kommunen, at borgerne vil finde sammen i nye fællesskaber og blandt andet diskutere i debatfora på Odderweb.

25.2.03

Weilbach digitaliseret.
Kunst Index Danmark er gamle Weilbach nu tilgængelig i digital form. Digitaliseringen baserer sig på den fjerde og seneste udgave af det trykte leksikon, 1993-2000.
Læs et interview på Kulturnet Danmark med Kim Brasen, der har arbejdet med Kunst Index Danmark siden 1996.

Ny udvikling i Newsbooster sagen - og en ny tjeneste på banen (Computerworld)
En ny nyhedssøgemaskine på internet snupper overskrifterne fra danske avisers hjemmesider, men linker ikke dybt til dem. I stedet bliver brugerne sendt til avisernes web-forsider.
Foreløbig er der 15 medier at vælge nyheder fra på Medieoversigten derimellem de store aviser og Computerworld Online. Flere nyhedskilder kommer dog snart til.
Mandag stadfæstede landsretten en fogedkendelse om, at de dybe links fra Newsbooster er ulovlige.

Brugerundersøgelse: Københavns Hovedbibliotek.
2000 brugere af Københavns Hovedbibliotek svarede i efteråret på en stribe spørgsmål. 80% af brugerne er enten tilfredse eller meget tilfredse. De 20-29 årige udgør 41% af brugerne, og der er flest mænd.
Læs flere udvalgte resultater på KKBs hjemmeside.

20.2.03

Danskere vilde med digitale biblioteker.
Sådan opsummerer Politiken den usability undersøgelse af fem danske folkebiblioteker, som Uni-C afsluttede for et par måneder siden.
"Danskerne går nu mere på biblioteket via nettet, end de går ind af hovedindgangen på det fysiske bibliotek", fortsætter journalisten med henvisning til at 44% af undersøgelsens deltagere angiver bibliotekets onlineadgang som den vigtigste vej til biblioteket.
Men - spis lige nogle ordentlige humpler brød til: undersøgelsen omfatter 5 - 10 personer på hvert af de fem biblioteker, i alt et eller andet sted mellem 25 og 50 deltagere.
Besøgstallene viser unægtelig en anden historie, for selv om besøgstallene på bibliotekernes netsteder minder om Alperne, så svarer det f.eks. i København til besøgstallet på et stort lokalbibliotek.
Læs et mere ædrueligt omtale af undersøgelsen i Computerworld.

E-bøger.
På Københavns Kommunes Biblioteks hjemmeside har vi 10 e-bøger, fra Bang til Holberg, som vi for et par år siden lagde om til forskellige readerformater. Til vores store forbavselse har der været 13.300 downloads i 2002!
Rygterne om e-bogens død er måske overdrevne....

19.2.03

Prøv en bookmarklet til bibliotek.dk.
En blogger-kollega fra Palnatoke.net har lavet en bookmarklet, som kan bruges til lette opslag i bibliotek.dk. Det fungerer ved at man via en side med et synligt isbn-nummer, f.eks. et opslag i Amazon, slår op i bibliotek.dk på samme titel ved hjælp af et enkelt klik.
Der findes flere sådanne bookmarklets, denne udmærker sig ved en fortrinlig brugervejledning.

18.2.03

Google har købt vores weblog-værktøj.
Giganten Google har købt dværgen Pyra Labs, som står bag Blogger, det værktøj, vi - sammen med 1,1 mill. andre - bruger til at lave denne weblog. Pyra Labs består af 5 (fem) ansatte.
Google begrunder købet således, ifølge Computerworld: "Google oplyser til Mercury News Technology, at selskabet anser weblogs for et af de mest spændende områder på nettet, fordi weblogs fremmer interaktivitet med læserne. Søgemaskinefirmaets køb af Pyra Labs er blot det seneste af firmaets skridt hen imod at skabe indhold på nettet".

17.2.03

Fremtidsmusik i Århus.
De første lydklip er tilgængelige på www.fremtidsmusikken.dk. Foreløbig er der adgang til at lytte til udsnit af 10 numre med lokale bands - numrene bliver tilgængelige i fuld længde når projektet kører, ca. 1. april 2003.
Bag projektet står Århus Kommunes Biblioteker, Statsbiblioteket, Ringsted Bibliotek og Randersegnens Biblioteker.

Fælles kørselsordning.
"En fremtidig kørselsordning for biblioteksmaterialer skal sikre en 'sømløs' distribution mellem alle biblioteker omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed". Sådan lød opgaven for den arbejdsgruppe, der blev nedsat i Biblioteksstyrelsens regi i efteråret. Gruppen har nu barslet med et notat, hvor de dels har set på de nuværende ordninger, dels har opstillet 5 modelbeskrivelser (og varianter) for kørselsordninger:
Netværksløsning, knudepunktsløsning, pendulløsning, kædeløsning, centralløsning.
Læs mere på biblioteksstyrelsens hjemmeside.

16.2.03

ABM arbejdsgruppe skal se på fælles standarder.
Ressourcer i arkiver, biblioteker og museer skal kunne søges på tværs af institutionstyper. "Det sker ikke ved at opbygge en sammenhængende database, der er skabt gennem udpluk fra andre databaser og tilpasset i den samme database. Det sker i realiteten ved at alle interessenter overholder nogle fælles standarder. Sådanne fælles præsentationssystemer kan opbygges på flere måder, men det afgørende er at der er fælles beskrivelser af dataindhold, fælles beskrivelser af dataformater og fælles beskrivelser af datatransport", skriver Biblioteksstyrelsen.

Directory of Open Access Journals.
Lund Universitetsbibliotek går i gang med at opbygge en portal, der skal give adgang til de store mængder af videnskabelige artikler, der udgives fuldt tilgængelige for alle. Formålet er "to increase the visibility and ease of use of open access scientific journals thereby promoting their increased usage and impact".
Lars Bjørnshauge, leder af Lund Universitetsbibliotek og velkendt i danske bibliotekskredse, udtaler: "Lund University Libraries deeply believes in the movement towards open access to scientific information".
Læs pressemeddelelsen her.

Google var det stærkeste brand i 2002.
I hvert fald i følge en undersøgelse foretaget af Brandchannel. Top ti listen for 2002: 1. Google, 2. Apple, 3. Coca Cola, 4. Starbucks, 5. Ikea, 6. Nike, 7. Nokia, 8. BMW, 9. Volkswagon, 10. Absolut

14.2.03

Ny musik i Netmus.
Der kommer hele tiden nye numre til i Københavns og Frederiksbergs digitale musiktilbud. I denne uge er der lagt musik ind fra følgende rockgrupper: Barra Head, Janosch, Magic Bullet Theory, Menfolk, Monoton, Unit, Violet Hour og Wish. Grupperne udgiver på pladeforlagene PlayRec og CPH-Sound.
Netmus København
Netmus Frederiksberg

United Nations Literacy Decade 2003 -2012
- er skudt i gang.
På hjemmesiden er projektet beskrevet. Der er statistikker og baggrundsdokumenter. Udgangspunket: "860 million adults are illiterate, over 100 million children have no access to school" Læs resolutionen.

13.2.03

Håndbog i dansk politik - i klemme i forhold til biblioteksafgifterne.
I den nyeste udgave af Garodkins : Håndbog i Dansk Politik, kan man læse i forordet, at det sandsynligvis bliver sidste gang denne vigtige publikation udkommer. Ifølge den nye biblioteksafgift, får man kun penge, hvis man hvert år bliver registreret i bibliotekernes kataloger - ikke gennemtænkt! når man tænker på bibliotekernes antal af subskriptioner. Læg i øvrigt mærke til bagsiden, hvis I får bogen i hånden...

11.2.03

Usability.
Bibliotekarforbundets faggruppe for edb & IT afholder usability seminar den 11. marts i Vejle. Blandt andet vil to oplægsholdere fra Uni-C fortælle om den undersøgelse af 5 danske folkebibliotekers hjemmesider, der netop er blevet færdig.

Tilbageblik 1
Gallupundersøgelser tilbage fra 1940'erne kan ses på Gallups hjemmeside. "Artiklerne er inddelt i årtier og vi har udvalgt tidstypiske undersøgelser for hvert årti. Derfor tegner artiklerne et tidsbillede af Danmark i gamle dage både pga. emnevalget og befolkningens til tider pudsige holdningstilkendegivelser" - skriver de selv på hjemmesiden.
Tilbageblik 2
Danmarks Statistik har en omregningstabel fra priser i gamle dage til i dag.

10.2.03

Public Library of Science - Politiken skriver om det nye initiativ til fremme af adgangen til videnskabelig forskning. Foreløbig planlægges to tidsskrifter med fuld adgang til at bruge indholdet på alle mulige måder. Det ene tidsskrift vil fokusere på lægevidenskab, det andet på biologi, og begge vil blive redigeret ud fra de samme høje videnskabelige krav som andre fagtidsskrifter. Forskellen er, at 'The Public Library of Science' samtidig med offentliggørelsen vil lægge artiklerne ud til gratis afbenyttelse på internettet. Udgangspunktet er udgivelse på nettet, men man satser på en slags "Print on Demand" løsning for trykte udgaver. Læs mere om dette spændende initiativ på hjemmesiden.

9.2.03

Amerikansk undersøgelse af internetbrugere.
University of California har undersøgt 2000 amerikaneres brug af internet. Blandt undersøgelsens mange resultater:
-internetbrugere ser mindre og mindre TV
-antallet af ugentlige timer online vokser
-60% anser internettet for en vigtig eller uhyre vigtig kilde til information, men antallet af brugere, der anser information på internettet for pålidelig falder.
Læs undersøgelsens highlights (side 8 - 13).

2003 er af EU udnævnt til handicapår.
Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside kan man læse en gennemgang af bibliotekernes rolle. Det drejer sig først og fremmest om etablering af en digital samling på Blindebiblioteket og om en biblioteksportal for handicappede.

7.2.03

Fra Computerworld : Web surfere er en uddøende race.
Internetbrugerne surfer mindre end tidligere - de er blevt langt mere målrettede. Færre brugere klikker på links. De går i stedet direkte til de foretrukne websteder, enten via adressen eller et bogmærke. Søgemaskinerne bliver også mere populære.

Historien er fra Websidestory - "Folk benytter internet som et bibliotek. I stedet for at søge gennem alle bøgerne går de hen og ser gennem kartotekskortene"

6.2.03

E-bøger i Cleveland.
Cleveland Public Library og CLEVNET Libraries (bibliotekskonsortium) tilbyder fra marts 2003 deres lånere adgang til 1000 titler som e-bøger. Blandt titlerne findes f.eks. Michael Crichtons nyeste bog. Bøgerne kan læses enten på computer eller på PDA. Læs mere her.
I følge presseomtalerne er 'det formodentlig det eneste bibliotekstilbud af denne art i verden', men Randers Bibliotek og en stribe svenske biblioteker tilbyder allerede denne service. Titeludbuddet er dog ikke så stort endnu: på dansk 25 bøger, på svensk 250.

Digital signatur.
Muligheden for at sætte en juridisk holdbar underskrift på et elektronisk dokument er rykket meget nærmere i følge videnskabsminister Helge Sander.
TDC vandt EU-udbuddet om digital signatur og torsdag underskrev Helge Sander aftalen. I følge videnskabsministeriet bliver det allerede muligt i forbindelse med dette års selvangivelse at benytte sig af den digitale signatur. Læs mere i pressemeddelelsen fra Videnskabsministeriet.
Hvis signaturen som udgangspunkt er holdt op mod cpr-registret, kan vi måske tilbyde vores brugere at indmelde sig online? Det er selvfølgelig en forudsætning, at brugeren kan få en midlertidig (maskingenereret) pinkode, så man med det sammen kan gå i gang med bestilling.

4.2.03

En politikers weblog.
Morten Helveg Petersen (fra det radikale venstre) har noget, der minder meget om en weblog på sin hjemmeside helveg.dk.
Debatforumet på helveg.dk ser ud til at trives ganske godt - som et af de få politiske debatfora. Måske skal der en personlig vinkel på, før almindelige mennesker har lyst til at deltage?

3.2.03

'Lille' købeknap på bibliotek.dk
I en pressemeddelelse om den nye udgave af bibliotek.dk skriver Biblioteksstyrelsen i dag:
"I løbet af foråret kommer endnu en ny facilitet som vil gøre det muligt at købe udvalgte bøger online. Der er indgået aftaler med fire netboghandlere, og sammenkoblingen med disse er under udvikling".
Status for købeknappen 3. feb.

2.2.03

Ring til Dansk Blindesamfunds hjemmeside.
70% af Dansk blindesamfunds medlemmer er over 70 år og er derfor ikke de mest oplagte computerbrugere. I stedet kan de nu ringe til Blindesamfundets hjemmeside på 3810 1127 og lytte til de informationer, der findes her. Navigationen foregår ved hjælp af telefonens taster, og talesyntesen står SpeechWare for.
Hør mere i denne uges udgave af DRs Harddisken (telefonbrowser), læs mere på Dansk Blindesamfunds hjemmeside eller ring 3810 1127.

1.2.03

Googlert - en ny service, der benytter sig af Google's søgeværktøjer. Følg med i hvad der skrives på internettet om dig, om dit produkt eller om de områder, der interesserer dig. Du kan tilmelde dig en overvågning på nettet, hvor forskellige søgninger i Google bliver udført med mellemrum. Dernæst får du tilsendt de nytilkomne poster på mail.! Læs mere om tjenesten på Googlert Faq