25.7.11

Google Books i Københavns biblioteksbase

Så er der gang i henvisninger fra Københavns biblioteksbase til Google Bogsøgning. Pt er der 1.047 titler (omfattende ca. 1.600 bind). Hovedsagelig danske titler. Men tallet må forventes at vokse meget kraftigt, indtil det forhåbentligt når ca. 5.000 snart. Henvisningerne (link) kommer automatisk når du søger på bibliotek.kk.dk. Så i princippet er der vel ikke nogen grund til større udregninger eller vejledninger.
Hvis du gerne vil se hvilken type det er (alle bøger ca ca. 1770-1870), så har jeg lavet et Google Dokument med alle inddaterede bøger ordnet systematisk. Dokumentet vil blive ændret og opdateret løbende, så du kan følge med. Udover de danske titler er der også en del udenlandske kilder til krigen 1864 (søg eventuelt på det).
De 5.000 bind vil mig bekendt være det mest omfattende danske ebogsbibliotek. Måske tilstedeværelsen af dette kunne inspirere danske forlag, bibliotekerne og andre til at fremskynde digitaliseringen af den danske bogkulturarv? Det ville da bare være fint! Fx i det mindste at kunne søge i nyere bøger. Man har vel lov at håbe.