3.4.09

Har bibliotekarer X-factor ?

spørger Jens Brogaard fra VidenDanmark.
Kommenter selv på bloggen : http://www.videndanmark.dk/BLOG.289.0.html.
Han pointe er, at bibliotekarerne synes fraværende i den digitale debat om videndeling.
Han spø'r : Er stilheden i bibliotekerne blevet en erhvervsskade?

Ingen kommentarer: