31.1.06

Canadiske biblioteker digitaliserer
Alouette Canada er navnet på et projekt som skal digitalisere 3-4 millioner af Canadas universitetsbiblioteker. Og de skal være tilgængelige allerede fra næste år. Gratis. Årsagen er først og fremmest forbedrede skanningsteknikker. Prisen er side er faldet til under 1/10.
CBC Canada.

29.1.06

Registrering af brugere af bibliotekernes computere.
Politiet må ofte opgive efterforskning af sager om download af børneporno, hacking eller terrorisme, fordi det er foregået fra en offenlig computer, f.eks. på et bibliotek. Politiet ønsker derfor en registrering.
Rolf Hapel, ÅKB, har denne fornuftige kommentar:

...man kan risikere at nærme sig et overvågningssamfund til skade for den enkelte uskyldige borger. »Jeg er ikke sikker på at det er det vi vil ønske os«.
Datatilsynets direktør Janni Christoffersen gør opmærksom på, at en evt. registrering vil kræve en lovændring.

ComeOn: Biblioteks-registrering får lunken modtagelse

27.1.06

Encyklopædien går på nettet.
Endelig, endelig! Augustinus-fonden har givet 8 millioner til formålet, så nu har Gyldendal engageret 10-12 fagredaktører og 300 forfattere til at opdatere netudgaven og forventer at online udgaven går i luften i efteråret.
Lars Boesgaard, leder af Gyldendals fagbogsredaktion:

"...vores hovedaftagere bliver skoler og andre institutioner. Og for dem bliver prisen utrolig billig."
Vi glæder os - og håber på, at der også til en let forhøjet pris bliver mulighed for at give vores brugere adgang hjemmefra.

Politiken: Encyklopædien går på nettet.

Tags i Bib-log??
Vi overvejer om, det er en god ide at have tags i Bib-log - det vil sige, at vi, der skriver, tilføjer nogle tags (helt ukontrollerede emneord), så læserne efterfølgende kan genfinde en post eller læse flere poster om et særligt interessant emne.
Esbens e-klumme kan I se et eksempel på brug af tags.
Så drop en kommentar eller en mail, pleeease! Vi er nemlig ikke indstillet på at lave en masse unødvendigt arbejde.

26.1.06

Biblioteks PR...
Det kan ikke siges for tit - bibliotekernes største problem er at vi ikke fortæller hvad vi kan og hvad vi tilbyder.
Den løbende kampagne fra DB og DBC kan måske hjælpe os lidt på vej - men der er ærlig talt mange og lange ord i budskaberne, som vi forventer vil blive læst og opfattet. Og har personerne i annoncerne appél til de brugere/ikke brugere vi gerne vil overraske?
Prøv at se hvordan et bibliotek: Oxford Brookes University Library i England - har grebet en "opmærksomhedskampagne" an. Deres udgangspunkt er at være brugerorienterede - ikke produktorienterede. Et slogan : “come for an hour and improve your grades!” eller biblioteksurl'en trykt på beer mats (dansk ord??): – satisfy your thirst for knowledge with the library. Eller de delte æbler ud med klistermærker med bibliotekets url....etc.
Hvad mener I? Har I lavet "anderledes" PR på jeres bibliotek?
www.e-bibliotek.nu
Oxford Brokes University Libr. omtale

25.1.06

Motiverende webdesign.
I morgen torsdag udkommer en vigtig bog for webmastere og andre interesserede - Jens Hofman Hansens "Motiverende design".
Det klassiske biblioteks-eksempel på motiverende design: Relevante anbefalinger popper op, når brugeren netop har afsluttet en reservering. Brugeren er motiveret for at lade sig inspirere netop i det øjeblik, hvor hun har afsluttet sit oprindelige ærinde.
På engelsk taler man om persuasive design og seducive moments.

Læs mere på e-klumme

Ny dansk weblog om bibliotek 2.0
Thor fra Københavns Kommunes Biblioteker har startet en weblog om fænomenet bibliotek 2.0. Det bliver spændende at se om det kan få lidt gang i diskussionen. Er det kun et forbigående fantasifoster og modefænomen, eller er det noget som vil rulle bibliotekstanken videre ind i det 21. århundrede?
Bibliotek 2.0

24.1.06

Yahoo opgiver at konkurrere med Google
Ifølge SeattlePi har Yahoo opgivet at vinde over Google, og er i stedet tilfredse hvis de blot kan beholde deres markedsandel. Danny Sullivan fra Search Engine Watch undrer sig over at Yahoo ikke har det som deres primære mål, uanset om det er realistisk eller ej. Det ser dog ud som om at Yahoo satser stærkt på det såkaldte ”sociale web”, altså der hvor søgning ikke spiller så stor en rolle. Et godt eksempel er forskellen på Yahoo Answers og Google Answers.
Artikel i SeattlePi.
Opdatering onsdag. Det ville Yahoo åbenbart ikke have siddende på sig. Allerede dagen efter offentliggjorde Yahoo Weblog noget der nærmest ligner et dementi.
Indslag i Yahoo Weblog.

23.1.06

50 biblioteker i England truet med lukning
Det drejer sig om mindre biblioteker i seks forskellige kommuner. Af en eller anden grund er der ingen der holder øje med det eksakte antal biblioteker, ifølge artiklen. Så tallet er skønnet.
Artikel.

22.1.06

KKB i lånernes og mediernes fokus.
Det ligner efterhånden et folkekrav til KKB: send en reminder pr. mail eller sms, inden lånetidens udløb.
Vores argumentation for ikke at sende en reminder er først og fremmest økonomisk: de 12 mill. kroner, vi årligt får ind i bødeindtægter er uundværlige for at opretholde den nuværende service. Manglende bødeindtægter kan betyde nedlæggelse af lokalbiblioteker. Et andet argument mod reminderen er et ønske om at sidestille dem, der modtager brevkort med e-mail/sms kunderne.
Men, men, men - lånerne er meget velargumenterede i deres indlæg, som vælter ind til ris/ros brevkassen.

KKB: Besked før lånetiden udløber?
Lånerkommentarer (også enkelte indlæg om andre emner)
Politiken (interview med bibliotekschef, Jens Ingemann Larsen): I det teoretiske eksempel, at man afskaffede bøderne, ville vi stå med et finansieringsproblem. Er kun tilgængelig via Infomedia.

20.1.06

Googles nyhedsbrev for bibliotekarer
Nr. 2 er nu kommet. Det indeholder bl.a. en artikel af Karen Schneider fra Librarians Index to the Internet. Hun skriver om hvordan bibliotekarer finder internetsider, som man kan stole på.
Karen Schneiders artikel

19.1.06

Biblioteksbøger i makaber indbinding!
Flere amerikanske biblioteker ejer bøger, der er indbundet i menneskehud, skriver Politiken. Gys.
Gad vide, om vi også har dyrket den slags i Danmark - læg en kommentar, hvis dit bibliotek ejer en bog i menneskehud.
En mail til os på bib-log foreslår at dette er det ultimative memento til uefterrettelige lånere!

Politiken: Biblioteksbøger er indbundet i menneskehud

Udviklingspuljen - hvem fik støtte?
Det kræver mange klik og tålmodighed at få et overblik over status for alle de mange projekter, der blev sendt til udviklingspuljen i november sidste år.
Jeg synes, det mest bemærkelsesværdigt er, at der kun er sendt tre ansøgninger til indsatsområdet 'Etablering af adgang til digitalt indhold'.
Men som sædvanligt dejligt at se, at både store og små biblioteker har mod på udvikling.

BS: Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

18.1.06

Web 2.0: "det social internet"
I gamle dage tog det måneder for græsrodsnyheder at blive produceret og distribueret i få hundrede eksemplarer. I nutidens ”Web 2.0” er man nærmest tilstede medens begivenhederne foregår. Eksempel: Forfatteren John Batelle holder et timelangt foredrag om sin bog ”The Search” (om Google) i New York. Det bliver videofilmet, lagt i Google Video, reklameret i Google Video Blog (bl.a. forsynet med rss-feed) og alt sammen foregår stort set uden omkostninger og med en teknik der er ganske enkel! Det kan gøres i dag, og det kan gøres af Gud og hvermand.
John Batelles bogforedrag.

14.1.06

Skræddersyet bibliotek i Hatting.
Horsens, Gedved og Brædstrup er i gang med et forsøg med udbringning af bøger hver 4. uge til udvalgte små lokalsamfund. Der er modtaget tilmelding fra 28 husstande med ialt 78 personer i Hatting.
Nu kender jeg ikke Hattings indbyggertal, men det lyder som om interessen er stor. Interessant.

Weblog'en Skræddersyet Bibliotek
Horsens Bibliotek: Projekter og forsøg

13.1.06

Downlaan afrapportering.
Stærkt forsinket er afrapportering for downlaan (2004, men projektperioden blev forlænget til sommeren 2005) endelig blevet afleveret til Biblioteksstyrelsen.
Rapporten er tilgængelig i pdf fra downlaans projektside.

Siden rapporten blev skrevet eftersommeren 2005, er der heldigvis sket en positiv udvikling i forlagenes interesse for digital publisering. I skrivende stund er der 700 titler i downlaan og yderligere 300 i produktion. Vi forventer derfor at nå målet på min. 1500 titler ved udløb af den nuværende projektperiode 1.1.2007.
Downlaan

Bibliotek 2.0 i praksis.
Det australske nationalbibliotek har på ægte demokratisk vis gjort det muligt for helt almindelige fotograferende australiere på en nem måde at bidrage med billeder til samlingen PictureAustralia.
PictureAustralia består af mere end en million historiske billeder fra forskellige institutioner, men suppleres nu med nutidige billeder, som enhver kan uploade til Flickr med tagget Australia Day, hvorefter PictureAustralia høster billederne fra Flickr og lader dem indgå.

PictureAustralia

Google en trussel mod slumrende biblioteker
Google er nemmere, hurtigere og såmænd også lige så pålidelig som bibliotekernes databaser og systemer. Det er konklusionen af en universitetsrapport som har sammenlignet videnskabelige søgnigner på de to måder.
Læs mere på Internetsøgning.

Alt om Library 2.0/Bibliotek 2.0
10. januar skrev Biblog om et kort resume om Library 2.0. Hvis du hører til de som ikke kan få nok, har "Cites & Insights" samlet hele 32 sider med mange af de indlæg som har været om fænomenet. I USA.
Cites & Insights, 2, 2006 specialnummer om Library 2.0.

Hvis bjerget ikke kommer til Muhammed...
Hvis brugerne ikke besøger bibliotekets hjemmeside, må biblioteket komme til de hjemmesider, som brugerne færdes på. Det synes at være filosofien bag Thomas Ford Memorial Library's hjemmeside på MySpace. Det er blevet til en ganske flot præsentation af biblioteket. I Danmark har vi ikke noget lignende MySpace, men ideen er hermed givet videre! Hverken tidskrævende eller særligt svært at lave. Næsten som at lægge reklamer i folks postkasser.
Tomas Ford Memorial Library på MySpace.
Tilføjelse torsdag 19. januar: Jo, der er noget tilsvarende i Danmark, siger Esben Fjord (E-klumme). Jeg undskylder med røde kinder og viderebringer straks et link til Arto.

12.1.06

Sådan kan en OPAC også se ud.
NSCU Libraries præsenterer stolt deres nye OPAC, som ser ganske charmerende ud og søgemaskine-agtig ud!
Søgeresultater er sorteret efter relevans, der er stavehjælp, man kan forfine søgningen og man kan browse i emner.
Prøv et par søgninger og hold misundelsen i ave.

NSCU Libraries OPAC

Bibliotekarer stresset af ensformigt arbejde?
Dette overraskende resultat stammer fra en engelsk undersøgelse, offentliggjort i Times Online. Det fremgår at stressfølelsen kommer af at gå mellem bogreoler dag ud og dag ind, uden udfordringer i jobbet og få afvekslinger. Dette i sammenligning med politifolk, brandfolk og lærere. På sin vis en opmuntrende undersøgelse: så er det da bare med at gå i gang med udfordringerne fra internettet, Google osv, og få gang i"bibliotek 2.0".
Artikel i Times Online

Flere Google-produkter i dansk version
Der er åbenbart kommet gang i Googles oversættelser: Såvel Google Sitemap-grupper som Google Scholar findes nu med danske brugergrænseflader.
Google Sitemap på dansk.
Google Scholar på dansk.

11.1.06

Visualisering af hvem der søger hvornår på internettet
Google Labs (Googles "legeplads") har lavet en visualisering af jorden og hvornår der søges på internettet. Lidt tankevækkende: Mellemeuropa, Japan og USA lyser klart op (om end på forskellige tidspunkter af døgnet). Afrika, Latinamerika og store dele af Asien (bort set fra de store kystbyer i Kina) henligger stort set i mørke døgnet rundt. Tankevækkende fordi det fortæller om hvor lidt udbredt internettet egentligt er.
Google Labs animerede billede.

10.1.06

Øresundsoverblik.
Fra 25. januar bliver det nemmere at finde information om Øresundsregionen: aktører, pjecer, andre netudgivelser.
Aktørerne uploader selv deres pjecer og websider, og Øresundsoverblik stiller søgning til rådighed.
Bag Øresundsoverblik står region Skåne, Hovedstadens Udviklingsråd, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Øresunddirekt. Projektet er støttet af EUs Interreg IIIA.

Øresundsoverblik (test-version - men søgning virker meget færdig)

Nok af bibliotek 2.0?
Det vrimler med nye ord: Web 2.0, Bibliotek 2.0, pod- og vidcasting, "Wisdom of the crowd"... Er det bare et forbigående modefænomen, endnu et fremstød for håbefulde edb-programmører, eller er det en fascinerende fremtidsvision som allerede er ved at være virkelighed? Der mangler ikke artikler om emnerne. John Blyberg har skrevet en artikel som ridser nogle holdninger op. (PS: han er for). Den kan måske spare en og anden for at sortere i de talrige artikler.
John Blybergs artikel.

Google og Yahoo deler søgninger i USA
Mens Google fører i Europa, deler den stadig førstepladsen med Yahoo i USA. Af de over 5 mia. søgninger i november 2005 i USA, havde Google og Yahoo hver ca en tredjedel, mens MSN (Microsoft ) og andre søgemaskiner måtte dele smulerne.
Artikel i Computerworld.

9.1.06

Bibliotekarer på dødsliste!
Institut for Fremtidsforskning mener, at pølsevogne, bibliotekarer, postbude, kontanter og meget andet vil være forsvundet om 10 - 15 år.
Ubehagelig liste at optræde på!

DR: Pølsevognen er døden nær

Nytårsstatus for Bibliotekernes Netmusik.
Helle Brink fra Statsbiblioteket opsummerer netmusikken i 2005 (i anledning af projektets halvvejsstatus) og giver et overblik over, hvad der er på planen for 2006.
"Efterspørgslen hos slutbrugerne har ikke helt opfyldt forventningerne" står der, men vi kan da trøste med, at netmusikken er en stor succes i København. KKB har opbrugt kvoten af forudbetalte downloads, desværre som det eneste bibliotek i landet. Desuden er de digitale noder så stor en succes hos det københavnske publikum, at der er afsat yderligere 100.000 kr. til noderne.
I 2006 vil mængden af tracks vokse eksplosivt, og der vil blive sat fokus på portabilitet (afspilning på f.eks. mp3-afspillere).

Statsbiblioteket: Bibliotekernes Netmusik – et blik fremad

Lydbøger i MP3 format.
Det Kongelige Danske Forlag (=Gyldendal) går i gang med at udgive lydbøger på MP3:

I år udgives ca. 40-50 børne- og voksentitler. Det er intentionen, at Gyldendal skal være til stede på alle relevante medieplatforme. Derfor arbejdes der også på mp3-løsninger, så man fremover vil kunne downloade bøger direkte til computer, mobiltelefon eller mp3-spiller.
(Gyldendals hjemmeside)
Med Gyldendal i spidsen vil flere lydforlag uden tvivl komme til (Klim er så småt i gang, Audioteket overvejer)

DR: Lydbøger klar til mp3-afspilleren

Træk en bog..
For længe siden skrev vi om Lidingö's Bokomat. Den er nu i drift.
Stockholms Stadsbibliotek planlægger et forsøg med bogautomater i Tunnelbanen.
I Madrid findes filialer: "Bibliometro" på metrostationerne, hvor du kan blive meldt ind som låner og udlåne/aflevere bøgerne.
Bibliometro ( på tysk - der var valg mellem et spansk eller et tysk indslag om Bibliometro)
Lidingö Bokomat
Svenska Dagbladet om Bokomatforsøget ( tjek også lige kommentarerne til indslaget)

7.1.06

BBC om nyhedsudvikling
BBC forudsiger at 2006 vil byde på adskillige store ændringer i nyhedsformidlingen. Allerede ved tsunami-katastrofen i 2004 viste de nye former for nyhedsformidling deres styrke. Det samme gjaldt 7. juli ved bomberne i Londons undergrundsbane og tornadoerne i USA:
Fotoer og videoer taget af øjenvidner med mobiltelefon strømmede ind til BBC i de efterfølgende dage, fra endnu før nyhedsmedierne kunne nå at komme til ulykkesstederne. Podcasting eksploderer, godt sekunderet af iTunes! og af hurtige bredbåndsforbindelser, som er en forudsætning for at kunne få disse tunge filer ned til sin computer.
Vlog er et nyt redskab, altså video-weblog. Suppleret med rss-teknologien er det let, hurtigt og præcist. Bedre end bibliotekerne leverer de rette information til rette bruger til rette tid. Med mulighed for mere indflydelse, demokrati og ytringsmuligheder. Ikke bare på et lokalt plan.
Artikel i BBC.

Google intimideret?
Googleblogoscoped antyder at Xooglers muligvis har fået skriveforbud af Google. Xooglers er en weblog skrevet af en tidligere ansat på Google (kaldet Googleplex). Men tilsyneladende har der ikke været mange indslag på det seneste, ikke kun på grund af jul og nytår.
Posterne er nærmest bogkapitel-agtige og absolute kun for folk som har tålmodighed til at fiske de få sensationalle elementer ud af indslagene. Der har dog været et par kontroversielle indslag om Googles intranet og om det databasesystem som blev anvendt til reklameprogrammet MySOL.
Link
Google Blogoscoped.

6.1.06

Det tredie sted? - ny betydning..
Der Spiegel rapporterer om IKEA, der synes at have antaget en ny rolle som suppekøkken for de fattige, børnepasningsmulighed for de travle og leverandør af gratis babymad og bleer til kunderne. Tilsyneladende efterlader forældre deres børn i IKEAs legerum, hvor der er opsyn, mens de tager til frisøren eller ud at handle i andre butikker. Måltiderne er billige og pensionister og andre uden de store midler er storkunder. I puslerummene er der gratis bleer og der er tilbud om gratis babymad. Vældig populært. Der er masser af kommentarer på diverse blogs om historien. En ønsker et pasningsrum for voksne af hankøn hvor der kan spilles playstation. Det ville fx gøre hans liv meget lettere!
The Swedish Feeding Trough
Technorati - blogs discussing this story

5.1.06

Bøfas kulturpris 2005 ...
... går til Kirsten Steen Nielsen fra Dotbot! Kirsten har været projektleder på Dotbot siden starten i 1999. Dejligt, at prisen går til en af de store nationale netbaserede tjenester.
Tillykke til Kirsten, tillykke til Dotbot.

Dotbot
Bøfa

KKB meldt til politiet!
Anledningen er Lone Backe’s bog ”Liderlige Lolita : om børnepornografi og -prostitution”, som findes i et enkelt præsens-eksemplar i hovedbiblioteket magasin (dog lige nu udlånt til Biblioteksstyrelsen, som er blevet bedt om en kommentar til politi-anmeldelsen).
KKBs ledelse har besluttet at bogen ikke stilles til rådighed for publikum, mens det afklares om indholdet er ulovligt i forhold til straffelovens § 235.

KKB: Politianmeldelse mod Københavns Kommunes Biblioteker
JyllandsPosten: Børneporno på biblioteket

Resuméer af de store klassikere på sms.
Uddannelsesinstitutionerne bør lære at kommunikere med de unge via sms.
Lad os tage et eksempel: Hamlets berømte bemærkning 'To be or not to be, that is the question'. Som sms skrives citatet: 2B? NT2B? =???
Eller her er et resume af Pride and Prejudice:

5SistrsWntngHsbnds.NwMenInTwn-Bingly&Darcy Fit&Loadd. BigSisJaneFals4B,2ndSisLizH8sDCozHesProud.SlimySoljrWikamSysDHsShadyPast. TrnsOutHesActulyARlyNysGuy&RlyFancysLiz.SheDecydsSheLyksHim.Evry1GtsMaryd.

Oversættelse: Five sisters wanting husbands. There are two new men in town - Bingley and Darcy. They are handsome and wealthy. Big sister Jane falls for Bingley but second sister Elizabeth hates Darcy because of his proud. Slimy soldier Wickham says that Darcy has a shady past. It turns out that he's actually a really nice guy and really fancies Elizabeth. She decides that she likes him. Everyone gets married.

På denne fikse måde får du formidlet de store klassikere til den opvoksende generation! Respægt.

Mobile Company Launches 'Classical Text Books

MC-reperationshåndbøger og manualer.
Webbibliotekaren - Susanne Mikkelsen - har et fint indlæg om, hvordan man ofte med held kan finde de enkelte MC og bilmærkers reperationshåndbøger og evt. manualer frit tilgængeligt på nettet. Før man opgiver at finde bilreperationshåndbøger eller andet indenfor den genre til sin låner - er en opringning til Køsters Motorboghandel i Randers altid en god ide!
Webbibliotekaren - MC-Rep-maualer
Køsters Motorboghandel

4.1.06

Information Architecture - i bogstavelig forstand
Hvordan skal biblioteksbygningen skrues sammen, så det bliver nemt for brugeren at afkode og finde alt hvad der tilbydes i et moderne bibliotek.
Start med slutbrugeren - lav fokusgrupper, observér brugernes adfærd og find ud af hvor det går galt. To amerikanske biblioteker beskriver, hvordan de har grebet opgaven an med at ombygge lokalerne.
“It was shocking to us how hard it was to use the library,” “When patrons came in here they were unsure and uncomfortable. Something totally different had to be done.” - er to af de markante udtaleleser fra artiklen i Library Journal. Men udgangsreplikken er optimistisk: "Carnegie and Brookdale report that not only have they energized their patrons, but they’ve energized their staff as well. That kind of spirit is within the reach of all libraries, simply by looking at how users interact with the library’s environment"
Power Users—Library Buildings 2005
By Beth Dempsey — December 15, 2005

2.1.06

Status fra LiSNews
Her opsummeres biblioteksåret 2005 i de historier, der skabte overskrifter om biblioteker mm.
Blandt andet selvfølgelig Google Book Search, Social Software og Wikipedia. Formanden for ALA Michael Gorman tages også under behandling for sine specielle synspunkter. Læs selv videre:
Ten Stories that Shaped 2005