12.6.12

Katalogkortets historie ...

For 15 år siden var Københavns (Kommunes) Biblioteker undervejs med endegyldigt at destruere det store, gamle kortkartotek. I dag eksisterer der stort set intet af det. Nu kan ingen forestille sig biblioteket uden biblioteksbasen.
Inden destruktionen, skrev jeg en ode, eller faktisk et forskningsdokument, om dette bibliotekernes rygrad gennem næsten et helt århundrede. Det er imponerende så hurtigt vi har glemt alt om det. Kun principperne for katalogisering, systematisering osv. har vi vedligeholdt. For de nostalgiske, offentliggør jeg dette humoristisk, men også forskningsmæssig strikt korrekte gennemgang af hvad jeg dengang vidste om kartotekskortet.