6.2.09

Efterlysning: Digitalisering

Google Books har rundet indskanning nummer 1,5 mio. Og lagt sammen med de andre indskannede materialer hovedsagelig fra initiativer i USA er der vel nu tale om flere millioner bøger der på denne måde er søgbare på internettet. Søgbare men ikke nødvendigvis tilgængelige i fuldtekst.
Mens Google og andre således har investeret i konkret digitalisering, står det anderledes til i Europa. Her er de mange penge blevet investeret i udredningsarbejde om digitalisering og formidling af digitaliseret materiale. Nogenlunde på samme tid som Googles indskanning startede, i 2006 gik et "udredningsarbejde" i gang i Danmark, som det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet den 24. november 2006. Herefter blev der så nedsat en arbejdsgruppe, der kom med et forslag senest 1. maj 2007.
For som pressemeddelelsen ganske rigtigt fastslog, så er

Digitalisering (..) en forudsætning for en moderne og tidssvarende bevaring og formidling af vores fælles kulturarv, der medvirker til udvikling af Danmark som et førende videnssamfund.

Jeps, det er nemlig rigtigt. Og for at understrege alvoren i hvor vigtigt det hele var, skrev Biblioteksstyrelsen i 2006, at
Digitalisering, online adgang og bevaring af den fælles digitale kulturarv i Europa er højt på den europæiske dagsorden.

Resultatet er bl.a. Europeana, som læserne selv må bedømme. Projekter er blevet planlagt og er under 'modning', som det hedder inden for fagsproget. Men har den høje placering på den europæiske dagorden, udredningsarbejdet, rapport, timer og penge indtil videre resulteret i noget konkret som vi kan tage i hånden, og i en størrelsesorden der er til at tage og føle på?
Jeg lader spørgsmålet stå åbent for kommentarer.
Der er to andre grunde til at der ikke er sket noget. Den ene er ophavsretslovene. I bl.a. Danmark er det umuligt at digitalisere bøger uden ophavets tilladelse. Det kan altså ikke lade sig gøre blot at gøre dem søgbare. Den anden er at amerikanske firmaer som bl.a. Google stiller som betingelse at de får rettighederne til materialet.
De to sidste ting kunne lovgivningsmæssigt ændres. Men mig bekendt er der ikke blot antydningen af at det vil ske. På bundlinjen står at indskanningskværnen Google maler videre mod indskannet bog nummer 2 million, mens 'udredningskværne' og 'projektmodningskværne' maler løs på at dræne papirmøllerne i Europa.

2 kommentarer:

Preben Madsen sagde ...

Ja, der sker ikke meget i Danmark på trods af EU's gentagne opfordring og bevilling fra august 2008.
Læs mere her: http://itverden.blogspot.com/2008/08/europa-digitale-bibliotek.html

I 2008 blev der kun installeret 1 decideret bogscanner i Danmark, nemlig på Det Kongelige Bibliotek. Den er har siden i sommer kørt 7 timer om dagen i gennemsnit. Men primært på insourcede opgaver. Ikke digitalisering af kulturarv i generel offentlig interesse.

Ronni Marker sagde ...

Det ville ikke være så dyrt, eller så besværligt. Du kan idag få nogle gode bogskannere, som ikke ødelægger bøgerne på samme måde som den bogskanner der står på det kongelige bibliotek.

prisen for at digitalisere hele biblioteket kunne gøres for omkring 60 millioner kroner over 36-40 måneder ved at bruge normale produktionsmetoder, sammen med bogskannings specialister.

Vi har aflerevet et tilbud til Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek, sidstnævnte er dog ikke interesseret, da dette blandt andet ødelægger de strategier der fra KB's ledelses sider er lagt med Proquest mfl.