15.8.12

Danmark ifølge Google auto-fyldud

Nu siger Googles auto-fyldud måske ikke så meget. Men som sommerspøg er den da meget god. Her er hvad du får, hvis du skriver: Hvorfor er Danmark ....

Ok. Vi er rige, lykkelige, velfærdsstat og med i EU og Afghanistankrigen. I hvert fald ifølge os selv. Men hvordan opfatter de os så i udlandet? Det kan vi prøve med Why is Denmark so...
Her bliver det straks lidt mere betænkeligt. Ok, vi er stadig rige, lykkelige, men nu dukker der noget om at der er dyrt! Og endnu værre: Racisme.
Jeg ved ikke om det siger noget om vores egen selvforståelse kontra udlandets. Men det siger i alle fald noget om Googles autofyldud.

31.7.12

Google-Guide opdateret

Det er vel næppe nogen hemmelighed at siden november 2011 har Google ændret sig markant. Hele søgekonceptet er blevet ændret i retning af mere personalisering, mere automatiseret præcisering og mere synliggørelse af afgrænsningsmuligheder. Derudover har Google ændret på privathedspolitik, og meget andet. Den gamle Google-Guide på Københavns Bibliotekers hjemmeside afspejlede det gamle koncept, og det har taget noget tid at indrette sig efter det nye. Ikke helt tilfreds med opdateringen, men alligevel. Den skulle nu 7-9-13 være opdateret på samtlige sider, og den nye inddeling rettet ind efter det nye koncept.

12.6.12

Katalogkortets historie ...

For 15 år siden var Københavns (Kommunes) Biblioteker undervejs med endegyldigt at destruere det store, gamle kortkartotek. I dag eksisterer der stort set intet af det. Nu kan ingen forestille sig biblioteket uden biblioteksbasen.
Inden destruktionen, skrev jeg en ode, eller faktisk et forskningsdokument, om dette bibliotekernes rygrad gennem næsten et helt århundrede. Det er imponerende så hurtigt vi har glemt alt om det. Kun principperne for katalogisering, systematisering osv. har vi vedligeholdt. For de nostalgiske, offentliggør jeg dette humoristisk, men også forskningsmæssig strikt korrekte gennemgang af hvad jeg dengang vidste om kartotekskortet.

13.3.12

Apps - et forsøg på overblik

Frederiksberg har lagt en kort vejledning til apps og smartphones på hjemmesiden. Den er overskuelig og bruges flittigt ifølge Frederiksberg.
Se den her

Man må godt lade sig inspirere - men ikke kopiere den uden at spørge først.

Læringsbiblioteket...

Get-online Week, Borger.dk uge, Seniorsurf.dag.. Der er endelig bud efter bibliotekerne til opgaven med at højne it-kompetencerne hos borgerne. Nyeste skud på stammen er arbejdet med en aftale med Erhvervstyrelsen om it-hjælp og læring til små virksomheder, der kommer snarest.
Folkeoplysningsområdet barsler med "Læringslørdag" d. 25. august med et lidt bredere sigte end it, men de opfordrer bibliotekerne til at være initiativtagere til opstartsmøder lokalt.
Temadag
9. maj 2012 inviterer projektet It for alle til afsluttende temadag i Roskilde. Projektet har haft fokus på mellemgenerationen på 25 - 50, som alle tror er it-indfødte, men hvor mange aldrig er kommet med på vognen. Vi har samarbejdet med vores lokale fagforeninger for at få kontakt til målgruppen.
I kan blandt andet møde Elina Harju - ildsjælen bag den mobile læringsbus i Tampere: Netti Nysse og selvfølgelig se bussen, der er på tour i Sverige og DanmarkGet online week
Læringslørdag
IT for alle temadag læs mere og tilmeld

Little Free Libraries
Uden startkapital eller betalt arbejdskraft er foreningen 'Little Free Libraries' vokset ud til 34 amerikanske stater og 17 lande i verden.

Blandt andet i Ghana, hvor en kvinde alene har sat 15 mikrobiblioteker op.

I Roskilde har biblioteket sat et bogtræ op i parken overfor biblioteket, hvor man kan bidrage med bøger eller tage een med hjem.


Læs mere :
TV2 nyheder
Foreningens egen hjemmeside

10.2.12

Naturkatastrofer

AT-opgaven i år handler om naturkatastrofer. Københavns Biblioteker har lavet en hjemmeside til opgaveskrivere og biblioteker om emnet.

6.2.12

Biblioteksliv anno 1842

Det Kongelige Bibliotek oplyser om islands Nationalbibliotek, at tanken blev barslet i 1818 af den danske officer C. C. Rafn. Dengang kaldet Stiftsbibliothek i "Reikevig", da Island dengang var en del af Danmark. Indtil 1881 indrettet på Reykjavik domkirkes loft.
Hvordan livet formede sig den ansatte bibliothekar (og dermed også brugerne), fremgår af en bog fra Google Bogsøgning, Fortegnelse over Islands Stiftsbibliothek (1842).

Instrux for Bibliothekaren


§ 1. Ham ere Nøglerne til Bibliotheket betroede, og han maa ei tilstæde Uvedkommende Adgang til samme, og indestaaer i et og alt for de Bøger, der, forsynede med Bibliothekets paatrykte Stempel og Numere bliver ham overleverede.
§ 2. I en dertil anskaffet Protocol anfører han strax alle til Bibliotheket skjenkede Bidrag med Givernes Navne saavelsom andre til Bibliotheket anskaffede Bøger.
§ 3. Han holder sig de for Udlaan foreskrevne Regler efterrettelige og indfinder sig til bestemt Tid paa Bibliottheket.
§ 4. Han indfører i en dertil af Directionen autoriseret Bog, naar og til hvem Udlaan skeer, tillige med Bogens Numer, samt ligeledes naar den tilbageleveres.
§ 5. Han holder strængt over, at de udlaante Boger i rette Tid tilbageleveres og ei beskadiges, og melder strax Direktionen, naar saadan Uorden skulde finde Sted.
§ 6. Han aflægger Rigtighed til Directionen for Bibliotheket og de indkasserede Penge, naar det af samme forlanges, og fremlægger da Udlaans-Protocollen, samt Beviserne til Eftersyn.
§ 7. Han sørger for at Bøgerne altid blive hensatte paa deres bestemte Plads og tillader ei Uvedkommende selv at udtage Beger af Hylderne.
§. 8. Ligeledes besørger han Rengjørelse af Bibliothekets Locale.
§. 9. Endeligen underkaster han sig de nærmere Bestemmelser, Directionen finder sig foranlediget til at give i Henseende til Orden og Bibliothekets Afbenyttelse.
Directionen for Islands Stiftsbibliothek i Decbr. 1842.
T. Hoppe. St. Johnsen. J. Thorstensen. Th. Jonassen
Allerede dengang blev bibliotekarer altså sat til alskens arbejde, bl.a. rengøring, bogopsætning og indberetninger.
Islands Nationalbibliotek blev stiftet i 1994 og hedder Landsbokasafn. Men de nævner intet om det gamle Stiftsbibliothek. Også Reykjavik Folkebibliotek, Borgarbokasafn melder intet om sagen. Deres hjemmeside oplyser at biblioteket blev oprettet i 1919. Så jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af hvad der skete med Rafns stiftsbibliotek. Han døde (som Mallebrok) i 1864.
Link

17.1.12

Google fuldtekstbøger nu også 1871

Så skulle det vist være en kendsgerning: Google Bogsøgning ser ud til at have frigivet alle danske bøger fra 1871 til public domain, dvs. fuldtekst. Jeg har godt nok ikke kunnet se det bekræftet nogen steder, men jeg har fundet snesevis af bøger fra dette årstal. Det er i givet fald nok sket i forbindelse med årsskiftet. Posterne er nu ved at blive katalogiseret til bibliotek.kk.dk, og kan ses dér fra i morgen. Jeg håber så inderligt, at al landets biblioteker kan få adgang til disse link.

11.1.12

Steno på Google

Normalt kerer de fleste sig vel ikke om hvorfor Google ændrer sit logo for at mindes en eller anden, eller et eller andet. Men i dag (11. januar) er der en grund til det:

Det noget kryptiske billede dækker over Nicolas Steno. Eller Niels Steensen som blev født for 374 år siden. Nogen kender måske hans navn fra Stenogade, Stenoapoteket, Stenomuseet og meget mere. Logoet skal symbolisere de forskellige lag som Steno opdagede jordskorpen var dannet af.