22.1.09

Bibliotekarer i "info-alderen"

Kristeligt Dagblad skriver den 20. januar om den nye bibliotekarrolle og uddannelsen på Syddansk Universitet. Den gamle opfattelse af den bebrillede kvindelige bibliotekar på 50+ med knold i nakken er på vej ud. Og det skulle den ifølge artiklen bl.a. være som følge af den nye uddannelse.
Hvis den bliver til noget, kommer den nye uddannelse til at hedde ”Bibliotekskundskab og videnskommunikation”. Ideen kommer såmænd fra bibliotekslederne selv, og bakkes op af Pernille Drost. De har alle efterlyst en mere tidssvarende uddannelse.
Personligt er det min opfattelse at bibliotekerne, og dermed også bibliotekarerne, hænger bagefter med at inddrage de nye kommunikations- og informationsmedier i bibliotekerne. I stedet for at være godstogsvogn, kunne bibliotekarerne sætte sig på lokomotivførersædet og føre an i navigeringen gennem informations'junglen' og bl.a. gøre det via de nye kommunikationsformer.
Om en ny uddannelse så skulle kunne råde bod på det, er jeg da så stærkt i tvivl om. Jeg kan ikke umiddelbart se at mere uddannelse er nødvendig. Bibliotekarerne kan faktisk bare selv gå i gang: Der ligger masser af opgaver og venter. De fleste ganske lige til, lavthængende frugter om man vil. Lige fra at indskanne bogbestanden til at tage de mange sociale kommunikationskanaler meget mere til sig.

2 kommentarer:

Matthias sagde ...

I Bibliotekspressen for nogle uger siden (her) blev den nye uddannelse begrundet med at folk ikke søgte ind på Biblioteksskolen hvis de havde en innovativ, kreativ og udadvendt profil.
Jeg tror snarere problemet er, at de innovative, udadvendte og kreative studerende på DB (og dem er der mange af) ikke søger ind i folkebibliotekerne.
Det kan der være mange grunde til, men jeg kan i hvert fald se to hovedproblemer:
For det første virker det som om man slet ikke er interesserede i at få nyuddannede ind. Mange opslag kræver nogle meget specifikke kvalifikationer, fx indsigt i bestemte systemer. Man ønsker en medarbejder, der kan gå direkte ud på første vagt uden oplæring. Til sammenligning er der et års oplæring, hvis man som nyuddannet bliver ansat i fx en konsulentvirksomhed.
Det andet problem ligger ift. efter- og videreuddannelse, hvor budgetterne i den kommunale sektor er så udpint, at det nærmest ville være grinatigt, hvis det ikke var så sørgeligt. Det er svært at konkurrere om de nyuddannede, der er ambitiøse (/innovative osv.) hvis de ikke kan se nogen muligheder for udvikling.

Karin Gottenborg sagde ...

Erik mener at vi skal tage de mange sociale kommunikationskanaler meget mere til os, og det har vi jo så forsøgt på forskellig vis. Men kunne man forestille sig en slags guide til informationssøgning via web2 - altså mere end wikipædia?