9.12.09

Grundtvig går digital

Ifølge Videnskab.dk har regeringen med en finanslovsbevilling signaleret hvad det er den prioriterer inden for digitalisering: Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet kan juble over at have fået 23 millioner over tre år til at digitalisere Grundtvigs værker og kommentere dem så de er forståelige for nutidens læsere. Og får nu en ekstra saltvandsindsprøjtning. Ifølge centerlederen vil det tage tage 20 år og 193 millioner kroner at skabe den digitale udgave af alle Grundtvigs værker.
Det får mig til at tænke på en pædagogisk debat som Grundtvig førte med en af Danmarks internationale sværvægtere, H. C. Ørsted, ad flere omgange. Mens H. C. Ørsted var af den opfattelse af dannelsen af Det Gode, Det Skiønne og Det Sande i høj grad måtte bygge på naturvidenskabelig viden, fordi netop den er god til at begrunde eller forkaste gyldigheden af påstande, så Grundtvig denne viden som noget elitært kvababbelse og mente i stedet at alle disse ting så at sige ville springe ud af de jævne menneskers hoveder når de kom på højskole.
Ifølge professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School skyldes Danmarks konkurrencedygtighed denne "vældige folkelige kraft, som vi fik i 1800-tallet".
Mens H. C. Ørsted i dag er vidt berømt i udlandet, er det gået anderledes i Danmark. Lige så med naturvidenskaberne: De har trange tider og er under kraftig politisk beskydning og parlamentarisk mistænkeliggørelse.
Til lykke til Grundtvig Centeret!

2 kommentarer:

Esben Fjord sagde ...

Rigtig god pointe.
Spørgsmålet om hvorvidt man er nød til at pakker digitaliserede ressourcer ind i dyre videnskabeligt skabte metadata og andre værdiberigelser, i forhold til at lave en billig 'quick and dirty' fuldtekstindscanning, der på kort tid vil gøre teksterne tilgængelige for den jævne mand (og såmænd også den videnskabelige elite), og herefter vil kunne tagges, anmeldes og på anden måde værdiberiges er vel et af de helt fundamentale spørgsmål i debatten om digitalisering af kulturarven.

Eller med andre ord. Skal vi arbejde top-down eller buttom-up og i evig beta?

Lasse Nørfeldt sagde ...

Ironi er svært at skrive.. men jeg vil også gerne sige tillykke til endnu kvalificeret politisk digataliseringsbeslutning. Klap jer selv på skuldren!