24.11.09

Danmark rykker digitalt

"Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation" hedder en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF. Det kan man kalde en bred aftale om udmøntning af UMTS-provenuet på 1.104 mio. kr. Pengene skal uddeles i perioden 2010-2015 med 184 mio. kr. om året.
Den del af aftalen som måske er relevant for bibliotekerne, handler digitalisering af kulturarven. Til det er der afsat hele 7 mio. kr. årligt i 2010-2015. Bevillingen er behæftet med mange smukke ord om kulturarven som

"fundament for Danmarks identitet som et vidensamfund og et helt centralt råstof i fremtidens videnøkonomi."
Hermed fik vi så introduceret at økonomi og viden hænger uløseligt sammen: Videnøkonomi.... Tyg lige engang på den formulering!
Hvad er det så af centrale dele af kulturarven som man mener er væsentlige for nutidens og fremtidens mennesker at kende? Jo, det er Det Danske Filminstituts samling af kort- og dokumentarfilm på videomasters, Danske reklamefilm fra 1900-55,  Dansk indspillet musik fra 1903-60, Topografiske og fotografiske samlinger på Det Kongelige Bibliotek og Kobberstikssamlingen på Statens Museum for Kunst.
Det bliver "spændende" (for nu at bruge et citat fra Niels Hausgaard) at se når Danmark rykker på det digitale verdenskort. Og lånerne strømme til at for se disse uvurderlige dele af den danske kulturarv.

Ingen kommentarer: