31.1.07

Doktorafhandling om Bibliotek 2.0

Den måtte vel komme: Navnet er Michael Habib og han er fra USA. Han er interviewet om emnet i en artikel i ALA Tech Source. Der er for så vidt ikke så meget nyt i interviewet i forhold til hvad der ellers er sagt og skrevet om Bibliotek 2.0. Men måske kan denne akademiske og mere tørre videnskabelige indgang til emnet virke mere troværdig end mange 'frelste' indlæg? Hans indfaldsvinklen er brugernes. Og hovedbudskabet er vel noget i retning af at disse med tiden vil tilegne sig redskaber og kultur fra Web 2.0-konceptet, og som sådan også forvente at bibliotekerne lever op til disse.

Pimp min bogvogn?!


Overdue Media som bl.a laver tegneserien "Unshelved" - en bibliotekstegneserie - har engageret sig i en en spændende konkurrence : Pimp my Bookcart. Det affødte over 400 forslag til udsmykning af bogvogne - og det er absolut ikke kedeligt.
Konkurrencen
Vinderne del 1
Vinderne del 2
Unshelved - tegneserie

24.1.07

BIbliotek.dk udviklingsplan vedtaget

"Aftale om udviklingsplan bibliotek.dk 2007" er underskrevet af Dansk BiblioteksCenter og Biblioteksstyrelsen. Som I (måske:-) husker var der megen debat om Wiki-tiltaget, hvor flere efterlyste mere åbenhed om processen.
Kirsten Larsen har et indlæg på danbib.dk som indeholder: "Nogle svar på spørgsmål, kommentarer og kritik af bibliotek.dk ytret dels på konferencen Brugernes bibliotek, dels i kommentarer til Udviklingsplan 2007 for bibliotek.dk"
Se resultatet (pdf)
Sociale teknologier og Wiki-debat
Kirsten Larsens Indlæg

Brugernes bibliotek - konferenceopfølgning

På projektets blog bliver der løbende lagt links til blogindlæg om Konferencen: Fra silo til samtale, der handlede om bibliotekernes fremtid i forhold til de sociale teknologier. Eller om der overhovedet er nogen fremtid, blev det til i nogle af indlæggene!
I kan også finde masser af indlæg og kommentarer ved at søge i Google på "brugernes bibliotek". Der er stof til eftertanke.
Her er er par reaktioner, hvis I har travlt:
Camilla Sejerøe: Biblioteker i cyberspace
Jens Hofman: Fremtidens Bibliotek - dødsdømt eller hvad
Opsamlingen på Brugernes Bibliotek:
Brugernes Bibliotek - Tak for sidst

23.1.07

Apropos SecondLife

Se lige denne side: Getafirstlife.com - som gør grin med fænomenet SecondLife.
Fx: Se i dit skab og byg dit Firstlife outfit. Gå udenfor- det er gratis
www.getafirstlife.com

DOAJ får selskab

Verdens førende gratis Open Access tidsskrift-database, DOAJ (der som bekendt bestyres fra Lund), har nu fået følgeskab af en anden: Open J-gate. Den ser ud til at være ganske omfattende. DOAJ har ifølge deres forside 2530 tidsskrifter, hvoraf 753 er søgbare på artikelniveau. Open J-gate har heroverfor knap 4.000, bl. a. fordi den også omfatter andet end peer-reviewed tissskrifter. Læs også artiklen i OA Librarian.

21.1.07

Endnu et bibliotek med i Google Books

Biblioteket ved University of Texas i Austin er endnu en fjer i hatten på Google Books Library Project. Det er det femtestørste forskningsbibliotek i USA, og har specialsamlinger som Nettie Lee Benson Latin American Collection. De indeholder litteratur om Latinamerikas tidlige historie, og består af sjældne bøger og manuskripter fra Latinamerika, især om Brasilien, Chile og Peru.

Google laver bibliotekar weblog

Bibliotekarer foreslog Google at forbedre deres Librarian Newsletter med en weblog, og det er så blevet til Librarian Central Blog. Foreløbig er der kun en post, nemlig velkomsten. Så måske er det atter en død weblog? Lad os ikke håbe det!
Venstremenuen indeholder nogle links til Google’s weblogs og til nogle biblioteksweblogs på engelsk og hovedsagelig i USA.
Searchengineland om webloggen.

13.1.07

Biblioteker i Second Life

Den virtuelle virkelighed Second Life har nu fået sin egen (og måske første?) weblog for bibliotekarer i Second Life: Infoisland. Af webloggen fremgår at ALA Washington allerede har åbnet et kontor. Og det fremgår også at der den 16. januar vil være en diskussionsaften om bogen The House on Mango Street. Der eksisterer allerede et par biblioteker i Second life, men de skulle ifølge webloggen endnu ikke fungere som sådanne. Måske ligger der nogle jobmuligheder her. Og hvem ved om Google Books måske ville skyde skoene ind her? Der har ifølge Eklumme været afholdt et personalemøde for biblioteksledere i Kansas.
Second Life er generelt et af de hotteste temaer i USA, og det betyder at det bliver det 'nok' også snart i Danmark. Bl.a. har det fået sin egen sektion på Reuters.

Folkets vilje: 'First' bliver til 'USA'

En af de udenlandske sider som vel hører til bibliotekarernes mest brugte: USA's regering, skifter nu navn. Den hed før First.gov. Men da de fleste blot indtastede usa.gov, har siden nu taget konsekvensen og skiftet navn til netop dét. Allerede nu bliver du automatisk ledt over på USA.gov. I en pressemeddelelse uddybes at der også er kommet nogle andre ændringer på siden.

12.1.07

Censurens top 13

Reporters sans Frontieres har lavet et interaktivt kort hvor du kan stemme om hvilket land ud af 13 du mener udøver den værste censur på internettet. Det er der i skrivende stund knap 30.000 personer som har gjort. Og ikke overraskende ligger Kina øverst på den liste. Så er der et stykke ned til Iran og Burma. Endnu længere nede ligger Hvide Rusland og Tunesien. De øvrige lande er Kuba, Egypten, Vietnam, Nordkorea, Saudiarabien, Syrien, Turkmenistan og Uzbekistan. Du kan kun stemme én gang, så tænk dig om før du trykker.

Følg med i de nye medier

Vidensbanker.dk samler de seneste nyheder om ny og fremtidig teknologi fra en række vidensbanker, blandt andet nedenfor omtalte men også Nano, RFID og Innovation.
Vidensbank for nye medier er en portal med beskrivelser af og baggrundsmateriale til de nye sociale medier. Det er Center for Journalistik og Efteruddannelse ved Danmarks Journalisthøjskole der står bag portalen sammen med Innovation lab.
Læs om Second Life, "Fremtiden er fællesskaber" og få et hurtigt overblik over de nye medier.
- På webstedet kan du:
Læse artikler
Følge med i bloggen
Abonnere på nyhedsbrev
Opleve nye værktøjer
Lære om nye tendenser -
Vidensbanker.dk
www.vidensbankfornyemedier.dk

11.1.07

Nyt bibliotek med i Google Books

Ifølge Google Booksearch weblog er National Library of Catalonia nu også med i projektet. Vist nok det andet europæiske bibliotek (Oxford University Library er det andet). Biblioteket ligger i Barcelona.
Biblioteket har tilsyneladende kun villet gå med til at indskanne materialer uden for ophavsretsproblematikken.Så det kan altså godt lade sig gøre at få Google med på europæiske biblioteker.

9.1.07

Vort sogns historie - digitaliseret

Statsbiblioteket har digitaliseret de 13 bind af Vort sogns Historie, der kom fra 1950-1958. Der er ikke det fulde overblik over, om det nu er hele værket, der er digitaliseret - men under alle omstændigheder er det et fint redskab for slægtsforskere mm.
"Der er sognebeskrivelser og vigtige personalhistoriske oplysninger, der er areal- og driftsmæssige oplysninger "
Dækker kun dele af Jylland. Husk også at Danske Gårde 1. 2. og 3. samling er digitaliseret.
Vort Sogns Historie og Danske Gårde
Husk også Det Kongelige Biblioteks e-resurser, fx Illustreret Tidende

8.1.07

Voksne og unge på internettet

Folkeskolen har fokus på de unges gøren og laden på internettet. Det har bibliotekerne også. Men vi kunne lære en del ved at kigge på EMU's initiativer over for spørgsmål om børn, unge og internet. EMU har lavet en række sider om sprog, adfærd, chat, webetik og meget andet. Der er mulighed for at debattere, rollespil, eksempler osv. mest rettet mod lærere, selvfølgelig. Men bibliotekarer, ikke kun børnebibliotekarer, kan med fordel kigge med. Lærerne mangler på samme måde som bibliotekarer kendskab til de unges adfærd og deres frie sprog. Oftest vækker det anstød.

Lovprocesser

At jura er noget af det mest komplicerede, kan bibliotekarer snakke med om. Vi får mange juraspørgsmål. Og mange er svære at finde ud af. Samt vi står i dilemmaet: Hvor meget må/kan vi hjælpe lånerne. Vi skal i hvert fald holde os langt fra at fortolke lovene. Hvordan bliver love egentligt til? De fleste har vel en fornemmelse. Men den kan de hurtigt få revideret ved at kigge på den nye Lovprocesguide. Den er godt nok ikke skrevet til bibliotekarer, men til ansatte i centraladministrationen som skal udarbejde lovene. Tre ministerier står bag. Og guiden giver et grundigt indblik i den komplicerede proces det er at lave love i Danmark.

7.1.07

Phil Bradley annoncerer bog om Web 2.0

Phil Bradley er en i weblog-verdenen kendt britisk bibliotekar. Han har et ned på jorden forhold til Web 2.0 og skriver en rigtig god weblog. Han optræder på workshops og konferencer. Og nu har han også begået en bog om Web 2.0. Hold øje med den. Ifølge indslaget på hans egen weblog ser indholdet meget spændende ud for bibliotekarer. Ligesom der også vil komme en webside om den.

3.1.07

Stregkoderne får nyt livNye designs fra Barcode Revolution, som er et japansk designfirma
Se flere i Galleriet

Robot fordele..


Chicago State University library har indført : ROVER, der er et automatiseret opbevarings- og genfindingssystem baseret på robotter, og ikke på at de studerende selv skal finde materialer på hylderne. Rover indeholder alle materialer før 1990 - resten er på almindelige åbne hylder.
Wired opremser lidt statistik:
Robotic Librarians by the Numbers :
- Top speed of CSU’s robotic librarians: 7 mph
- Average time for a robot to retrieve five books: 2.5 minutes
- Average time for a student to retrieve five books: 2 hours
- Capacity of CSU’s high-density storage: 800,000 volumes
- Robots making out in the stacks: 0
Artikel i Wired
Læs på bibliotekets hjemmeside

Estrup Online....

Steffen Estrup er en omhyggelig mand som holder af ældre dansk litteratur. Og ønsker at delagtiggøre andre i den gratis og online. Hvad er adskiller hans lidenskab er, at han ikke vil gå på kompromis med kvaliteten hvad angår bl.a. "halvfærdige versioner, faksimiler, ubrugelige tekstformater og diverse kopisikringer". Det er der kommet en ganske nydelig samling online-tekster ud af. Se selv på Estrup.org. En mere udførlig gennemgang kan du se på Internetsøgning.

2.1.07

Google Books og den fælles boglige arv

Med de talrige retssager mod Googles bogskanningsprojekt er Google pludselig kommet i en uvant situation i forhold til de ellers traditionelt udskældte konkurrenter Yahoo og Microsoft. Disse sidste har indgået et partnerskab med Internet Archive i den såkaldte Open Content Alliance, som er meget mere imødekommende over for forlagsverdenens fortolkning af ophavsretslovgivningen.
Dog ikke mere end at Microsoft nu helt uafhængigt af Open Content Alliance har proklameret en direkte konkurrent til Google, Live Search Books.
Et af kritikpunkterne er at Google ikke vil tillade andre søgemaskiner at få adgang til bøgerne. Dette minder unægtelig lidt om George Orwell’s skrækscenarie i bogen ”1984” (dog over 30 år forsinket). En ikke helt retfærdig sammenligning, idet ingen af de deltagende biblioteker er forhindrede i at lave aftaler med deres kopi af skanningerne. Googles motiv er nok mere at tjene penge på annoncerne.
Men set fra et almindeligt forbrugersynspunkt er en sådan konkurrence forudsigelig, men også lidt beklagelig. Ånden i ophavsretslovgivningen er at alle materialer uden ophav, dvs. over 70 år gamle, er vores allesammens kulturelle arv. I princippet burde der være fri adgang til det, således som biblioteksånden har stået for igennem årtier.
Links
Artikel i Search Engine Land.