5.12.03

Ophavsretsloven blev ændret - hvad må vi (og lånerne) nu?
Loven træder i kraft d. 12. december. Kulturministeret har lavet en liste over hvad man må og hvad man ikke må:
Generelt:
Ifølge ophavsretsloven må du udelukkende tage digitale kopier af fx cd’er og dvd-film, hvis det er til ”personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand”. Digital kopiering vil eksempelvis sige kopiering ved hjælp af cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier. Du må under alle omstændigheder heller ikke fremstille en kopi på grundlag af et ulovligt forlæg, fx en ulovlig kopi af en cd. Eksempelvis er det ulovligt at udveksle og downloade musik og film via uautoriserede fildelingstjenester (peer-to-peer-tjenester). Det er op til rettighedshaverne selv at håndhæve deres rettigheder og føre bevis for, at en kopiering er ulovlig.
Digital kopiering - hvad er lovligt?(Kulturministeriet)
Musikkopiering (næsten) forbudt (Politiken)

Ingen kommentarer: