17.12.03

Bloktilskud og budgetter 2004 - fra Danmarks Biblioteksforenings årlige undersøgelse:
Da Lov om Biblioteksvirksomhed blev vedtaget i 2000, udløste den et forhøjet bloktilskud til kommunerne. Fra 2003 og fremover har disse bloktilskud udgjort 80 mio. kr. om året. DB har lavet undersøgelsen i de sidste 3 år
Tendenser over år
Der begynder at vise sig en tendens til, at færre og færre biblioteker får del i bloktilskuddet.
Hvad angår budgetterne, viser tallene ikke en bestemt tendens, men flere biblioteker har fået deres budgetter beskåret i år end sidste år.
Læs hele indslaget på DB's hjemmeside

Ingen kommentarer: