4.9.03

Vurdering af nettjenesterne.
Foreningen af de kommunale bibliotekers nettjenster har gennemført en kvalitetsvurdering af 12 nettjenester. Undersøgelsen er gennemført blandt foreningens biblioteksmedlemmer.
Medlemmerne er blandt andet blevet bedt om at vurdere nettjenesternes nytteværdi for samfundet og for bibliotekerne samt evne til at generere kompetanceudvikling. I den absolutte top ligger Biblioteksvagten og FNG og i bunden BibHit og Danske Billeder.
Undersøgelsen siger intet om slutbrugerens oplevelse af nytteværdi. Og det vides heller ikke, hvor vidt bibliotekernes besvarelser har været diskuteret bredt i det enkelte bibliotek (eller i værste fald er besvaret af bibliotekets leder alene).
Hent undersøgelsen på FKBN's hjemmeside.

Ingen kommentarer: