20.10.03

Orientering fra Biblioteksstyrelsen
Brugeradfærden kan forsøges reguleret i forhold til bestillinger/reserveringer.
Der svares af Kulturministeriet i brev til KL, som har spurgt ind til Biblioteksstyrelsens svar til Århus:
"Det er derfor vores opfattelse, at det er være muligt lokalt under
hensyntagen til ressourcerne i de enkelte biblioteker at fastsætte grænser for bestillinger/
hjemlån af materialer i reglementet".
Læs brevet på BS's hjemmeside ( Mon Kulturministeriet læser korrektur på deres breve?)

Ingen kommentarer: