4.12.03

3. behandling i dag i Folketinget af Brian Arthur Mikkelsens ændringsforslag til Ophavsretsloven om bl.a forbud mod digital kopiering af lånte cd'ere.
Læs kort version i Politiken
Se sagsgangen i Folketinget og læs lovforslaget

Ingen kommentarer: