11.10.03

Lovforslag fremsat.
Lovforslaget til ændring af ophavsretsloven blev onsdag fremsat af kulturministeren.
Af særlig interesse for bibliotekerne indeholder lovforslaget følgende formulering: "...ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet".
Men i øvrigt nedsættes afgiften på blanke cd'er - med den sædvanlige henvisning til grænsehandlen.

Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (kulturministeriets hjemmeside).
Kulturministerens pressemeddelelse

Ingen kommentarer: