29.10.03

Biblioteksstyrelsen og nettjenesterne.
Op til centralbiblioteksforhandlingerne gennemførte Biblioteksstyrelsen en evaluering af 12 nettjenester. Evalueringen resulterede i, at tre tjenester ikke længere modtager støtte, nemlig Juraport, Musikanten og BibHit.
I resumeet gør rapportforfatterne opmærksom på et par interessante iagttagelser:
- ingen nettjeneste har de 20 - 35 årige som primær målgruppe
- kun to ud af 12 bruger ordet bibliotek i navnet
Rapporten gennemgår kort hver af de 12 tjenester.

Kvalitetsvurdering af folkebibliotekernes netbiblioteker

Ingen kommentarer: