24.6.03

Læselyst.
Ved ansøgningsfristens udløb den 1. juni var der kommet 95 ansøgninger til kulturministeriets kampagne Læselyst. Det fremgår af nyhedsbrev nr. 3 (18. juni).
Kampagnens budget er på 5 mill., heraf formodes en ret stor del at gå til udbygning af Childbooks.dk.

Ingen kommentarer: