17.9.03

Byen Hus - nyt hovedbibliotek i København.
Borgerrepræsentationen har i sit budgetforlig bevilget 2.3 mill. til en arkitektkonkurrence i 2004 om et nyt hovedbibliotek.
Biblioteket har sammen med Hellen Niegård arbejdet med en foranalyse, som nu er offentliggjort.
Byens Hus - foranalyse til et nyt hovedbibliotek 2008 (pdf)

Ingen kommentarer: