21.9.03

Klassikerdag på tirsdag.
Årets forfatter er Leonora Christine. På Klassikerdagens hjemmeside kan man se en liste over arrangementer og udstillinger over det ganske land.
Formålet med Klassikerdagen er "at skabe opmærksomhed om de litterære klassikere som en del af den danske kulturarv". Ærgerligt at man ikke kan benytte anledningen til at udgive en læsbar e-udgave af f.eks. 'Jammers minde'.
Det kongelige Biblioteks Arkiv for Dansk Litteratur har digitaliseret flere titler af Leonora Christine, men i ubearbejdet form.
Sætninger som ...
"At jeg intet skal melde om saa mangen modige og tunge Dages-Rejser, om Havs-Nød og mange Slags Farligheder, jeg udi fremmede Lande fristet haver, den eneste Rejse vil jeg Eder alene til Gemøtte føre, hvilken min Herre mig imod mit Sind befalede Anno 1657 i Dannemark at gøre"
... fremmer ikke klassikerinteressen hos en læser i det herrens år 2003.
Klassikerdagen.
Arkiv for Dansk Litteratur - Leonora Christina Ulfeldt

Ingen kommentarer: