18.8.03

Det Kongelige har tegnet abonnement på Ebrary.
Ebrary, en af de rigtigt store e-bogs databaser med 10.000 titler, er nu tilgængelig for studerende og ansatte ved Københavns Universitet, hvis de vel at mærke har et gyldigt lånerkort til KB og et årskort.
Andre brugere har adgang til Ebrary fra KBs egne computere.
Elektronisk adgang til over 10.000 bogtitler.
Fjernadgang for studerende og ansatte.....

Ingen kommentarer: