14.12.03

Kvaler med videoudlån
Vores låneres forventninger til lån af videoer og dvd'er med populære film er lige blevet endnu højere efter et indslag i "Rabatten" på DR. Her demonstreredes bibliotek.dk og bestilling af videofilm. Flere biblioteker har efterfølgende fået henvendelser om at låne nye, populære film.
Så her er de officielle regler fra Biblioteksstyrelsen:
Af lov om biblioteksvirksomheds § 1, stk. 2, fremgår det, at videoer ikke er omfattet af folkebibliotekernes forpligtigelse til at stille materialer til rådighed. Dette betyder, at hver enkelt kommune selv afgør, hvorvidt man ønsker at indkøbe videoer/stille video til rådighed for borgerne. Det fremgår dog af § 1, stk. 2, at folkebibliotekernes skal bestræbe sig på at stille videoer til rådighed. Det samme gælder for beholdningen af DVD'er. Dog er DVD'er, der er multimedier og indeholder programmering som det, der anvendes i multimediespil, obligatorisk i henhold til lov om biblioteksvirksomheds § 1.

Når bibliotekerne anskaffer materiale som DVD'er og videoer, indgår kommunerne aftaler med rettighedshaverne som tillader den enkelte kommune at udlåne DVD'er eller videoer. Disse aftaler tillader som regel ikke, at materiale udlånes til andre kommuner. I visse tilfælde er konsekvensen som nogle biblioteker har erfaret, at en låner har fundet en video på bibliotek.dk som han pga. af kommunernes aftaler med rettighedshaver kun har mulighed for at bestille og låne hvis han er låner på et bibliotek i den kommune som besidder det pågældende materiale.
Læs hele nyheden fra BS

Ingen kommentarer: