4.11.05

Til høring: Udviklingsplan for Bibliotek.dk
Biblioteksstyrelsen har udsendt et opløg til høring om udviklingsplanerne for Bibliotek.dk.
Der er 4 indsatsområder:
Forbedret søgning og bestilling - forbedring af emnehierarki, bestilling på værkniveau, stavekontrol...
Brugerfaciliteter - Adgang til licensbelagt materiale, anbefalinger(Mit Bibliotek)...
Effektivisering af samspil - Automatisering af fjernlån, Vis udlånsstatus, diverse webservices...
Brugerundersøgelser - brugertyper/søgeadfærd(fx studerende)...
Fristen for høringssvar er d. 23. november.

Ingen kommentarer: