11.11.05

35 millioner, tak!
Bibliotekerne har søgt udviklingspuljen om mere end 35 mill. - og er selv villige til at smide 23 mill. i projekterne. Det er da opmuntrende, at der er så stor vilje til udvikling.
Desværre er puljen, så vidt jeg husker, på 17-18 mill.

Biblioteksstyrelsen: Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Ingen kommentarer: