8.11.05

Bibliotekernes MusikToolbox lukker og slukker.
I flg. en mail fra projektlederen til toolboxens brugere besluttede Biblioteksstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Overbygningspuljen (BRO) den 3. november i forbindelse med en besparelsesrunde, at Bibliotekernes MusikToolbox fra januar 2006 ikke længere modtager økonomisk støtte.
Projektleder Marianne Horn skriver, at beslutningen vil betyde at Bibliotekernes MusikToolbox stopper med udgangen af 2005.
Men det behøver vel ikke at ende på den måde, hvis der faktisk er brug for denne tjeneste!

Bibliotekernes MusikToolbox (kræver login)

3 kommentarer:

Henrik sagde ...

Det er da beklageligt at toolbox lukker. Intentionerne var gode og der var mange muligheder for råd og inspiration

Inge Ditlevsen sagde ...

På et erfa-møde i musik i Vejle 18.11.05 forlød det, at den ratede G-fortegnelse fortsætter.Resten af Toolboxens indhold må bibliotekerne i fællesskab arbejde for, så den kan videreføres. Hvorfor ikke slå den sammen med Musikbibliotek.dk? Og lade publikum kigge med, for der ligger vel ikke noget hemmeligt i den, eller noget, som ikke kan rettes til, så alle kan læse med?

Finn Slente sagde ...

Bibliotekernes MusikToolbox fortsætter (alligevel)

"Bibliotekernes MusikToolbox modtager alligevel tilskud fra Biblioteksstyrelsen i 2006. På baggrund af diskussioner i BRO-udvalget er der givet tilsagn om støtte på 100.000 kr til videreudvikling af materialevalgsdelen. Materialevalgsforsøget og samarbejdet med MOB’erne [musikoverbygningsbibliotekerne] bliver derfor prioriteret højt! Til gengæld sættes det redaktionelle udviklingsarbejde på vågeblus og brugerne af Toolbox’en opfordres kraftigt til at bidrage mere aktivt med artikler og faglige input." (Fra e-mail 1. dec. 2005 fra Marianne Horn, redaktør af Bibliotekernes MusikToolbox).

Bemærk, at alle biblioteksansatte med interesse for musik kan bidrage med egne erfaringer til Bibliotekernes MusikToolbox. Få et password på

http://www.musiktoolbox.dk