9.11.05

Library 2.0 - en bevægelse..
Med udspring i konferencen Internet Librarian (der pt. fylder meget i de amerikanske biblioteksblogs) prøver man at få hold på, hvordan vi skal definere "Library 2.0". Udtrykket kommer fra udviklingen på nettet, hvor man taler om Web 2.0. Web 2.0 er fx de nye teknologier Wiki's, Weblogs, Podcasting og hele det sociale internet, hvor man kommunikerer og deler resurser som aldrig før. Hvordan kan vi indkorporere alle disse nye teknologier i bibliotekernes tilbud? Vores brugere vil tage dem til sig, og forventer at bibliotekerne åbner sig og bruger de nye teknologier aktivt i formidlingen.
Anybody Going to Blog these Library 2.0 Events? (The shifted Librarian)
Library 2.0 Movement Sees Benefits in Collaboration with Patrons(Publish.com)
Web 2.0: Building the New Library (Ariadne)
Library Crunch er en weblog om Library 2.0
Esben har skrevet flere indlæg om emnet - søg på Library 2.0 på e-klumme

Ingen kommentarer: