17.11.05

Biblioteker og Instant Messenging
Der var engang hvor email- og chattjenesten Biblioteksvagten var et pionerforetagende. I dag kommunikerer en stor del af de unge under 30 med en Instant Messenger, mens et fåtal af bibliotekarer over 30 gør det. Fænomenet diskuteres blandt bibliotekarer i USA. Et velafbalanceret udgangspunkt for den debat er nogle highlights og hovedpointer fra en OCLC-konference, beskrevet på Librarian i Black. Der er også omtale af brugen af SMS.
(Dette er første indslag fra ny skribent på Biblog)

Ingen kommentarer: