16.11.05

Ordbog over det danske sprog på nettet.
Flere hyldemeter kan principmæssig frigøres, for endelig efter mange timers kineserøjne på ODS (digitaliseret i Kina) er de danske sprogblomster på nettet.
Netbrok over ODS vil sikkert forekomme....

ODS på nettet

Ingen kommentarer: