3.5.07

Netbibliotekerne - fremtid mm

Styrelsen har lagt et referat ud fra det første koordinerende møde i Koordinationsgruppen for. netbibliotekernes fremtidige håndtering. Der er et par interessante bemærkninger, bla. en åbning for at der prioriteres mellem Netbibliotekerne, således at nogle stadig vil modtage statslige midler til koordinering og drift.
Fra Visionsdebatten:
Rolf Hapel (RH) mente, at man i udgangspunktet skal følge to spor. Det ene er tanken om én portal for bibliotekerne på nettet. En netbiblioteket.dk med det indhold, vi tror på. Det andet spor er tanken om en dekonstruktion af indholdet i netbibliotekerne, så det kan værdiforøge andre sites. Og så netbibliotekerne kan møde brugerne der, hvor de er.
Fremtiden:
"Et andet forslag var, at koordinationsgruppen prioriterer blandt de netbiblioteker, der på nuværende tidspunkt får statsligt tilskud.
Der var opbakning til, at Biblioteksstyrelsen udarbejder et nyt forslag til finansiering af centralbibliotekerne, der kan indeholde en prioritering blandt netbibliotekerne. Det udsendes og kommenteres via mail. Hensigten er, at netbiblioteksejerne orienteres om deres eventuelle tilskud inden sommerferien."
Vision for Netbibliotekerne ( som kunne være mere visionær! Hvad skal bibliotekernes virtuelle rolle være - en samling Netbiblioteker, som ingen kan finde??)
Referat fra mødet

Ingen kommentarer: