16.5.07

Digitalt og fysisk bibliotek = Biblioteket

Det giver ikke mening at skelne mellem de to betegnelser. Det ene kan ikke eksistere uden det andet, så derfor er definitionen af et bibliotek i dag, at det både er digitalt og fysisk. Et bibliotek- og en bibliotekars arbejde - omfatter i dag både de fysiske rum, samlingerne og personlig betjening sammen med de virtuelle"rum", samlinger og personlig betjening online

"Libraries include the digital

Meanwhile, librarians have integrated digital resources and services within their existing “real” ones, making many tough resource allocation decisions. We are still traveling this path but making genuine headway toward a future where we can drop the “digital” moniker and simply say “libraries,”
Of Real and Digital Libraries
By Roy Tennant -- Library Journal, 5/15/2007

2 kommentarer:

Sune Hundebøll sagde ...

Jeg kan nu godt forestille mig et biblitek der kun er digitalt. Herhjemme findes der et græsrodseksempel på Tidsskriftcentret.dk.

Tidligere samlede og udlånte centret danske og internationale tidsskrifter fra de preogressive bevægelser.

Nu er den fysiske bestand borte og alt formidling foregår på Internettet.

Der er selvfølgelig langt fra Tidsskriftcentret.dk til et folkebibliotek - og folkebibliotekerns fysiske udlån og bogsamlinger forsvinder selvfølgelig ikke.

Min pointe er blot, at med Internettet, IM, e-mailbetjening og blogs er det muligt at betjene og udfylde en lang række af informationsbehov. Uafhængigt af det fysisk bibliotek.

Susanne Kierkegaard sagde ...

Det er et fint eksempel på, at bibliotekarernes kompetencer er vigtigst - og ikke om formidlingen foregår på nettet eller i bygningerne.