9.6.06

Ny formand for Danmarks Biblioteksforening

Finn Vester takker efter fire år af som formand for DBF og i stedet er Vagn Ytte Larsen (billedet) valgt.
I flg. foreningens pressemeddelelse er

"Vagn Ytte Larsen er 65 år og er som borgmester formand for Økonomiudvalget i Nykøbing-Rørvig Kommune. Han er desuden formand for Kulturudvalget, som er det udvalg hvorunder bibliotekerne hører.
Han er medlem af Arbejdsmarkedsrådet for Vestsjællands Amt, medlem af det regionale udviklingsråd for Vestsjællands Amt, samt kommunalbestyrelsesmedlem for Odsherred Kommunes Sammenlægningsudvalg. Han er desuden bestyrelsesmedlem af Odsherred Turistråd og Odsherred Erhvervsråd.
Vagn Ytte Larsen er oprindeligt folkeskolelærer. Han har arbejdet som virksomhedsleder på Grønland og sidder i Nykøbing-Rørvigs byråd på 25. år, og har således en meget solid erhvervsmæssig og politisk ballast med sig som formand for Danmarks Biblioteksforening."

Pressemeddelelse

Ingen kommentarer: