23.11.06

Bibliotek.dk udvikling - et bud fra udviklere

Som tidligere omtalt, er der udsendt udviklingsplan til høring omkring Bibliotek.dk. Fristen for svar er i øvrigt i dag, d. 23.11.06. En række udviklere og ildsjæle indenfor biblioteksverdenen har sammen konstrueret et indlæg. Det er offentliggjort, så alle kan læse deres ideer og tanker. Forslagene til udvikling er meget mere radikalt end Styrelsen lægger op til i sit materiale - og det er fint. Der er forslag om berigelse af posterne og samsøgning med elektroniske resurser, så Bibliotek.dk bliver et stærkere redskab til informationssøgning, og ikke kun til genfinding af allerede kendt litteratur. Brugerdeltagelse fylder også en del mere end i det oprindelige forslag.
Udviklingen på nettet sker så hurtigt, så der foreslås også mere enkle procedurer omkring nye tiltag og en løbende debat fx i form af en weblog.
Bidragyderne er : Esben Fjord, Jens og Per Hofman Hansen, Katja Guldbæk og Thomas Angermann.
Læs selv : Hvad er vigtigst i fremtidens Bibliotek.dk (pdf)

Ingen kommentarer: