1.5.06

Skole- og gymnasiebibliotekar: læs her om podcasting

Kan podcasting bruges i skole- og gymnasiebiblioteker? Det mener Esther Kreider Eash. Og hun beskriver i en grundig artikel ikke bare hvorfor, men også hvordan. Derudover er der også mange referencer til steder, hvor du kan læse videre. K12 er en populærbetegnelse for USA's folkeskolesystem. De går længere i skole derovre...
Artikel om podcast i skolebiblioteker.

Ingen kommentarer: