23.5.06

Googles top tyve

Af oversigten fremgår, hvor mange procent de enkelte Google tjenester står for i forhold til det samlede besøg på Googles top tyve domæner.
Der er slet ikke tvivl om, at søgning er langt den mest brugte Google-tjeneste: almindelig søgning og billedesøgning udgør over 89%.
Man skal naturligvis holde sig for øje, at selvom f.eks. Google Talk kun opnår 0,1% af det samlede besøg, kan det dreje sig om meget, meget høje besøgtal - når vi tager Googles tårnhøje brug i betragtning.
Skemaet stammer fra Jared Spools usability-blog:

UIE: Brain Sparks: Moving Google Beyond Search

2 kommentarer:

Karsten Nygaard Nielsen sagde ...

Det er en utrolig spændende blog i har lavet her og jeg er en flittg læser.

Men der er altså mange ting i den Google top tyve som er stærkt relative og tallene stemmer langt fra overens med det billede af de mange trafikanalyser jeg har lavet på danske webservere.

Så tallene skal måske kun ses i en international sammenhæng - for de passer ikke på den danske trafik

Tora Trier Hansen sagde ...

Kunne være interessant at se danske trafikanalyser .... noget, du har offentliggjort, Karsten?