6.5.06

Bibliotekarer: Bliv bedre til videndeling!

En artikel i Library Crunch påpeger en vigtig pointe ved bibliotekararbejdet: Den enkelte bibliotekar besvarer mange spørgsmål. Men vi er generelt meget dårlige til at opsamle sådanne spørgsmål-svar i en videndatabase, så andre også kan få glæde af det. Det til trods for at teknologien i dag er til at gøre det. Og de minimale ressourcer, der skulle lægges i det, ville være langt mindre end dette at skulle opfinde den dybe tallerken gang på gang. Læse forslagene til hvad vi kan gøre på
Library Crunch.

Ingen kommentarer: