29.1.08

Om lidt er vi borte..

Første "offer" i den tilstundende netbiblioteksdød blev Mimers Brønd. Der spores ingen utilfredshed, men nærmest opbakning til Styrelsens slankning af udbuddet af Netbiblioteker:
Fra Silkeborg skriver man til Styrelsen blandt andet:
"Bibliotekernes mange nettjenester har haft deres værdi som kompetenceudvikling for bibliotekernes personale. De har derimod aldrig opnået så tilstrækkelig publikumsinteresse, at de kunne udvikle sig til effektive formidlingsformer. Der skal derfor luges voldsomt ud i systemet af nettjenester, og de der bliver tilbage skal effektiviseres"
Og det kan man dårligt være uenig i. Eller?
Hvis I linker til http://www.mimers.dk/ - bedes I holde op med det:-)
Men tegningen var/er fantastisk og den er der lidt endnu...

23.1.08

Digitale trænere..

Seth Godin efterlyser "Digital Coaches".
Hans pointe er:
- at brug af IT kan øge produktiviten i enhver virksomhed,
- at mange brugere er små og mellemstore virksomheder, der ikke nødvendigvis har den fornødne ekspertise
- og at de fleste IT-brugere er rigtig dårlige ( totally lame!) til at få nok ud af investeringerne i pc'ere og mobiltelefoner:

"Oh, I didn't know I could do that."
"You mean I don't have to manually type my address book in by hand?"
"There are graphs in Excel?"
"Gmail is free?"

Hertil behøves digitale trænere, som kan vise hvad IT kan, hvordan man skal bruge det og eventuelt også vise hvordan man kan gøre det, man allerede gør - meget bedre.
Desuden er der brug for organisering og strukturering af data...

Mange biblioteker har forsøgt at opfylde en del af det her behov hos brugerne. Brugen af internettet kræver jo at du først kan bruge en pc. Derfor de mange IT introduktionskurser, både til pc og til internettet, som bibliotekerne tilbyder.
Skal vi satse lidt mere af butikken på at uddanne vores brugere?
Gentofte har fx. tilbudt brugerne selvstudiumforløbet 23 ting, samtidig med at de selv kører
det.
A shortage of digital coaches
Lær 23 ting på internettet

22.1.08

Spademanns Leksikon

Der er dem der mener at internettet er noget møg. Det skulle være dementeret med Spademanns leksikon, som er en dansk udgave af Uncyclopedia. Det har længe været kendt at Wikipedia spreder falske information af uduelige amatører. Men på Uncyclopedia kan de endeligt afsløre at Berlinmuren selvsagt ikke blev opført af betonkommunister, men af den romerske kejser Hadrian, hvilket forekommer logisk, da han er kendt for sin tilsvarende mur i England, samt Stonehenge. Det er ligeledes nu fastslået, at det var nordmanden Andreas from Hønefoss' fortjeneste at muren blev revet ned igen. Hvem sagde at internettet er fyldt med møg?

Debatten om bibliotekernes fremtid

Københavns Hovedbiblioteks nye leder har sat fut i den litterære debat, specielt hvad bibliotekernes rolle er hvad angår formidlingen af fysiske materialer kontra 'andre'. Og ifølge e-klumme har de en lignende debat i Sverige.
Debatten har for mig at se afsløret en manglende afklaring i biblioteksverdenen omkring nogle helt fundamentale forhold. To af de traditionelt mest centrale skillelinjer i bibliotekernes rolle går mellem oplevelser (skønlitteratur) og information (faglitteratur), samt forskellen på adgang ("lange bøger over disken") og formidling.
Begge disse grundlæggende søjler i biblioteksvæsnet er blevet udfordret af den digitale virkelighed som specielt de unge er vokset op med.
Hvad angår det første forhold, så havde bibliotekerne nærmest haft en monopolstilling på formidling information, mens vi har skullet konkurrere med biografer, teatre, senere videoudlejningsforretninger og andre på oplevelsesområdet. Tilmed er oplevelsesdelen også blevet kraftigt udvidet med opfindelsen af computerspil. Mange af disse computerspil er inspireret af fantasy, men det modsatte sker også: At bøger er skrevet på baggrund af fantasy-spil. Og der vil ganske givet blive mere af denne vekselvirkning.
Kvaliteten er her afgørende, men efter min opfattelse har mange computerspil mindst lige så store kvaliteter som litteratur, og spørgsmålet det stiller er selvfølgelig om bibliotekerne skal være med til at formidle den slags.
Det andet store spørgsmål er adgangen. Ingen tvivl om at de digitale medier i meget høj grad går uden om bibliotekerne. Hermed overlades formidlingen til andre med nogle andre interesser end bibliotekernes. Det kan være alt fra kommercielle internetbutikker til seriøse formidlere. Ofte opstår internetfællesskaber, helt uden for bibliotekernes regi. Fx i form af mere eller mindre seriøse fora. Dette udfordrer biblioteket som møde- og samlingssted for brugernes udveksling af deres oplevelser.
Hele denne nye virkelighed bliver alt for ofte forplumret af helt generelle diskussioner før eller imod et bestemt medie. Forsimplet til udtalelser som fx at 'internettet er noget lort' og fyldt med fup og fiduser. Endvidere at bibliotekarerne er ude på at fjerne bøgerne fra bibliotekerne. Sådanne ekstreme holdninger fremmer ikke ligefrem debatklimaet. Og bibliotekernes traditionelle varemærke fortaber sig: Den formidable evne til at spotte de seriøse og kvalitetsprægede 'produkter', hvad enten det er oplevelser eller information.
Jeg tror vi alle pt i biblioteksverdenen trænger til en langt grundigere og langt mere nuanceret afklaring omkring disse spørgsmål. Og ikke blot biblioteksverdenen, men også verden generelt. Uanset hvad, så kværner udviklingen videre. Med eller uden bibliotekernes indflydelse.

16.1.08

Er Facebook et CIA-register?

Facebook er rigtig kommet i søgelyset for tiden. Nu er der også spiret en konspirationsteori om, at Facebook i virkeligheden er et register skabt af CIA med den hensigt at lokke folk til at afgive personlige oplysninger ganske frivilligt:

"Hvem kender hvem, hvorfra og hvorfor? Tror de på Gud, kender de nogle muslimer, er de politisk aktive, hvilken musik hører de, hvilke bøger læser de, hvor mødes de, hvilke vaner har de?

I terrorbekæmpelsens hellige navn efterspurgte DARPA altså en række informationer, som millioner af mennesker i dag frivilligt registrerer på Facebook – den digitale poesibog.

Umiddelbart har myndighederne ikke adgang til private netværk som f.eks. Facebook, så på den måde er der ingen ko på isen.Det skulle da lige være, hvis man ansatte en forbryder med speciale i it til at lede dette nye officielle overvågningsprogram Total Information Awareness. (TIA)

Og det gjorde man så ...

(...)

Derfor er det lige meget, om CIA går i seng med Facebook eller ej.

Alt, hvad vi siger og gør i cyberspace, sætter evige spor, og de, der vil have fingrene i informationer om os, skal nok få det.

Som Poindexters firmaslogan siger: »It’s all out there«.

Men vi er stadig selv herre over, hvor meget vi fodrer dyret. "

Læs artiklen på Politiken og døm selv, om der er noget om snakken.

15.1.08

Facebook bidrager til social forskning

Forskere har kastet sig over Facebook, hvor man bl.a. kan sammenligne sin smag i musik og film med sine venner:

"We're harvesting information from Facebook. We have all the information on an entire class of students. We are gathering that data and transforming it into a dataset that can be easily used for all kinds of analysis" said Andreas Wimmer, professor of Sociology at UCLA.

Læs mere hos BBC: Researchers plunder social networks.

Forbyd brugen af Google og Wikipedia?

Ifølge en engelsk onlineavis, The Argus, har en universitetslærer forbudt sine studerende at bruge Google og Wikipedia. Det drejer sig om professor Tara Brabazon, fra University of Brighton. Hun er specialist i mediestudier. Hendes begrundelse er at

"The education world has pursued new technology with an almost evangelical zeal and it is time to take a step back and give proper consideration of how we use it. Too many students don't use their own brains enough. We need to bring back the important values of research and analysis ... People have to pay to come to university now and what they are paying for is the knowledge, experience and guidance of people like myself. There is a school of thinking that it should be about them directing their own learning but I think giving guidance is crucial. I ban my students from using Google, Wikipedia and other websites like that. I give them a reading list to work from and expect them to cite a good number of them in any work they produce ... I want students to sit down and read. It's not the same when you read it online. I want them to experience the pages and the print as much as the digitisation and the pixels. Both are fine but I want them to have both, not one or the other, not a cheap solution."

Hun mener endvidere at tusindvis af studerende laver middelmådigt arbejde ved at bruge materiale fundet via søgemaskiner. Og hun beskylder bibliotekerne for at bidrage til problemet.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på den diskussion som var i gymnasiet i 1970'erne hvor matematiklærere nægtede elever at bruge regnemaskiner, og i stedet påtvang dem regnestok. Det er chokerende at en universitetslærer ikke sætter sine studerende ind i kildekritik. Det virker som om hun anser trykte medier for at være mere troværdige og seriøse end onlinematerialer. Det er efterhånden være en gennemhullet myte. Det kan enhver lektør vist skrive under på. Og bibliotekarer kan nikke genkendende til litteraturlister lavet af universitetslærere til at fremme salget af egne kompendier og materialer.

7.1.08

Detbat om bibliotekerne

Danmarks Biblioteksforening har samlet en del af debatten i medierne om Bibliotekernes rolle:
Debat om fremtidens bibliotekstilbud
På DR.dk kører debatten
Hvordan bruger du dit bibliotek

4.1.08

Ting vi ved - men ikke gør noget ved

Nye undersøgelser fra Pew ( Pew Research Center for the People and the Press ) giver anledning til eftertanke - igen. Måske snart også handling?
Undersøgelsen om amerikanernes ( og sikkert også danskernes) informationsvaner er ikke godt nyt for bibliotekerne. Vi er absolut ikke inde i billedet som det sted, hvor man kan finde informationer og evt. hjælp til at navigere i dem.
Sådan ser mønsteret ud - der er plads til forbedring:

58%: the internet (at home, work, a public library or some other place)
53%: professionals such as doctors, lawyers or financial experts
45%: friends and family members
36%: newspapers and magazines.
34%: government office or agency
16%: television and radio.
13%: the public library

Bibliotekerne forbindes ikke med informationssøgning - men stadig mest som bogsamlinger og afholdelse af kulturelle arrangementer. Vi kan se det samme mønster i Danmark, jvf. den diskussion, som Pernille Schaltz fik startet i sit tiltrædelsesinterview mm. i Politiken. Vi har ikke selv markeret os som andet overfor vores brugere.

Den anden interessante undersøgelse handler om teenageres brug af nettet. Konklusion : Teenagere er smarte, kan selv og klarer sig fint i deres færden på nettet. fx. bruger de mere tid på IM i forbindelse med lektier end dating!! Så derfor er tilbuddet om at kontakte biblioteket via IM selvskrevet på alle biblioteker? ( Jeg har set at Københavns Biblioteker er i gang:-)

Læs opsummering hos Sarah Houghton, Librarian in Black af de to undersøgelser:
Informationssøgning - mønstre
Teenagere er smarte - også på nettet

Selve rapporterne:
Information Searches that Solve Problems: How people use the internet, libraries, and government agencies when they need help. The study is available as a 42 PDF.
The Pew Teens and Social Media Survey (available as a PDF)
og AP-AOL Instant Messaging Trends Survey

3.1.08

Kunstkustoder pr mobiltelefon

Kolding Bibliotek er et moderne bibliotek opbygget omkring en central plads. Rundt om kan brugerne finde malerier, krukker og skulpturer. Men hvad er det for nogen? Det kan brugerne nu ringe på deres mobiltelefon for at finde ud af. Kunstværkerne er nemlig blevet forsynet med en semacode (jo, endnu et nyt ord), dvs. en lille kvadratisk mærkat med en stregkode. Er man i besiddelse af en nyere mobiltelefon, kan man via den "hængsle" til fx kunstnerens hjemmeside, et opslag i et kunstleksikon på nettet eller en specialartikel i Wikipedia.
Bibliotekets weblog lover at lignende også vil blive muligt fx ved cd’er til aflytning og på plakater. Teknologien bygger på mobiltelefoner med kamera og med mulighed for at gå på internettet.

2.1.08

Sandheden om social netværk?

Ok, nytårstid er også tidspunktet for alvorlig sjov. Google Blogoscoped har en lille illustration om sociale netværk. Dette Web 2.0 fænomen som omfatter alt fra Friendster over Facebook til Linkedin. Det fortælles at nogle bruger enorme mængder tid på disse. Undertegnede tilhører nok de som er ved at gå væk fra sådanne netværk, eller i hvert fald stiller sig afventende over for hvor megen tid jeg vil investere i det. Modsat Instant Messenger, så forekommer det mig at tiden investeret i sociale netværk endnu ikke synes brugt fornuftigt. Og det illustrerer Google Blogoscopeds tegning egentligt ganske godt.
Rigtig godt nytår, og med håbet om et dynamisk år 2008.