22.1.08

Debatten om bibliotekernes fremtid

Københavns Hovedbiblioteks nye leder har sat fut i den litterære debat, specielt hvad bibliotekernes rolle er hvad angår formidlingen af fysiske materialer kontra 'andre'. Og ifølge e-klumme har de en lignende debat i Sverige.
Debatten har for mig at se afsløret en manglende afklaring i biblioteksverdenen omkring nogle helt fundamentale forhold. To af de traditionelt mest centrale skillelinjer i bibliotekernes rolle går mellem oplevelser (skønlitteratur) og information (faglitteratur), samt forskellen på adgang ("lange bøger over disken") og formidling.
Begge disse grundlæggende søjler i biblioteksvæsnet er blevet udfordret af den digitale virkelighed som specielt de unge er vokset op med.
Hvad angår det første forhold, så havde bibliotekerne nærmest haft en monopolstilling på formidling information, mens vi har skullet konkurrere med biografer, teatre, senere videoudlejningsforretninger og andre på oplevelsesområdet. Tilmed er oplevelsesdelen også blevet kraftigt udvidet med opfindelsen af computerspil. Mange af disse computerspil er inspireret af fantasy, men det modsatte sker også: At bøger er skrevet på baggrund af fantasy-spil. Og der vil ganske givet blive mere af denne vekselvirkning.
Kvaliteten er her afgørende, men efter min opfattelse har mange computerspil mindst lige så store kvaliteter som litteratur, og spørgsmålet det stiller er selvfølgelig om bibliotekerne skal være med til at formidle den slags.
Det andet store spørgsmål er adgangen. Ingen tvivl om at de digitale medier i meget høj grad går uden om bibliotekerne. Hermed overlades formidlingen til andre med nogle andre interesser end bibliotekernes. Det kan være alt fra kommercielle internetbutikker til seriøse formidlere. Ofte opstår internetfællesskaber, helt uden for bibliotekernes regi. Fx i form af mere eller mindre seriøse fora. Dette udfordrer biblioteket som møde- og samlingssted for brugernes udveksling af deres oplevelser.
Hele denne nye virkelighed bliver alt for ofte forplumret af helt generelle diskussioner før eller imod et bestemt medie. Forsimplet til udtalelser som fx at 'internettet er noget lort' og fyldt med fup og fiduser. Endvidere at bibliotekarerne er ude på at fjerne bøgerne fra bibliotekerne. Sådanne ekstreme holdninger fremmer ikke ligefrem debatklimaet. Og bibliotekernes traditionelle varemærke fortaber sig: Den formidable evne til at spotte de seriøse og kvalitetsprægede 'produkter', hvad enten det er oplevelser eller information.
Jeg tror vi alle pt i biblioteksverdenen trænger til en langt grundigere og langt mere nuanceret afklaring omkring disse spørgsmål. Og ikke blot biblioteksverdenen, men også verden generelt. Uanset hvad, så kværner udviklingen videre. Med eller uden bibliotekernes indflydelse.

7 kommentarer:

Anne-Lise sagde ...

Biblioteket har i moderne tid skullet formidle kultur og oplevelser (det der i sin tid udelukkede var skønlitteratur), og information (som man fandt i faglitteraturen).

Nu om stunder har bogen fået selskab af CD'en, DVD'en og spillene som kulturbærende og oplevelsesskabende medie. Og af Internettet og diverse databaser som informationsbærende medie.

Men bibliotekets opgave, sådan som jeg ser det, er stadig den samme. Formidling.

Vi skal vel stadig fremme demokrati og oplysning - og der mener jeg at et kendskab til den fælles (eller til andres) kultur er med til. Den danske selvforståelse er da et langt stykke hen ad vejen påvirket af fx. Matador, såvel som EM i '92. Så på den led, ja, så mener jeg faktisk at kultur - også forstået som film, musik og spil - er noget af det vi som bibliotek skal formidle. For en hel generation af unge mennesker i dag er Charlie Chaplin nærmest ukendt (men interessant); ligesom Counterstrike og Diablo er spil som alle bare har prøvet - og der udfylder vi en vigtig rolle for de ikke så velstillede unge mennesker - lige som vi altid har udfyldt den med bøger.

Morten Brunbjerg Bech sagde ...

Internettet forstærker utvivlsomt effekten af "library bypass".

Men hvorfor skulle brugerne ikke også gå udenom biblioteket, hvis de føler, de har et udmærket alternativ?

Hvad er bibliotekets unique selling point? Det savner jeg nogle gode bud på.

Anonym sagde ...

@ Morten

Hvorfor fortæller du ikke med det samme, at din egen idé er det digitale bibliotek uden fysiske lokaliteter? Det er jo klart budskabet på din egen blok.Du syntes jo fysiske biblioteker burde afskaffes og anvender teknokratiske argumenter for din sag. Det er klassisk ultraliberalt tankegods. Spil dog med åbne kort!

Jens Hofman Hansen sagde ...

@anonym: Jeg har i lang tid fulgt Mortens blog og ser ikke nogen tegn på at han vil afskaffe det fysiske bibliotek. Men han vil i den grad opgradere det digitale. Det vil jeg også gerne og jeg ser ikke mig selv som ultraliberal af den grund.

Så du overfortolker hvis kraftigt.

Dertil: Når du beder andre om at spille med åbne kort bør du også selv gøre det - start med at opbygge din troværdighed ved at skrive i dit eget navn og ikke som anonym.

I øvrigt mener jeg at bibliotekernes "unique selling point" kunne være formidling af den anderledes og smalle litteratur - det er ikke sikkert at det er let på det fysiske bibliotek. Men på en digital grænseflade ville det være oplagt. Når brugeren f.eks. finder Harry Potter eller den populære svenske kriminalroman frem - ja så får han selvfølgelig anbefalet noget spændende, ukendt litteratur som kan anbefales på grundlag af den interesse han netop har udvist for det populære.

Morten Brunbjerg Bech sagde ...

@Anonym: Mine politiske standpunkter har vist ikke noget med sagen at gøre, så det gider jeg ikke rigtig kommentere på.

Du tager meget fejl, hvis du tror, jeg ønsker at afskaffe det fysiske bibliotek. Min pointe drejer sig om præcis det modsatte. Det er netop derfor, jeg efterlyser gode bud på institutionens unique selling point.

Hvis bibliotekerne ikke engang selv ved, hvad det er der gør dem unikke, kan afskaffelsen nemlig desværre gå hen og blive en realitet, fordi ingen kan argumentere for bevarelsen af dem.

Situationen i dag er jo den, at ingen rigtig aner, hvor bibliotekerne er på vej hen. Der prøves med lidt spredt fægtning og lidt løse projekter hist og her. Man prøver at famle sig frem til sin rolle i det hyperkomplekse samfund. Denne famlen tror jeg ikke er vejen frem. Man er nødt til at gå systematisk til værks.

Unique selling point kan således anvendes som et strategisk analyseværktøj. Er der først styr på USP, vil det være langt nemmere at udarbejde en fremadrettet strategi. Ikke blot for at bevare, men for at udvikle, styrke og forbedre.

@Hofman: Jeg tror, du har ret i det med formidling af det anderledes og det smalle. Det, som ikke nødvendigvis står forrest på hylden i Bog & Ide og Blockbuster.

Men så skal der nok sluges nogle politiske kameler, for så er finansiering på baggrund af udlåns- og besøgstal næppe en holdbar løsning.

FinnC. sagde ...

@Morten: Nu vil jeg absolut ikke forsvare hr. anonym, men jeg forstår muligvis forvirringen, når du bruger udtrykket Unique Selling Point, som så vidt jeg ved bruges i forbindelse med markedsføringsstrategier og lignende i dén verden. Nu ved jeg godt hvad du mener med USP, og er langt hen ad vejen enig med dig, men jeg er i tvivl om, om "USP" overhovedet er en rigtig strategi i denne diskussion. Som analysemodel for et nyt slogan, markedsføring af et produkt og i vores verden måske fælles biblioteks-branding og markedsføring af digitale tjenester, er "USP" helt sikkert ét af mange fornuftige værktøjer. "Spredt fægtning", som du mener er bibliotekernes metode lige pt, lyder ganske rigtigt ikke særligt effektivt - men at tro at "nogen" lige stamper vores "unikke salgsargument" op ad jorden, lyder ikke realistisk. Hvem skulle gøre det? Styrelsen? Eller den samlede brain power fra danske bibl-bloggere ;-) Og er det overhovedet dét vi vil, altså være noget i retningen af en kæde-butik, med samme berettigelses-argument i alle 117 afdelinger? Jens Hofman's idé er rigtig god, men, som han selv skriver, næppe en sællert for hele biblioteksvæsnet, både fysisk og digitalt.

Jeg vil mene, at der skal opsamles idéer fra alle lag. Det vil sige fra BÅDE Styrelsen og bloggere og eksterne eksperter (som projekter som fx Den 3. vej) og alle de mange lokale bibl-kapaciteter, som både tænker nationale forhold og de mindst lige så vigtige lokale forhold. Spredt fægtning eller ej, så er mangfoldighed og differentiering en nødvendighed, hvis bibliotekerne skal tilpasse sig det hyperkomplekse samfund.

Anonym sagde ...

@ Morten Brunbjerg Bech
Jeg har ikke udtalt mig om dit politiske tilhørsforhold, men fremført, at din argumentation minder om nyliberalt tankegods. Det er nu klart for mig, at du ikke ønsker at nedlægge folkebibliotekerne og her var jeg for hurtig på aftrækkeren. Det beklager jeg. Personligt har jeg svært ved at se løsningen for bibliotekerne i en ren IT-løsning,
hvilket er grunden til at jeg betragter det som en teknokratisk argumentation.

I stedet tror jeg det handler om udvikle bibliotekerne i det fysiske rum. Tænke i nye former for indretning, cafémiljøer, særlige studierum, nye måder at formidle bøgerne på og IKKE kun bestsellerlisten. Giv borgerne direkte adgang til bogdepotet i stedet for at bøgerne skal hentes af bibliotekar. Så det er bare med at tænke kreativt.