15.1.08

Forbyd brugen af Google og Wikipedia?

Ifølge en engelsk onlineavis, The Argus, har en universitetslærer forbudt sine studerende at bruge Google og Wikipedia. Det drejer sig om professor Tara Brabazon, fra University of Brighton. Hun er specialist i mediestudier. Hendes begrundelse er at

"The education world has pursued new technology with an almost evangelical zeal and it is time to take a step back and give proper consideration of how we use it. Too many students don't use their own brains enough. We need to bring back the important values of research and analysis ... People have to pay to come to university now and what they are paying for is the knowledge, experience and guidance of people like myself. There is a school of thinking that it should be about them directing their own learning but I think giving guidance is crucial. I ban my students from using Google, Wikipedia and other websites like that. I give them a reading list to work from and expect them to cite a good number of them in any work they produce ... I want students to sit down and read. It's not the same when you read it online. I want them to experience the pages and the print as much as the digitisation and the pixels. Both are fine but I want them to have both, not one or the other, not a cheap solution."

Hun mener endvidere at tusindvis af studerende laver middelmådigt arbejde ved at bruge materiale fundet via søgemaskiner. Og hun beskylder bibliotekerne for at bidrage til problemet.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på den diskussion som var i gymnasiet i 1970'erne hvor matematiklærere nægtede elever at bruge regnemaskiner, og i stedet påtvang dem regnestok. Det er chokerende at en universitetslærer ikke sætter sine studerende ind i kildekritik. Det virker som om hun anser trykte medier for at være mere troværdige og seriøse end onlinematerialer. Det er efterhånden være en gennemhullet myte. Det kan enhver lektør vist skrive under på. Og bibliotekarer kan nikke genkendende til litteraturlister lavet af universitetslærere til at fremme salget af egne kompendier og materialer.

8 kommentarer:

Anonym sagde ...

Eriks læsning af Tara Brabazon indlæg i "The Argus" viser tydeligt, at han ikke har det mindste kendskab til uddannelsessystemets problemer med elever og studerende, der tror, at Google er svaret på alting.Nej i stedet skal vi høre et højest mærkværdigt indlæg med henvisning til 70'ernes teknologiforskrækkelse,manglende kildekritik og universitetslærernes ønske om at fremme salget af deres egne materialer. Det er ganske enkelt en usaglig måde at forholde sig til en reel problemstilling. I øvrigt glemmer Erik "tilfældigt" at nævne, at Tara taler om et BÅDE OG med hensyn til bøger og de digitale medier. Hun ser en stor fare i, at de studerende klarer sig igennem ved at skøjte på overfladen frem for at fordybe sig
og her kommer hende begreb "The University of Google" ind. Men måske handler det i sidste ende om, at Erik bryder sig om kritikken af bibliotekernes rolle i denne udvikling, men det kan han jo selv svare på?

Erik Høy sagde ...

Hej Anonym

Hvis uddannelsessystemet har probelmer med elever og studerende der tror at Google er svaretpå alting, så vil jeg da gerne citere mit indlæg:
"Det er chokerende at en universitetslærer ikke sætter sine studerende ind i kildekritik."
Det var sådan set min hovedpointe. Om et materiale er digitalt eller analogt er for mig at se fuldstændigt ligegyldigt. Og universiteterne har lige som bibliotekerne en kardinalopgave i at lære de studerende/brugerne kildekritik. Forbud mod det ene eller det andet medie er efter min opfattelse at springe over hvor gærdet er lavest. Nærmest som at sige: "Nu gider vi altså ikke lære de studerende kildekritik hvad angår internettet, i stedet forbyder vi dem bare at bruge det".
Jeg skal også være den første til at bebrejde bibliotekerne for at forsømme præcis den opgave, fordi vi ensidigt satser på dyre licensløsninger. Også bibliotekerne vælger de nemme og mere kendte løsninger, fordi det "fritager" os for at fremfinde de rigtig mange gode andre materialer på internettet.
I 1800-tallet kastede bibliotekarer sig pioneragtigt over at systematisere bogproduktionen og formidle den til "folket". I år 2008 synes det mere som om at vi har givet op over for den kolossale mængde information som gemmer sig på internettet.
Det har bemeldte professor åbenbart også gjort.

Anonym sagde ...

Hej Erik,

At citere dit eget indlæg gør altså ikke din argumentation stærkere. Du har tydeligvis ikke forstået Tara Brabazons budskab, som du stærkt manipulerende gør
til et spørgsmål om en universitetslærers manglende forståelse for brugen af kildekritik i undervisningen. Tara er professor i medievidenskab med næsten 20 års ndervisningserfaring og ikke en eller anden tilfældig støvet universitetslærer. Hun ved, hvad hun taler om herunder kildekritik.

Jeg kun anbefale dig at læse følgende artikel om Tara Brabazons tilgang til brugen af medier herunder kildekritik:

http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article3182091.ece

"“We need to teach our students the interpretative skills first before we teach them the technological skills. Students must be trained to be dynamic and critical thinkers rather than drifting to the first site returned through Google"

Citat fra ovenstående artikel

Susanne Kierkegaard sagde ...

Jeg forstår ikke hvor I er uenige.
Selvfølgelig skal eleverne lære kildekritik. Det er jo ikke et "Technological Skill". Jeg synes argumentationen halter, hvis man afskriver at man på "Nettet", via nogle Googleresultater, kan finde fantastisk relevant, aktuel og kvalitativ information. Det er naturligvis hul i hovedet ikke at anvende dem - fordi man SKAL bruge trykte kilder?

Anonym sagde ...

Der er ikke noget fornuftigt menneske inden for uddannelsesverdenen, der afskriver
resultater fremskaffet via Google, men det er altså ikke pointen. Tara Brazons forbud gælder UDELUKKENDE om 1. års studerende.Det handler om at studerende af dovenskab og/eller uvidenhed besvarer deres opgaver ALENE via Google og Wikipedia.
Det er muligt, at bibliotekarer finder det helt OK, men det mener uddannelsesfolk over folkeskoleniveau generelt ikke. Det er meget relevant materiale der IKKE er tilgængelig på internettet i hvertfald ikke endnu. Skal studerende lære at fordybe sig, kræver det fortsat noget så gammeldags som bøger fra biblioteket. Det burde bliotekarer vel have en vis forståelse for.

Susanne Kierkegaard sagde ...

"Skal studerende lære at fordybe sig, kræver det fortsat noget så gammeldags som bøger fra biblioteket"

Det er en kamp mod vindmøller. Det er nok bedre at bruge kræfterne på at lære eleverne at håndtere informationen konstruktivt.

Jeg er enig med Phil Bradley, der i sit blogindlæg om samme emne skriver:

...Surely it would be far better to encourage students to compare resources, to work with them to actually gain this ability to research and analyse?...

og :

"A student wants and needs good, high quality information, and it doesn't matter that much where it comes from. Just because it's written on paper doesn't make it right or better, in the same way that seeing it on a computer screen doesn't either! To assume this is, quite frankly a bit worrying, and I'm cringing; there is NO WAY that I would want this person teaching me"
Lecturer bans Google

Anonym sagde ...

Jeg tror nok, at jeg vil foretrække at læse Cervantes (ham med vindmøllerne!) i bogform, da den sidste danske oversættelse er på næsten 1000 sider.

Susanne citerer Bradley, som forsøger at latterliggøre Tara Brabazon med ordene "there is NO WAY that I would want this person teaching me". Er det virkelig
argumentationsniveauet. I har selvfølgelig ret til at være uenige i hendes udsagn, men det virker for useriøst, at I ikke forstår, at Tara Brabazons holdning bygger på en pædagogiske pointe om, at de studerende skal lære at fordybe sig og ikke
basere deres faglighed på overfladesøgninger i Google. Jeg gentager gerne, at hendes forbud KUN gælder 1. års studerende. I forholder jer overhovedet ikke til
substansen i hendes argumentation, som er rettet imod forholdene på
universiteterne. Nej ansatte ved folkebibliotekerne har meget bedre indsigt i tingene. De ved, at det bare er et spørgsmål om den rigtige kildekritik.

Erik Høy sagde ...

Så vi er enige om at kildekritik er essentiel? Jeg synes ikke det står klart for mig hvad universitetsprofessoren her er ude på. Til syvende og sidst kan vi ikke kigge hende over skulderen for at se hvad hun rent faktisk foretager sig. Så diskussionen er slut for mit vedkommende.
I stedet vil jeg henvise til en artikel i Pandia Post om de unges enorme analfabetisme hvad angår internetsøgning. (Det er her jeg fornemmer vi er lidt på kant med hinanden: Jeg mener ikke at en professor skal lade de unge, heller ikke 1. årsstuderende i stikken).
Artiklen påpeger, at:
- De unge bruger for lidt tid på at evaluere informationerne.
- Googlegenerationen har en meget dårlig forståelse af deres egne informationsbehov.
- De er dårlige til at udvikle søgestrategier.
- De forstår ikke søgeresultaterne.
Det stemmer stort set overens med mine egne erfaringer fra i næsten 8 år at have undervist kolleger, lærere, studerende, bl.a. fra universiteterne, og biblioteksbrugere i at søge på internettet.
Min reaktion på denne tingenes dårlige tilstand ville tvært imod at forbyde 1. årsstuderende at bruge Google være at lære dem at bruge Google ordentligt.
I Pandia Post er der et link til en mere dybtgående pdf-fil undersøgelse.
www.pandia.com/sew/601-google-generation.html