18.7.06

Innovative biblioteker ?

Søndag Aften opsummerer Mandag Morgens(!) og Biblioteksstyrelsens Innovationsanalyse af danske biblioteker. Hvis du ikke har fulgt med ad andre kanaler er der en hurtig mulighed for overblik.
Konklusion og debat:
"Helt afgørende for bibliotekets fremtid som et levende omdrejningspunkt i videnssamfundet er, at såvel brugere som bibliotekarer ikke opfatter biblioteket som et hus med bøger, men som et sted med unik informations- og videnskompetence, der både er kendt og anerkendt for kvalitet. Denne kompetence skal profileres dér, hvor kunderne og behovene befinder sig: På nettet, i bibliotekets fysiske rum og i stigende grad også uden for bibliotekets fire vægge og bibliotekets traditionelle arbejdsområder".
"Dette udsagn står i skærende kontrast til det faste udsagn "bogen er kernen i bibliotekerne", som gentages uafladeligt af samtlige politiske partier."- kommenterer Søndag Aften - "hvis ambitionen om det innovative bibliotek skal kunne virkeliggøres, må det politiske niveau før eller siden træffe valget: vil vi biblioteksudvikling eller vil vi bogmuseum".
Søndag Aften - Biblioteksudvikling eller Bogmuseum
Analyse: Det innovative bibliotek

Ingen kommentarer: