11.7.06

Bibliotekerne under McCarthy-perioden i USA

Stephen Francoeur har lavet en master-afhandling om bibliotekernes gøren og laden under MacCarthy-perioden i USA. Især biblioteksforeningen USA, ALA. Jeg har ikke læst det hele, kun i uddrag. Men det ser ud til at være en lærerig tekt om hvordan pres udefra kan rokke ved hvad vi ellers 'normalt' anser for bibliotekstanken. Den har der jo for nyligt været pillet ved i forbindelse med situationen efter 11. september.
Stephen Francoeurs masterafhandling i pdf.

Ingen kommentarer: