2.1.06

Status fra LiSNews
Her opsummeres biblioteksåret 2005 i de historier, der skabte overskrifter om biblioteker mm.
Blandt andet selvfølgelig Google Book Search, Social Software og Wikipedia. Formanden for ALA Michael Gorman tages også under behandling for sine specielle synspunkter. Læs selv videre:
Ten Stories that Shaped 2005

Ingen kommentarer: