7.6.05

Det feminiserede bibliotek.
Ok, så fik vi den. For mit vedkommende på samme dag, som aviser og andre medier taler om, at pigerne får bedre karakterer i hele uddannelsessektoren.
Men ellers stammer det fra et referat af et møde 18. maj i Biblioteksrådet, hvor et af punkterne var Niels Ole Pors' undersøgelse af de studerendes biblioteksbenyttelse. Referatet fungerer som det resumé, som selve undersøgelsen mangler.
Af referatet fremgår bl.a. "Specielt er folkebibliotekerne ringere vurderet af studerende inden for naturvidenskab og teknik i forhold til studerende på de humanistiske uddannelser". Samtidig havde mødedeltagerne bidt mærke i at "både denne undersøgelse og "Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004", der netop er udkommet, viser at kvinderne er de flittigste biblioteksbrugere".

Referat af møde i Biblioteksrådet.

Niels Ole Pors' undersøgelse.
Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Ingen kommentarer: