12.3.06

Drive-in brugeren, arbejdsbien og biblioteksentusiasten

Disse tre bibliotekspersonaer optræder i rapporten "Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek" (Deff-projekt). Absolut læseværdig, både mht. indhold og form! Efter endt læsning står man tilbage med en fornemmelse af en stor forskel mellem brugernes og vores opfattelse af et bibliotek og personalets rolle. Nedenfor nogle markante citater fra rapporten:

"...langt størstedelen ikke forventer, at medarbejderne på biblioteket kan bidrage med ting, der går udover det, som relaterer sig til fremskaffelsen af materialer." (s. 9)
"...brugerne ofte udvælger deres litteratur uden bibliotekets påvirkning.(s. 12)
"Arbejdsgruppen mener at kunne se ud fra brugernes udsagn, at brugerne vil sætte stor pris på flere og bedre arbejdspladser i bibliotekets rammer. (s.29)
Om udvidet åbningstid: "Brugerne udtalte, at det vigtigste er rådigheden over de fysiske lokaliteter og ikke at biblioteksmedarbejderne er til rådighed." (s. 40)
Rapporten handler om forskningsbibliotekerne, men i det store hele gælder det samme for folkebibliotekerne (tror jeg), hvor fremskaffelse af materialer efterhånden fylder i hvert fald lige så meget som vejledning.

Lånernes krav og forventninger til det hybride bibliotek

Ingen kommentarer: