23.3.06

Chips og tricks


Læs en kort opsamling på de forskellige indlæg fra Biblioteksskolens temadag d. 16. marts, RFID i Bibliotekerne. Der er erfaringer fra Silkeborgs og Middelfarts chipindførelse - og en fremtidsvision fra Innovation Labs Christian Schwarz Lausten
Biblioteksskole Nyt

Ingen kommentarer: