29.10.05

Ny rapport: Digitale rettigheder i informationssamfundet.
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Teknologirådet, og udsendes "Fra Rådet til Tinget".

Der er behov for politisk handling, når det gælder digitale rettigheder. En ny rapport fra Teknologirådet identificerer to hovedproblemstillinger.
Dels bør det sikres, at offentlige institutioner som biblioteker og DR rent faktisk har adgang til de digitale produkter, de skal videreformidle til borgerne. Det kræver nye udnyttelsesaftaler mellem rettighedshaverne og de offentlige institutioner.
Endelig bør det sikres, at de såkaldte DRM-teknologier ikke krænker privatlivets fred eller andre af borgenes rettigheder. Det kræver, at der stilles krav til teknologierne fra politisk hold.

Lad os håbe og bede til, at Tinget (og mange bibliotekarer, please) får læst rapporten, inden revision af ophavsrestloven i denne folketingssamling.

Fra Rådet til Tinget
(pdf) - konklusioner fra rapporten
Selve rapporten - pdf

Ingen kommentarer: