22.10.05

Måske er vores brugere slet ikke som vi går rundt og tror?
Nogle brugere er meget synlige for personalet, mange er helt usynlige. Et bibliotek i Surrey var helt overbeviste om, at de fleste af deres brugere var mellem 65 og 75. Men observationer viste, at den mest talrige brugergruppe var mellem 30 og 40 år.
Det er bare et enkelt af de resultater, som brugerobservationer kan afsløre for et overrasket personale.
Rachel van Riel fra det engelske firma Opening The Book har været besøg i Danmark, bl.a. på Københavns Hovedbibliotek, hvor hun ledede en temadag. Susanne Balslev fra KKB-HB skriver:

"Rachel har tilpasset observationerne til biblioteksbehov og det har ført til ny og overraskende viden:
  • 75 % af biblioteksbrugerne kommer ikke efter en bestemt titel. De ”oser” rundt i kortere eller længere tid.
  • Størstedelen af disse brugere oplever den traditionelle opstilling med bogrygge udad som uoverskuelig og mister hurtigt overblikket. Det bliver umuligt at vælge.
  • Kun få brugere henvender sig til personalet.
  • 57 % af brugerne forlader biblioteket tomhændet.
  • Den gennemsnitlige tid for et biblioteksbesøg i England, Wales og Skotland er 5-10 minutter.
  • Da mange besøg er længerevarende, med det formål at studere, læse aviser eller benytte computere, må en stor del af biblioteksbesøgene være på under 5 minutter."

Læs hele Susanne Balslevs artikel
Opening The Book

Ingen kommentarer: